Har du lyst til å trappe ned før du blir pensjonist?

Fra du fyller 62 år har du rett til redusert arbeidstid. De aller fleste kan fra 62 år starte pensjonsutbetalingene, men dette er greit å sjekke før du foretar endringene.

Mulighet for redusert arbeidstid

Arbeidsmiljøloven sier at du har rett til redusert arbeidstid fra 62 år, dersom det ikke skaper en «vesentlig ulempe» for arbeidsplassen. Da kan du for eksempel velge å jobbe færre dager i uken. Du trenger ikke begrunne søknaden, men vær klar over at sjefen langt på vei kan bestemme når og hvordan arbeidstiden skal organiseres.

Rettigheten ble innført fordi man ønsket å legge til rette for at flere skulle jobbe lenger.

Ting du bør tenke på hvis du vil trappe ned:

  • Mindre arbeid og mer god fritid kan være sunt og lurt for mange. Benytt denne muligheten dersom du tror dette kan bidra til å kunne gi deg flere yrkesaktive år.
  • Å være yrkesaktiv, helt eller delvis, gir mange en helsegevinst – særlig på det mentale plan.
  • Diskuter dette med lederen din i god tid før du bestemmer deg. Få til en klar avtale der det blant annet bør stå at valget ditt ikke skal få utilsiktede følger for arbeidsinnhold, videreutvikling og karriereutvikling. 
  • Reduksjon i arbeidstid fører til lavere lønn. Lavere lønn kan føre til lavere pensjon.
  • Hvor mange dager ønsker du å ha fri i uken, eller tenker du deg lenger ferieperioder? Legger arbeidsgiver til rette for dette?
  • Hva ønsker partneren din? Hvordan blir deres totale økonomi dersom en av dere eller begge jobber deltid?

Få oversikt over pensjonen din

Med Smart pensjon kan du se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.


Fant du det du lette etter?