Offentlig tjenestepensjon – et verdifullt gode for deg

Vi legger stor vekt på god oppfølging av de ansatte og medlemmene i pensjonsordningen. Derfor har vi et eget betjeningsteam med spesialkompetanse på offentlig tjenestepensjon, og tilbyr også et fordelsprogram for deg som har tjenestepensjon hos oss.

Få oversikt over pensjonen din

I oversikten Smart pensjon beregner du pensjonen du skal få fra folketrygden, fra jobbene dine og det du eventuelt har spart til pensjon på egenhånd.

Storebrand fordel

Vi i Storebrand har som mål å ha de mest fremtidsrettede løsningene for deg. Dette skal vi blant annet sørge for gjennom digitale løsninger som gir oversikt og kunnskap, oppfølging gjennom møter, veiledning, seminarer og webinarer. 

Regler for uttak av pensjon

Regelverket for offentlig tjenestepensjon gir fleksibilitet i pensjonsuttak fra 62 til 70 år, også i kombinasjon med fortsatt arbeid.

Søk om uttak av offentlig alders­pensjon

Har du offentlig tjenestepensjon, kan du enkelt søke om utbetaling via det digitale søknadsskjemaet vårt.

Om offentlig tjeneste­pensjon

Regelverket for offentlig tjenestepensjon er i stadig endring. Her finner du informasjon om hva dette betyr for deg.

Kurs for ansatte og pensjonister

For deg med offentlig tjenestepensjon er det viktig med forståelse av hvilke rettigheter som ligger i ordningen. Vi hjelper deg å forstå din pensjon bedre. 

Så mye økte pensjonene i 2023

Fra 1. mai 2023 er folketrygdens grunnbeløp fastsatt til kr 118 620. Dette betyr en økning på 6,41 %. 

For deg som mottar pensjon

  • Uførepensjon reguleres med lønnsveksten på 6,41 %.
  • Alderspensjon og AFP under utbetaling blir regulert med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst på 8,54 %. AFP-tillegget reguleres ikke.
  • Etterlattepensjon for de under 67 år blir regulert med lønnsveksten på 6,41 %.
  • Etterlattepensjon for de over 67 år blir regulert med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst på 8,54 %.

Regulering av pensjonsopptjening
For deg som ennå ikke har tatt ut pensjon, blir også din pensjonsopptjening regulert med 6,41 %.

Når ble endringene satt i verk?
Reguleringen hadde virkning fra 01.05.2023, og du trenger ikke å foreta deg noe. 

På dine personlige sider på storebrand.no får du full oversikt over pensjonen din.


Fant du det du lette etter?