Verden trenger ikke en omstart - vi trenger en bedre utvikling

I Storebrand Fondenes bærekraftsrapport beskriver vi bærekraftarbeidet i våre fond og i vår forvaltning. Her kan du lese hvorfor vi mener det vi gjør ikke bare det riktige å gjøre, men det er også smart. 2020 ble preget av pandemien, og mange snakker om en ny start. Verden trenger ikke en omstart - vi trenger en bedre utvikling.

Published 01.07.2021 by Jan Erik Saugestad, Adm.dir, Storebrand Asset Management

jan-erik-saugestad-portrett-712x400
Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Denne teksten er lederen i Storebrand Fondenes Bærekraftsrapport for 2020.

Vi har ennå ikke sett de fulle konsekvensene av Covid-19, men en ting er sikkert - pandemien kommer til å ha forandret verden fundamentalt.

Den store omstarten

Det er fortsatt store utfordringer mange står midt oppe i, men nå som vaksinasjonen likefult har begynt på alle kontinenter, både kan vi og bør vi rette blikket fremover. Flere snakker om «den store omstarten». Men trenger vi virkelig å starte på nytt? Jeg vil heller at vi snakker om en bedre utvikling, der lærdommene fra pandemien har mulighet til å forme en mer bærekraftig økonomisk utvikling og fremtid for alle.

Barekraftsrapport_Storebrandfondene_2020_350

Hos Storebrand har vi jobbet med å integrere bærekraft i vår forvaltning i mer enn 25 år, og det har aldri før vært så tydelig at bærekraftige investeringer er så riktig både for å skape en god risikojustert avkastning og best langsiktig verdiskaping i samfunnet. Pandemien har vist hvordan en global krise kan endre spillereglene for verdens selskaper og både skape nye utfordringer og ikke minst også nye muligheter. Det at vi har hatt en radikal digital forflytning kommer både til å sette varige spor, men understreker også næringslivets og vår evne til å tilpasse oss. Det har også blitt tydelig for oss hvor viktig den sosiale interaksjonen vi har på jobb er for de fleste av oss.

Verden ligger etter med arbeidet med å nå bærekraftsmålene, men jeg tenker at pandemien har hjulpet oss i å ta innover oss alvoret når noe rammer oss globalt, og vist oss hva vi kan løse sammen. Det er når myndigheter, selskaper, investorer og vi som enkeltindivider trekker i samme retning, at vi kan få til en nødvendig forandring.

Det er kritisk å omdirigere kapitalstrømmer

Klimaendringene akselererer raskere enn innsatsen for å løse dem. Finanssektoren må derfor ta et ansvar og bidra til å omdirigere kapitalstrømmer fra virksomheter som tar oss lenger fra målet, til selskaper som har innovative løsninger for å bekjempe klimaendringer. Som en global investor må vi presse på for positive endringer og for å nå FNs bærekraftsmål, men vi kan ikke gjøre dette alene. Vi ser selskaper i økende grad sette klare ambisjoner, og at myndigheter i økende grad setter gode rammebetingelser som gjør det mer lønnsomt å være bærekraftig og mer krevende å ikke være det.
I Storebrand har vi alltid hatt en ambisjon om å være ledende innen bærekraftig kapitalforvaltning. Denne ambisjonen er mer relevant nå enn noensinne. For noen år siden tok vi skrittet utenfor hjemmemarkedene våre i Norge og Sverige, og utvidet samtidig tilbudet av bærekraftige løsninger for alle kunder. Vi er overbevist om at vi fyller en viktig rolle som en utfordrer og leder innen bærekraft i de nordiske og europeiske markedene.

På kapitalmarkedsdagen i desember løftet vi frem ambisjonen om å være et «Nordic Powerhouse» innen kapitalforvaltning. Vi ønsker å kunne bidra med å sette en agenda fremover. Vi skal hjelpe kundene våre med robuste og bærekraftige løsninger innen kapitalforvaltning. Vi vil dele vår erfaring og kunnskap med både kunder og konkurrenter som kan bidra til at vi lykkes med å omdirigere kapitalstrømmene. Som en ledende nordisk kapitalforvalter har vi en klar ambisjon. Et «powerhouse» genererer mer energi enn det forbruker, og vår ambisjon er at både ansatte og kunder skal føle dette.

Ikke lenger alene


Tilbake i 1995 var vi en merkelig fugl som hele tiden måtte forklare verdien av bærekraft. I dag er vi ikke lenger alene, og nå er det få som tviler på at det er lurt å integrere bærekraft i forvaltningen. Vi har bedre tilgang til informasjon nå enn vi hadde da, noe som bidrar til at vi kan analysere bedre og ta smartere beslutninger. Innovasjonskraften er sterkere, og vi er i bedre stand til å skalere opp arbeidet vårt. Det er også mye lettere å finne spisskompetanse nå enn det var den gang. Det bruker vi selvsagt til å skape større kundeverdier og oppnå mer. Det er viktig for oss å arbeide med alle områdene innen E, S og G og i mange tilfeller henger de godt sammen.

Arbeidet vårt har også utviklet seg over tid, og vi har økt bevisstheten om virksomheten vår langt utenfor Norden. Vi inngår også i flere strategiske internasjonale allianser og investorpartnerskap. «Partnership is the new leadership» – det er når vi jobber med andre investorer, selskaper og myndigheter at vi kan få til de virkelige endringene. To eksempler på Storebrands lederskap er den nye klimastrategien vår, med kriterier for lobbyvirksomhet og arbeid mot avskoging i Brasil. Et annet eksempel er vårt arbeid i arbeidsgruppen som har forberedt TNFD (Task force for nature related financial disclosure) som skal hjelpe selskaper med et rammeverk for å rapportere på deres påvirkning på og avhengighet av naturressurser.

Eiere i 4 200 norske og globale selskaper


I løpet av året har vi fortsatt å jobbe med vår metode for bærekraftige investeringer. Vi inkluderer og ekskluderer – og som aktive eiere påvirker vi selskapene vi investerer i. I denne rapporten vil vi fortelle deg hvordan det gjøres, og du vil møte noen av våre forvaltere som vil fortelle deg om hvordan arbeidet gjøres i praksis.

Vi eier i dag rundt 4 200 selskaper i Norge og globalt, og vi tar en aktiv rolle når vi ser at det kan utgjøre en forskjell. Vi har direkte dialoger med selskapene selv, men også i samarbeid med andre aktører og organisasjoner, for å drive bærekraftig utvikling der våre kunders kapital er investert.
For å oppnå et sterkt grønt skifte kan vi ikke bare å bruke bærekraft på noen få spesialfond, så derfor tar vi ansvar og integrerer bærekraft på hele vår forvaltningskapital. Vi er opptatt av både hva vi gjør, men ikke minst hva vi oppnår med vårt eierskap.

Samspill gir kraft


Det har vært en utfordrende tid, men også mange lærdommer å hente. Det er skremmende hvordan en global krise påvirker oss på mange plan, men samtidig er det oppløftende hvor mye vi kan løse når vi bare vil og samles rundt et mål. Vi i Storebrand vil møte de globale utfordringene sammen med dere, og skape verdi utover avkastningen for alle.

Jan Erik Saugestad,
Adm Direktør
Storebrand Asset Management

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?