Anbefalt rekkefølge for uttak av pensjon

De aller fleste kan selv bestemme når uttaket av pensjon skal starte. Det gjelder uansett om du jobber helt eller delvis.

Hensikten med å kunne velge tidlig uttak av pensjon er å ha en fleksibilitet, som gir deg et alternativ for å kunne jobbe lenger. Man kan velge å jobbe mindre istedenfor å slutte helt og kompensere lavere lønn med pensjon.

Vi ser at mange velger å starte utbetalingene av sine pensjoner samtidig med at de jobber. Bør du da starte utbetaling av alle ordningene på en gang eller vente med noen - og i så fall hvilke? Rådene våre her må sees på som generelle og veiledende.

Våre anbefalinger ved uttak av pensjon

Pensjonsrådgiver Øyvind Benz Strøm forklarer våre beste tips for anbefalt rekkefølge for uttak av pensjon.

1. Avtalefestet pensjon (AFP)

Har du avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor kan det være fornuftig å ta ut den først. Da sikrer du deg denne verdifulle rettigheten. Det er strenge regler for hvem som har rett på AFP. Enkelte har opplevd å miste retten til AFP på grunn av endringer i arbeidsforholdet like før uttak. AFP i privat sektor utbetales så lenge du lever. For å kunne ta ut AFP, må du starte uttak av alderspensjon fra folketrygden med minimum 20 prosent. Du har anledning til å stoppe eller endre denne utbetalingen etter en måned. Utbetalingen av AFP vil fortsette selv om du stopper eller endrer utbetalingen fra folketrygden.

2. Alderspensjon fra folketrygden/NAV

Pensjon fra folketrygden har lavere beskatning enn annen pensjonsinntekt opp til et visst nivå. Utbetalingen av alderspensjon fra folketrygden er livsvarig men du kan starte, stoppe og endre utbetalingen nesten som du vil. Pensjonen fra folketrygden arves ikke når du dør.

3. Fripoliser og ytelsespensjon

Ytelsespensjon og fripolise stammer fra samme type pensjonsordning. Ytelsespensjon er en aktiv pensjonsordning, mens fripolise er rettighetene fra en tidligere ordning. Årsaken til at disse får 3. plassen for uttak er at verdien ikke arves, at verdiutviklingen er relativt lav for tiden og at ulempen ved tidlig uttak er relativt liten.

Mange har flere fripoliser, fra ulike arbeidsgivere og ofte er de forskjellige. Noen varer livet ut, noen utbetales bare en kort tid. Dette kan virke forvirrende, men samtidig gi deg en mulighet til å styre pensjonsinntekten din. I pensjonsplanen din kan du finne informasjon om dette.

4. Hybridpensjon og pensjonsbevis

Pensjonsbevis er navnet på rettighet fra en tidligere arbeidsgiver som hadde hybridpensjon. Disse verdiene arves heller ikke, men siden hybridordningen er en ny pensjonsordning og opptjeningen i ordningen er begrenset taler dette for å vente.

5. Innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis og egen sparing

Pensjonskapitalbevis er opptjent innskuddspensjon fra en tidligere arbeidsgiver. Dette bør du vente lengst med å ta ut. Årsaken er at det som regel ikke livsvarige utbetalinger og ofte god avkastning på sparemidlene. Hvis du dør før all pensjonen er utbetalt, vil resten av midlene gå til arvingene dine.

Få oversikt over pensjonen din

Her kan du se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.