Hvor mye skatt betaler jeg på pensjon?

Når vi utbetaler pensjonen du mottar fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver, trekker vi skatt i henhold til skattekortet ditt. Dersom du mottar alderspensjon fra avtaler du har inngått selv, er det andre skatteregler som gjelder. Skattereglene avhenger av hvilket produkt du har.

Skatt på pensjon

I prinsippet er det ingen forskjell på skatt på pensjon og skatt på lønn. Likevel er det noen områder hvor skatt på pensjon skiller seg fra skatt på lønn. I sum gjør disse at de aller fleste pensjonister har en lavere skattesats på enn lønnsmottakere.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvor mye skatt er det på pensjon?

  Vi trekker skatt i henhold til skattekortet ditt. Dette mottar vi automatisk fra Skatteetaten. Vi anbefaler å bruke skattekalkulatoren på Skatteetatens nettsider for hjelp til beregning av skatt på pensjon. Har du ytterligere spørsmål om beregning av skatt kan du kontakte Skatteetaten.

 • Hvordan kan jeg endre skatt på pensjon?

  Dette gjør du på nettsidene til Skatteetaten.

 • Må jeg informere Storebrand om endringer på skattekortet?

  Nei, du trenger ikke å informere oss om dette. Vi henter skattekortet ditt fra Skatteetaten i forkant av hver utbetaling.

 • Hvorfor er det ikke trukket skatt av pensjonen min?

  Det er unntak fra plikten til å foreta forskuddstrekk hvis månedlig pensjon ikke overstiger 500 kroner, eller dersom samlet forskuddstrekk i en kalendermåned ikke overstiger 100 kroner. Ønsker du likevel at vi skal trekke skatt på din utbetaling, ber vi deg ta kontakt.

 • Hvordan påvirkes skatten hvis jeg får både lønn og pensjon?

  I Norge er det slik at jo høyere inntekt du har desto mer skatt betaler du. Dette gjelder også for pensjonister.

  Hvis du tar ut alderspensjon samtidig som du fortsetter å jobbe, vil marginalskatten for alderspensjon normalt blir høyere sammenlignet med om du ikke jobber. Pensjon kombinert med lønnsinntekt kan derfor gi en relativt høy skatteprosent. Da kan det være lurt å vente med å ta ut pensjonen. Det skal lønne seg å jobbe og det vil nesten alltid lønne seg å vente med å ta ut pensjon til du slutter å jobbe, eller til du trapper ned. Den eneste pensjonen du kan vurdere å starte utbetaling av ved fylte 62 år, er Avtalefestet pensjon (AFP) – hvis du er blant dem som har rett på denne pensjonsordningen.

Få oversikt over pensjonen din

Logg inn på Smart pensjon og se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjons­tilværelsen du ønsker deg.

Tre ting som påvirker skatten din som pensjonist

 

1. Minstefradrag

Minstefradraget er et fast fradrag som automatisk trekkes fra lønn, pensjon og annen inntekt i selvangivelsen. For pensjonister er minstefradraget lavere enn for lønnsmottakere.

Se Skatteetatens nettside for detaljert info om minstefradrag.

 

2. Skattefradrag

Pensjonister som får alderspensjon fra Folketrygden, eller offentlig AFP, får i tillegg et skattefradrag.

Hvis du kombinerer pensjon og arbeid, er det kun pensjonsinntekt som teller i beregningen av skattefradraget. Fradraget blir med andre ord ikke redusert av arbeidsinntekten din.

Se Skatteetatens nettside for detaljert info om skattefradrag.

 

3. Trygdeavgift

Alle som omfattes av folketrygden, må betale en årlig trygdeavgift. Denne er lavere for pensjonsinntekter enn arbeidsinntekter.

Se Skatteetatens nettside for mer detaljert info om trygdeavgift.

 

Verdt å vite om skatt på pensjon

 • Et viktig prinsipp i det norske pensjonssystemet er at det skal lønne seg å jobbe.
 • I prinsippet er det ingen forskjell på skatt på pensjon og skatt på lønn. Likevel er det noen områder hvor skatt på pensjon skiller seg fra skatt på lønn. 
 • Arbeidsinntekt kombinert med uttak av pensjon kan gi deg høy skatt.
 • Jo flere år du tar ut pensjon, jo større nytte kan du få av skattefradraget. Men tar du ut pensjon og arbeidsinntekt samtidig, kan din samlede skatt overstige effekten av lavere skatt på pensjon.

Fant du det du lette etter?© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.