Bærekraftsrapport Q1-2022

Hvert kvartal utgir Storebrand en bærekraftsrapport, og arrangerer også webinar om rapporten. Få innsikt om hvilke områder som har vært i fokus det siste kvartalet.

Published 05.05.2022 by Caroline Sesvold Tørring

Kamil_500px
Leder for bærekraftige investeringer, Kamil Zabielski.

I over 25 år har vi hatt en egen avdeling med bærekraftsanalytikere. Kontinuerlig vurderer de selskapene vi investerer i og påvirker børsnoterte selskaper over hele verden.

 

Dette kvartalet har noen av fokusområdene våre vært hvordan vi bruker generalforsamlingene til å påvirke selskaper, som for eksempel Meta (tidligere Facebook) og Ericsson og få natur handling høyere på bærekraftagendaen.

Konflikten mellom Russland og Ukraina har også vært høyt på agendaen. 

Bærekraftsrapporten gir en oversikt over Storebrand Asset Managements arbeid med bærekraft under den tredje kvartal.

Her finner du alle våre bærekraftsrapporter

 

86147 SAM Sustainable Invesments Quarterly Report Q1-2022

Premiere på webinaret Sustainable Insights

Torsdag 5.mai arrangerte Storebrand for første gang webinaret Sustainable Insights for å fortelle om om vårt arbeid knyttet til aktivt eierskap og bærekraftige investeringer. Temaene som ble diskutert var Storebrands eksklusjoner av russiske selskaper, hvorfor vi har utøvet aktivt eierskap rettet mot selskapet Meta og hvordan energi, uavhengighet og fornybare energikilder har kommet på dagsordenen de siste månedene.

I studio var foruten leder for bærekraft investeringer, Kamil Zabielski., konserndirektør for kapitalforvalting, Jan Erik Saugestad og porteføljeforvalter Philip Ripman.

Se webinaret Sustainable Insights på Quickchannel

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?