Tilgjengelighetserklæring

Storebrands mål for universell utforming

 • Et universelt utformet og brukervennlig nettsted.
 • Ha et internt minimumskrav for å følge WCAG 2.0 i som beskrevet i det norske lovverket.
 • Videreføre og oppdatere minimumskrav for WCAG 2.1 for å forberede oss på de nye lovkravene.
 • Løpende oppfølging av WCAG-kravene for å sikre gode digitale tjenester.
 • Sikre at tredjepartsløsninger vi bruker også møter de norske lovkravene for universell utforming.

Våre prinsipper for universell utforming

 • Fastsatte rutiner for å sikre at nye produkter og tjenester er universelt utformet.
 • Klar og tydelig språkbruk for alle tjenester vi tilbyr.
 • Skjermlesere skal alltid tas høyde for og inngå i testrutiner.
 • Våre brukere skal kunne tilpasse hvordan de benytter våre webtjenester slik de selv ønsker så mye som mulig.

Disse områdene er foreløpig under utbedring

 • Forsikring
 • Sparing
 • Bank
 • Fond og aksjer
 • Melding av skade og sykdom
 • Pensjon
 • Jobbsøking

Hjelp oss å bli bedre på universell utforming!

Om du ikke får brukt en eller flere av våre tjenester, eller synes at vi har unødvendig vanskelig språk setter vi stor pris på om du forteller oss dette.

Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger som gjør oss mer tilgjengelige!

Send mail til uu@storebrand.no


Fant du det du lette etter?