AFP – forskjellige ordninger med felles navn

Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert ordning for ansatte i offentlig og privat sektor. Selv om navnet er likt, er ordningene ulike.

AFP i privat sektor

Rundt halvparten av de ansatte har denne ordningen. Den gir en livsvarig utbetaling og kan tas ut fra du fyller 62 år.

For å motta AFP, må du oppfylle kvalifikasjonskravene. Oppfyller du de ikke, får du ingenting! Generelt anbefaler vi derfor at du tar ut AFP så tidlig som mulig, slik at du ikke plutselig har mistet retten til AFP.

Vår anbefalte rekkefølge for uttak av pensjon.

De viktigste kvalifikasjonskravene

Må oppfylles før du fyller 62 år:

  • Du må ha jobbet i en bedrift med AFP-ordning i minst syv av de siste ni årene. Kravet gjelder for deg som er født i 1955 eller senere. Kravet er ett år mindre for hvert årskull til og med 1951-årskullet.

Må oppfylles på det tidspunktet du velger å ta ut AFP:

  • Du må ha jobbet i en bedrift med AFP-ordning i minimum 20 % stilling de siste tre årene før uttak. Innenfor denne treårsperioden er det mulig å ha et lite opphold. Når du starter uttak må du jobbe hos en arbeidsgiver som har AFP-ordning.
  • Du må minimum ta ut 20 % av folketrygden samtidig med at du starter uttaket av AFP, med mindre du har fylt 70 år.
  • Utbetaling fra folketrygden kan du senere stanse eller endre, men AFP vil utbetales livsvarig etter at du først har startet uttaket.

Dette må du være oppmerksom på 

  • Om du er usikker på egen arbeidssituasjon, bør du ta ut AFP så raskt så mulig.
  • Hvis du tror du kommer til å leve lenger enn gjennomsnittet, vil det lønne seg å vente med AFP-uttak. Men dette må veies opp mot usikkerheten rundt kvalifikasjonskravene. De fleste velger derfor å ta ut AFP så tidlig som mulig.
  • Det er flere kvalifikasjonskrav enn de vi har beskrevet her. Du kan lese mer om dette på afp.no.

Jobbe og ta ut AFP samtidig?

  • Du behøver ikke å slutte å jobbe selv om du tar ut AFP. Inntekten din påvirker ikke hvor mye du får i AFP.
  • Dersom du fortsetter å jobbe, bør du sjekke om summen av pensjon og arbeidsinntekt medfører at skatten din øker (trinnskatt).
  • Trenger du ikke å bruke pengene fra AFP, for eksempel hvis du fortsetter å jobbe, anbefaler vi å spare AFP-pengene i fond eller nedbetale lån. Ikke la deg friste til økt forbruk!

Få oversikt over pensjonen din

Logg inn på Smart pensjon og se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjons­tilværelsen du ønsker deg.

AFP i offentlig sektor

Er du født før 1963 er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62 og 67 år. Velger du å ikke ta ut AFP blir denne fordelen borte, i motsetning til for eksempel folketrygden som vokser dersom du venter med å ta den ut. De fleste i offentlig sektor er omfattet av reglene for AFP men også i offentlig sektor er det krav til at du faktisk jobber når du søker, har tilfredsstilt kravene til ansettelsesforhold og pensjonsopptjening. Staten og kommunene har litt forskjellige ordninger.

NAV: Avtalefestet pensjon i offentlig sektor

Pensjonen mellom 62 og 65 tilsvarer alderspensjon fra folketrygden, slik den ville vært dersom du jobbet til du ble 67. Mellom 65 og 67 beregnes den av det som vil gi deg mest av folketrygden og alderspensjonen fra din offentlige arbeidsgiver. Du kan gjerne jobbe deltid og samtidig ta ut AFP, men prosentandelen samordnes.

Offentlig AFP for de som er født i 1963 eller senere

AFP-ordningen for disse er mer lik AFP-ordningen i privat sektor, med en livsvarig pensjon som kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Den kan kombineres med å være i jobb. Det jobbes også med systemer som skal sikre at opptjening i privat og offentlig sektor sees samlet. Du tjener opp ytelsen når du jobber i en bedrift som har ordningen, fra du er 13 år til og med du har fylt 61 år med 4.21 prosent av lønnen opp til 7.1 G (ca 700.000 kroner), som er de samme grenser som folketrygden. AFP reguleres i utbetalingstiden etter samme regler som folketrygden

Det er også for denne ordningen krav om at du jobber når du søker om den og at du har jobbet innenfor ordningen i et visst antall år før du kvalifiserer til å få AFP.

Kvalifikasjonskravene innføres gradvis i offentlig AFP: 

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Årskull Kvalifikasjonskrav
1963 3 av 5 siste år
1964 4 av 6 siste år
1965 5 av 7 siste år
1966 6 av 8 siste år
1967 og senere 7 av 9 siste år

Viktig om AFP – både privat og offentlig

Hele AFP-ordningen, både i privat og offentlig sektor, er under revisjon. Offentlig og privat AFP skal bli enda mer like hverandre og flere vil få AFP, men med gjennomsnittlig lavere ytelser. Det skal dessuten bli enklere å få AFP, i hvert fall vanskeligere å miste rettigheten. Når reformen er gjennomført vil det finnes informasjon om dette hos NAV.

Portrettfoto: Av Carry Christine Solie, pensjonsekspert i Storebrand.

Dette bør du vite om AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er en gullkantet og verdifull ordning for ansatte som vil ta ut pensjon fra de er 62 år. Men AFP er en såkalt kvalifikasjonsordning, noe som betyr at du må oppfylle noen krav. Her er noen snubletråder i regelverket som du bør være klar over.

Unngå AFP-fellene


Fant du det du lette etter?