Klageskjema – Institusjonelle Kunder

Klageskjema – Institusjonelle kunder

Bruk dette skjemaet hvis du ønsker å sende inn en formell klage på forvaltningsselskapet når det gjelder kundebehandling, investeringsrådgivning eller andre forhold rundt kundeforholdet. Det er også mulig å kontakte oppnevnt kundeansvarlig for å fremsette en formell klage. En formell klage skal fremsettes skriftlig.