Kommentar
Tulia Machado-Helland, senior bærekraftsanalytiker

Lønnsom likestilling – også for pensjonen din

Selskaper med en høyere andel kvinner i styret er mer lønnsomme, viser en rekke studier. Storebrand tar disse funnene på alvor når vi skal investere kundenes pensjonspenger, skriver jurist og senior bærekraftsanalytiker i Storebrand, Tulia Machado-Helland.

I år er det 15 år siden Stortinget vedtok loven om kvotering av styrene i ASA-selskaper. Til tross for at det i årtier har vært fokus på likelønn og kjønnsforskjeller i arbeidslivet, er det fortsatt en lang vei å går før menn og kvinner er likestilt.

Les også: Kvinner får 26 prosent mindre i pensjon enn menn

For to år siden lanserte FN en plan for bærekraftig utvikling frem til 2030. Planen, som støttes av alle de 193 medlemslandene, inneholder 17 bærekraftige utviklingsmål som dekker en rekke kritiske miljømessige og sosiale forhold. Mål 5 av de 17 er «Gender Equality», altså likestilling. Så hva er status her, og hva har det med pensjonspengene dine å gjøre?

The World Economic Forum mener at det kommer til å ta hele 217 år før kvinner og menn er likestilt på arbeidsmarkedet.
- Tulia Machado-Helland, senior bærekraftsanalytiker

Over 200 år bakpå

The World Economic Forum mener at det kommer til å ta hele 217 år før kvinner og menn er likestilt på arbeidsmarkedet. De siste 10 årene viser ingen fremskritt, og det siste året viser til og med at verden går motsatt retning på dette området.

I Storebrand har vi et dedikert team med bærekraftsanalytikere som jobber med å analysere hvor bærekraftige selskapene forvalterne investerer i er. Når vi skal finne nåtidens og fremtidens finansielle vinnere, ser vi også på FNs femte og åttende bærekraftsmål som omhandler likestillingskultur. Vi har undersøkt om det er en sammenheng mellom selskapers inntjening og antall kvinner i selskapene. Her er det mange spennende og interessante funn.

Les også: Nå kan du spare penger i selskaper med god kjønnsbalanse (Aftenposten, 20.6.2018)

Ønsker du å investere i likestilling? Sjekk ut: Fordi likestilling er bra for bunnlinjen

Helintegrert likestilling

Rapporter både fra McKinsey, Ernst & Young (EY), Catalyst, MSCI or RobeccoSam viser at det er en sterk sammenheng mellom resultatet og lønnsomheten til et selskap, og likestillingskulturen i selskapet. Konsulentselskapet McKinsey skriver i en rapport at hvis andelen kvinner på beslutningsnivå i et selskap er 20 prosent eller mer, ser de den sterkeste sammenhengen mellom selskapets resultat og likestilling. Når det er sagt – det hjelper ikke nødvendigvis å bare plassere noen kvinner inn i lederposisjoner på organisasjonskartet.

Kvotering alene, uten at det er en likestillingskultur i selskapet, fører ikke til like gode resultater. Rapporten viser nemlig at når kjønnsbalansen er god i hele selskapet, er sannsynligheten for å gjøre det bedre enn gjennomsnittet for sin bransje større.

En rekke rapporter viser at det er en sterk sammenheng mellom resultatet og lønnsomheten til et selskap, og likestillingskulturen i selskapet.
- Tulia Machado-Helland, senior bærekraftsanalytiker

Les også: Stadig flere kvinner sparer til pensjon

Storebrand bølge er en ny spareløsning for deg som ønsker at pengene dine skal jobbe med områder du har troen på. Blant annet kan du spare i selskaper som tar likestilling på alvor.

Tulia_og_Matthes_ved_inngang_800x.jpg
LIKESTILLINGSKULTUREN ANALYSERES NÅR PENGER SKAL INVESTERES: Senior bærekraftsanalytiker Tulia Machado-Helland, her sammen med kollega i bærekraftsteamet i Storebrand, Matthew Smith. Foto: Robert S.Eik/Flow Media

Likestilling er bærekraftig

The World Economic Forum konkluderer i en rapport at også et land kan tape mye på ikke å være likestilt. Rapporten viser for eksempel at Storbritannias bruttonasjonalprodukt kunne ha vært 250 milliarder dollar høyere hvis landet var likestilt. USA går glipp av 1 750 milliarder, mens Kina kunne økt sitt bruttonasjonalprodukt med hele 2500 milliarder dollar.

Storebrands bærekraftsteam tar disse undersøkelsene på alvor, og selskaper som kan vise til en god likestillingskultur får høyere bærekraftsscore i våre analyser. Vi mener nemlig dette har positiv påvirkning på selskapenes resultater, og på våre investeringer, som igjen gir kundene våre høyere forventet avkastning på sparepengene sine. Vi gjør ikke dette bare fordi det viser seg at selskaper med en god likestillingskultur faktisk gjør det bedre, men fordi dette også fører til et mer rettferdig arbeidsmarked for kvinner.

Les også: FiftyFifty skal løfte frem flere kvinnelige toppledere

Tulia Machado-Helland har jobbet i Storebrands bærekraftteam siden 2008, er utdannet jurist med fokus på menneskerettigheter og folkerett. I tillegg har hun en master i internasjonal politikk og bistand. Lær mer om hvordan Tulia og teamet jobber i denne saken.

Interessert i mer lesing om hvorfor likestilling er lønnsomt? Les disse artiklene:

The Tipping Point: Women on boards and financial performance
Delivering through diversity
Female leaders boost the bottom line

i

FAKTA

  • Storebrand er én av svært få kapitalforvaltere i Norden som har en egen avdeling med bærekraftsanalytikere som jobber med å analysere hvor bærekraftige selskapene forvalterne investerer i er. Likestilling er ett av parameterne vi ser på når vi skal definere et selskap som bærekraftig.
  • Storebrand har gjennom flere år arbeidet systematisk med å identifisere framtidens lederkandidater og fremme en jevn kjønnsfordeling. 35 prosent av lederne i Storebrand Norge er kvinner, og 47 prosent i datterselskapet i Sverige, SPP. 45 prosent av de ansatte i den norske delen er kvinner, og i SPP er tallet 55.
  • I 2017 er 50 prosent av styremedlemmene i Storebrand ASA kvinner, og kvinneandelen i datterselskapene er på 43 prosent. I konsernledelsen er tallet 33 prosent. I konsernledelsens ledergrupper er 37 prosent kvinner.
  • Storebrand har i 2017 igangsatt flere initiativ for å styrke oppmerksomheten om likestilling og kjønnsbalanse i arbeidslivet, eksempelvis lederprogrammet FiftyFifty, som har samlet over 100 kvinnelige ledere fra de største bedriftene i Norge for å definere tiltak som skal sørge for at med mål om å definere konkrete tiltak for at flere kvinnelige ledere blir rekruttert til høyere nivåer.