Smart pensjon

Smart pensjon-tjenesten gir deg full oversikt og kontroll over pensjonen din.

Logg inn for å se hva du kan forvente å få i pensjon ved ulike aldere, hvor mye du faktisk trenger og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.

Eksperimenter med ulik pensjonsalder

Å gå av med pensjon er en viktig avgjørelse. Når du velger å gå av har stor betydning for hvor mye du vil få utbetalt. Finn ut hva som passer deg best.

Få oversikt over hva du får og om det dekker behovet ditt

Vet du egentlig hva du får i årlig pensjon når du blir pensjonist? Og vet du om det er nok til å leve slik du ønsker? Vi hjelper deg!

Eksperimenter med rekkefølgen på uttak av pensjonen din

De aller fleste kan selv bestemme når uttaket av pensjon skal starte. I Smart Pensjon kan du eksperimentere deg frem til når du ønsker å starte utbetaling av de ulike pensjonsavtalene dine.

Få forslag til hvordan du kan forbedre pensjonen din

Det er mange ulike grep du kan ta for å øke utbetalingene som pensjonist. Vi gir deg tips og råd til hva du bør gjøre.

Få muligheten til å åpne en smartere konto

Alle pensjonskunder hos Storebrand kan etter fylte 55 år åpne Smartkonto. Da får du vår beste rente på 2,00 prosent, ubegrenset antall uttak og automatikk knyttet til pensjonsutbetalinger.

Føl deg sikker på at alle avtaler er inkludert

Vi henter avtalene du har og samler dem på ett sted slik at du får oversikt. Du kan også legge til egne avtaler dersom du har behov for det.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?