Offentlig tjenestepensjon – et verdifullt gode for deg

Vi legger stor vekt på god oppfølging av de ansatte og medlemmene i pensjonsordningen. Derfor har vi et eget betjeningsteam med spesialkompetanse på offentlig tjenestepensjon, og tilbyr også et fordelsprogram for deg som har tjenestepensjon hos oss.

Få oversikt over pensjonen din

I oversikten Smart pensjon beregner du pensjonen du skal få fra folketrygden, fra jobbene dine og det du eventuelt har spart til pensjon på egenhånd.

Storebrand fordel

Vi i Storebrand har som mål å ha de mest fremtidsrettede løsningene for deg. Dette skal vi blant annet sørge for gjennom digitale løsninger som gir oversikt og kunnskap, oppfølging gjennom møter, veiledning, seminarer og webinarer. 

Regler for uttak av pensjon

Regelverket for offentlig tjenestepensjon gir fleksibilitet i pensjonsuttak fra 62 til 70 år, også i kombinasjon med fortsatt arbeid.

Søk om uttak av offentlig alders­pensjon

Har du offentlig tjenestepensjon, kan du enkelt søke om utbetaling via det digitale søknadsskjemaet vårt.

Om offentlig tjeneste­pensjon

Regelverket for offentlig tjenestepensjon er i stadig endring. Her finner du informasjon om hva dette betyr for deg.

Kurs for ansatte og pensjonister

For deg med offentlig tjenestepensjon er det viktig med forståelse av hvilke rettigheter som ligger i ordningen. Vi hjelper deg å forstå din pensjon bedre. 

Nye satser for pensjonistlønn

Fra 1. januar 2024 er det nye satser for pensjonistlønn, og det er også åpnet for at kommuner og fylkeskommuner kan tilby alderspensjonister et tillegg til pensjonistlønn.

 • add Hva er pensjonistlønn?

  Pensjonistlønn er en avtale mellom deg som arbeidstaker og arbeidsgiver, om å jobbe på pensjonistvilkår i stedet for å jobbe på vanlige lønnsvilkår. Det betyr at du vil bli lønnet med det vi kaller for pensjonistlønn. Hvis du jobber på pensjonistlønn blir ikke alderspensjon eller AFP beregnet som alderspensjon redusert, uavhengig av hvor mye du jobber. Grunnen til dette er at du ved å jobbe på pensjonistlønn ikke blir innmeldt i den offentlige tjenestepensjonsordningen.

  Det er verdt å merke seg at ikke alle arbeidsgivere tilbyr muligheten til å jobbe på pensjonistvilkår. For å kunne jobbe på slike vilkår, må du inngå en individuell avtale med arbeidsgiveren din. 
   

 • add Hvem kan motta pensjonistlønn?

  De som kan motta pensjonistlønn:

  • har alderspensjon fra Storebrand, både før og etter fylte 67 år  
  • har AFP(Avtalefestet pensjon) beregnet som alderspensjon etter fylte 65 år 

  Siden ikke alle arbeidsgivere tilbyr arbeid på pensjonistlønn er det viktig at du avklarer dette med din arbeidsgiver.

 • add Hva er satsen for pensjonistlønn?

  Fra 1.1.2024 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår kr. 245,- pr. time.

  Vær klar over at satsen kan variere litt mellom de forskjellige tariffområdene i offentlig sektor. Sjekk med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør på din arbeidsplass. 
   

 • add Hva er særskilt pensjonistlønn?

  Fra 1.1.2024 kan kommuner og fylkeskommuner tilby alderspensjonister et tillegg til pensjonistlønn. 

  I slike tilfeller kan det tilbys et tillegg i pensjonistlønnssatsen inntil en samlet kompensasjon på 93 prosent av stillingens garantilønn ved 16 års ansiennitet, i tillegg til diverse tillegg. 

  Bakgrunnen for endringen er at mange kommuner og fylkeskommuner opplever en høy etterspørsel etter arbeidskraft, der alderspensjonister som arbeider på pensjonistlønn kan være til nytte. 
   


Fant du det du lette etter?