Smart pensjon 55+

Smart pensjon-tjenesten gir deg full oversikt og kontroll over pensjonen din.

Logg inn for å se hva du kan forvente å få i pensjon ved ulike aldere, hvor mye du faktisk trenger og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.

Få oversikt over hva du får og om det dekker behovet ditt

Vet du egentlig hva du får i årlig pensjon når du blir pensjonist? Og vet du om det er nok til å leve slik du ønsker? Vi hjelper deg!

Få forslag til hvordan du kan forbedre pensjonen din

Det er mange ulike grep du kan ta for å øke utbetalingene som pensjonist. Vi gir deg tips og råd til hva du bør gjøre.

Få muligheten til å åpne en smartere konto

Alle pensjonskunder hos Storebrand kan etter fylte 55 år åpne Smartkonto. Da får du vår beste rente på 1,00 prosent, ubegrenset antall uttak og automatikk knyttet til pensjonsutbetalinger.

Føl deg sikker på at alle avtaler er inkludert

Vi henter avtalene du har og samler dem på ett sted slik at du får oversikt. Du kan også legge til egne avtaler dersom du har behov for det.

Eksperimenter med ulik pensjonsalder

Å gå av med pensjon er en viktig avgjørelse. Når du velger å gå av har stor betydning for hvor mye du vil få utbetalt. Finn ut hva som passer deg best.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?