Offentlig tjenestepensjon – et verdifullt gode for deg

Vi legger stor vekt på god oppfølging av de ansatte og medlemmene i pensjonsordningen. Derfor har vi et eget betjeningsteam med spesialkompetanse på offentlig tjenestepensjon, og tilbyr også et fordelsprogram for deg som har tjenestepensjon hos oss.

Få oversikt over pensjonen din

Min pensjon har samlet all informasjon for deg i en felles oversikt – både det du får fra folketrygden, fra stedene du har jobbet og det du eventuelt sparer til pensjon på egenhånd.

Storebrand fordel

Vi i Storebrand har som mål å ha de mest fremtidsrettede løsningene for deg. Dette skal vi blant annet sørge for gjennom digitale løsninger som gir oversikt og kunnskap, oppfølging gjennom møter, veiledning, seminarer og webinarer. 

Appen Mine penger gir oversikt

Appen gir oversikt over hva arbeidsgiver sparer til deg og hva du sparer selv. Samle spare- og pensjonspengene dine – få enkel og forståelig oversikt.

Regler for uttak av pensjon

Regelverket for offentlig tjenestepensjon gir fleksibilitet i pensjonsuttak fra 62 til 70 år, også i kombinasjon med fortsatt arbeid.

Søk om uttak av offentlig alderspensjon

Har du offentlig tjenestepensjon, kan du enkelt søke om utbetaling via det digitale søknadsskjemaet vårt.

Om offentlig tjenestepensjon

Regelverket for offentlig tjenestepensjon er i stadig endring. Her finner du informasjon om hva dette betyr for deg.

Regulering av pensjon

Alderspensjon og AFP ble i 2021 regulert med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst for 2020 og 2021. De ulike pensjonsytelsene ble per 01.05.2021 regulert på følgende måte:

  • Alderspensjon, AFP og etterlattepensjon (over 67 år) ble regulert med 4,99 %
  • Uførepensjon, barnepensjon og etterlattepensjon (under 67 år) ble regulert med 4,98 %

Ny oppregulert pensjon ble utbetalt 20. juli med etterbetaling fra mai. På dine personlige sider på storebrand.no får du som pensjonist full oversikt over pensjonen din.


Fant du det du lette etter?