Offentlig tjenestepensjon – et verdifullt gode for deg

Vi legger stor vekt på god oppfølging av de ansatte og medlemmene i pensjonsordningen. Derfor har vi et eget betjeningsteam med spesialkompetanse på offentlig tjenestepensjon, og tilbyr også et fordelsprogram for deg som har tjenestepensjon hos oss.

Få oversikt over pensjonen din

I oversikten Smart pensjon beregner du pensjonen du skal få fra folketrygden, fra jobbene dine og det du eventuelt har spart til pensjon på egenhånd.

Storebrand fordel

Vi i Storebrand har som mål å ha de mest fremtidsrettede løsningene for deg. Dette skal vi blant annet sørge for gjennom digitale løsninger som gir oversikt og kunnskap, oppfølging gjennom møter, veiledning, seminarer og webinarer. 

Appen Mine penger gir oversikt

Appen gir oversikt over hva arbeidsgiver sparer til deg og hva du sparer selv. Samle spare- og pensjonspengene dine – få enkel og forståelig oversikt.

Regler for uttak av pensjon

Regelverket for offentlig tjenestepensjon gir fleksibilitet i pensjonsuttak fra 62 til 70 år, også i kombinasjon med fortsatt arbeid.

Søk om uttak av offentlig alderspensjon

Har du offentlig tjenestepensjon, kan du enkelt søke om utbetaling via det digitale søknadsskjemaet vårt.

Om offentlig tjenestepensjon

Regelverket for offentlig tjenestepensjon er i stadig endring. Her finner du informasjon om hva dette betyr for deg.

Kurs for ansatte og pensjonister

For deg med offentlig tjenestepensjon er det viktig med forståelse av hvilke rettigheter som ligger i ordningen. Vi hjelper deg å forstå din pensjon bedre. 

Regulering av pensjon

Fra 1. mai 2022 blir pensjonsytelsene regulert på følgende måte:

  • Uførepensjon og etterlattepensjon til mottakere under 67 år blir regulert i samsvar med lønnsveksten: 4,77 prosent
  •  Alderspensjon og AFP under utbetaling, og etterlattepensjon til mottakere over 67 år, blir regulert med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst: 3,53 prosent
  •  Alderspensjon og AFP under opptjening blir regulert i samsvar med lønnsveksten: 4,77 prosent

Ny oppregulert pensjon blir utbetalt 20. juli, med etterbetaling fra mai. På dine personlige sider på storebrand.no får du full oversikt over pensjonen din.


Fant du det du lette etter?