Klage

Formell klage må sendes inn skriftlig via kundeansvarlig eller ved å logge inn.

Hvis du ikke kan eller vil logge inn, send oss en e-post med din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg. 

NB! Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-post.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?