Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver i Storebrand

Dette betaler du i skatt som pensjonist

Hva skjer med skatten når du går av med pensjon? Her får du en oversikt på tre minutter.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 12.05.2020
SIST OPPDATERT 16.05.2024

Aller først: Ja, du betaler skatt på pensjonen din. Prinsippene for beskatningen av pensjonsinntekten er i det store og hele like som for lønn.

Detaljene kan imidlertid være litt kompliserte på grunn av ulike regler i ulike ordninger (her er en oversikt hos Skatteetaten).

Men vi har en gledelig nyhet:

– Samlet sett skattlegges pensjon lavere enn ordinær inntekt. Ikke mye, men litt. Det kan komme godt med når vi vet at de fleste som går av med pensjon får færre kroner å rutte med fra måned til måned, sier pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm i Storebrand.

Skattesystemet for pensjon fungerer ellers veldig likt som på ordinær inntekt. Har du lave utbetalinger, betaler du også mindre skatt. Tjener du mye, blir skatteandelen din større. Det finnes likevel tre viktige unntak.

Hvilke unntak? Jo, nå skal du høre.

1. Minstefradrag

Det første du bør vite om, er minstefradraget. Dette er et standardfradrag som automatisk trekkes fra lønn, pensjon og liknende inntekt.

Eller sagt med andre ord: Det er den delen av inntekten din du ikke skatter av.

For pensjonister er minstefradraget lavere enn for lønnsmottakere. I 2024 er minstefradraget på 40 prosent for pensjonsinntekt, opp til en øvre grense på 86 250 kroner.

For lønnsmottakere er fradraget på 46 prosent, opp til en grense på 104 450 kroner.


Tjenesten Smart pensjon hjelper deg å ta gode valg


2. Skattefradrag

Du får også et skattefradrag på alderspensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP) så lenge pensjonsinntekten din er under et visst beløp (merk at uttak av privat AFP alene ikke gir dette fradraget). Dette beløpet bestemmes årlig av Stortinget.

Fradraget er størst for pensjonister som tjener opptil 258 400 kroner i året. Tar du ut mindre enn full pensjon, eller pensjon bare i deler av året, blir skattefradraget og inntektsgrensene redusert tilsvarende.

Helt spesifikt:

  • For pensjonsinntekt opp til 258 400 kroner utgjør fradraget 34 350 kroner for ett helt år, ifølge Skatteetaten.
  • For pensjonsinntekt mellom 258 400 og 391 550 kroner, er skattesatsen 16,7 prosent.
  • For pensjonsinntekter over 391 550 kroner reduseres fradraget til 6 prosent.

Grunnlaget for beregning av skattefradraget er samlet pensjonsinntekt. Det er penger du får utbetalt fra blant annet folketrygden, AFP og pensjoner fra arbeidsgivere.


Tjenesten Smart pensjon hjelper deg å ta gode valg


3. Trygdeavgift

Trygdeavgiften går til å finansiere folketrygden som blir utbetalt til alle pensjonister. Pengene overføres dermed fra de som betaler skatt til de som får pensjon utbetalt.

Lønnsmottakere flest betaler 7,9 prosent i trygdeavgift, mens du som pensjonist kun betaler 5,1 prosent (i 2024).

Men hva om jeg har lønn og pensjon samtidig?

Mange har en periode med både pensjonsinntekter og lønn. Du kan nemlig jobbe så mye du vil, selv om du tar ut hele eller deler av alderspensjonen fra folketrygden. Hvordan påvirker det skattebelastningen?

Først: Kombinerer du pensjon og arbeid er det taket for minstefradrag for lønnsmottakere som gjelder. Det er på 104 450 kroner. Dernest: Pensjon og lønn får beregnet hver sin skatt og til slutt: Pensjonsinntekter og lønnsinntekter legges sammen for beregning av trinnskatten.

– Det er særlig denne økte marginalbeskatningen, sammen med levealdersjustering og flere års redusert justering av pensjonen, som gjør at du bør tenke deg nøye om før du starter utbetalingene så lenge du fortsatt jobber, sier Strøm.

– Eller for å si det enda enklere: Tidliguttak av pensjon har en pris.


Vil du vite mer om skattereglene?Fant du det du lette etter?