Bærekraftsrapport Q4-2021

Hvert kvartal utgir Storebrand en bærekraftsrapport. Den forteller hvilke områder som har vært i fokus det siste kvartalet.

Published 09.02.2022 by Caroline Sesvold Tørring

Kamil_500px
Leder for bærekraftige investeringer, Kamil Zabielski.

I over 25 år har vi hatt en egen avdeling med bærekraftsanalytikere. Kontinuerlig vurderer de selskapene vi investerer i og påvirker børsnoterte selskaper over hele verden.

– ESG var i fokus i investeringssektoren i fjerde kvartal. Ved siden av viktige politiske hendelser på nasjonalt og globalt nivå, som COP-konferansen, hvor mange sentrale interessenter i investeringsmiljøet gikk sammen om å sette nye og ambisiøse mål. Dette setter rammer og øker tempoet i overgangen mot implementering av bærekraftsforpliktelsene som vil påvirke samfunn og økonomien, forteller Kamil Zabielski, leder avdelingen for bærekraftige investeringer.

Overgang og påvirkning

86147 SAM Sustainable Invesments Quarterly ReportQ4-21

På vei inn i sesongen for generalforsamlinger, har Storebrand som mål om å være en enda mer aktiv eier i møter hos aksjonærer.

–I løpet av denne tiden vil det bli økt fokus på vår rolle som aksjonær hvor vi vil vurderer å sende inn aksjonærvedtak og som om nødvendig, vil innebære å bruke stemmeprosessene for å øke vårt engasjement.

Bærekraftsrapporten gir en oversikt over Storebrand Asset Managements arbeid med bærekraft under den tredje kvartal.

Her finner du alle våre bærekraftsrapporter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?