Vurderer du tidlig uttak av pensjon?

Tidligere var pensjon noe du fikk den dagen du sluttet å jobbe. Slik er det ikke lenger. Nå kan du ta ut pensjon samtidig som du jobber, hvis du ønsker det.

Tidlig uttak fra folketrygden
 

Velg tidspunkt og hvor mye du vil ta ut

Du kan ta ut pensjon fra folketrygden fra du fyller 62 år. For å ta ut før må du ha tilstrekkelig opptjening. Det har de fleste dersom du ikke har stått lenge utenfor arbeidslivet, eller jobbet mye deltid.

Du velger også hvor mye av folketrygden du ønsker å ta ut. Du kan velge 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent og faktisk øke eller redusere etter behov.


Hvordan vokser folketrygden?

Din pensjon fra folketrygden avhenger av tre ting:

 • Hvor mange år du har jobbet
 • Hvor høy inntekt du har hatt
 • Når du tar ut pensjonen

Verdien av pensjonen du ikke har tatt ut, økes årlig tilsvarende lønnsveksten i Norge (G-regulering). Pensjon du har tatt ut, som er under utbetaling blir regulert med lønnsvekst minus 0,75 % (altså noe lavere).

Tidlig uttak fra privat sektor

Husk at en viktig faktor i vurderingen av utbetalingsstart er at den samlede, årlige pensjonen faktisk blir stor nok til å gi deg det livet du har planlagt. Tidspunkt for å starte uttaket er en viktig del av dette regnestykket.
 

Ytelsespensjon og fripoliser

Det er opptjeningstid beregnet frem til 67 år som bestemmer sluttsummen på pensjonen, sammen med hvor stor lønn du har hatt. Starter du utbetaling ved 66 år kan du regne med ca. 6 prosent lavere pensjon fremfor å vente til 67 år. Starter du utbetalingen fra 65 år blir den ca. 12 prosent lavere og slik reduseres det med 6 prosent for hvert år.

Tjenesten Smart pensjon viser tydelig hva du får i pensjon.
 

Innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis

Pensjonen blir regnet ut fra det som er spart opp, og avkastningen du har fått, den dagen utbetalingen starter og fordelt på antall år du utbetaler dette over. Husk at du får avkastning på verdiene underveis også. Du kan velge utbetalingslengden selv, med noen begrensninger. Pensjonen må minimum utbetales til 77 år og minst i 10 år.

Det betyr at dersom du starter uttak når du er 62 år, blir utbetalingsperioden lenger enn om du venter. Det utbetales ikke mindre enn 20 % av grunnbeløpet (ca 20.000 kroner) i årlig pensjon fra en innskuddspensjonsavtale. Utbetalingstiden kan derfor bli kortere enn kravet om å utbetale pensjon til 77 år/i 10 år.

Tidlig uttak fra offentlig sektor

Er du i offentlig sektor er det litt annerledes enn i privat sektor, men hovedreglene er de samme; du kan starte utbetalingen fra folketrygden etter 62 år. Når det gjelder tjenestepensjonen er det for mange mer relevant å benytte seg av offentlig AFP fra 62 år. For noen er det reglene om særaldersgrenser som gjelder.

Er du født i 1963 eller senere kan du sammenlikne reglene for innskuddspensjon og offentlig tjenestepensjon; jo lenger du jobber, jo høyere pensjon får du. Vær klar over at reglene for offentlig AFP også er under endring, men det er lagt opp til mange års overgangsregler.

Tidlig uttak fra arbeidsgiver

 • add Hvilke pensjonsordninger finnes?

  Jobber du, eller har du jobbet, i privat sektor har du pensjonsrettigheter fra en innskudds- eller en ytelsespensjonsordning. Noen vil også ha pensjonsrettigheter fra en hybridpensjonsordning (også kalt forsikret tjenestepensjon).

  9 av 10 ansatte i privat sektor har en innskuddspensjonsordning. Mange har likevel pensjonsrettigheter fra en ytelsespensjonsordning fra tidligere arbeidsgivere eller fra nåværende arbeidsgivers tidligere pensjonsordning. Pensjon fra tidligere arbeidsgiver/pensjonsordning har et eget navn. Pensjonsordninger:

  • Pensjonsordning
  • Ytelsespensjon
  • Innskuddspensjon
  • Hybridpensjon
  • Tidligere opptjent pensjonsrettighet
  • Fripolise
  • Pensjonskapitalbevis
  • Pensjonsbevis
 • add Hvem styrer tidspunkt for pensjon og hvor mye du kan ta ut?

  Du velger tidspunkt og hvor mye du vil ta ut. Som hovedregel kan du ta ut pensjon fra du fyller 62 år. I tillegg til å velge når du vil ta ut pensjon, kan du også velge hvor mye du vil ta ut. Det er begrensninger på hvor lave årlige beløp som utbetales. Det kan påvirke uttaksgraden og hvor tidlig du kan ta ut pensjonen. Om det gjelder for deg, kan våre rådgivere hjelpe deg med.

Få oversikt over pensjonen din

Logg inn på Smart pensjon og se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjons­tilværelsen du ønsker deg.

Ingen fasit 

Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som gir mest i pensjon i kroner og øre. Tror du at du kommer til å leve lenger enn gjennomsnittet, taler det for å vente med uttaket. Tror du at du vil leve en del kortere enn gjennomsnittet, taler det for å ta ut pensjon tidlig.

NAV: Når bør jeg ta ut alderspensjon

Annet du bør tenke om du vurderer tidlig uttak av pensjon

 • add Helse

  Hvis helsen er sviktende uten at du har blitt arbeidsufør, kan det være lurt å ta ut pensjon tidlig. Da er du sikker på at du får glede av pengene.

 • add Hvor godt liker du jobben?

  Hvor godt trives du i arbeidslivet, og hvordan skal du fylle dagene uten noen jobb å gå til? Har du først gått av med pensjon er det normalt for sent å ombestemme seg.

 • add Likviditet og fleksibilitet

  Mange som vurderer tidlig uttak ønsker å sikre seg pengene tidlig. Kombinasjonen full lønn og pensjon gir økt likviditet og fleksibilitet i en periode der mange opplever å ha mer bruk for pengene.

 • add Arv

  Flere starter uttak tidlig og sparer pengene for å sikre at pensjonen tilfaller de etterlatte dersom de faller fra. Særlig hvis ektefellen har lav pensjon, kan det føles trygt å ha spart pensjonen, og på den måte gi den gjenlevende en ekstra «buffer».

 • add Skatteregler

  Pensjon og lønn legges sammen når skatten beregnes, dette kan gi høyere skatt i form av trinnskatt (tidligere kalt toppskatt).

  Samtidig fins det særskilte skatteregler for alderspensjon fra folketrygden, noe som gjør at tidliguttak likevel kan være gunstig skattemessig: Alderspensjon fra folketrygden gir et eget skattefradrag, og jo lavere den samlede årlige pensjonen er, desto større effekt har man av skattefradraget.

  Merk deg også at pensjonsmidler er unntatt formuesskatt. Dersom du allerede er formuesbeskattet eller vil overskride grensen for formuesskatt ved å ta ut hele eller deler av din pensjon, kan det bety at tidlig uttak ikke lønner seg for deg.

 • add Egenandel på sykehjem

  Egenandelen på sykehjem er inntil 85 prosent av løpende pensjonsutbetalinger. Egenandelen blir derfor lavere i kroner jo lavere den årlige pensjonen er. Isolert sett taler det for å ta ut pensjon tidlig. Folk kan i gjennomsnitt regne med å tilbringe ganske kort tid på sykehjem, og gjerne helt mot slutten av livet. Så effekten av dette bør ikke overdrives.


Fant du det du lette etter?