Klageskjema – Institusjonelle Kunder

Klageskjema – Institusjonelle Kunder

Dette skjema kan benyttes ved innsendelse av en formell klage på forvaltningsselskapet i forhold til kundebehandling, investeringsrådgivning eller andre forhold vedrørende kundeforholdet. Det er også mulig å kontakte oppnevnt kundeansvarlig for å fremsette en formell klage. En formell klage skal fremsettes skriftlig.