Hva skjer hvis du slutter?

De fleste slutter for å begynne i en annen jobb og får dermed ny arbeidsgiver. Dersom du slutter i din jobb før pensjonsalder blir du meldt ut av pensjonsordningen og videre opptjening av pensjonsrettigheter opphører.  Når du slutter, får du en opptjent pensjonsrett for den tiden du var med i den offentlige tjenestepensjonsordningen. 

Du kan fortsatt ha rett til pensjon for både deg og din familie, men rettighetene endres. 

Alderspensjon

Er du født i 1962 eller tidligere, må du normalt sett ha vært medlem i i en offentlig tjenestepensjonsordning i minst tre år for å få rett til oppsatt pensjon. Dette omfatter samlet opptjeningstid hos forskjellige arbeidsgivere og ordninger med offentlig tjenestepensjon. 

Er du født i 1963 eller senere, med tjenestetid før 2020, får du en oppsatt pensjonsrett for tiden før 2020 dersom samlet opptjeningstid, dvs. både tid før og etter 2020, er minst tre år. 

Ved avsluttet arbeidsforhold har du rett til pensjon fra den nye offentlige tjenestepensjonsordningen (med opptjening f.o.m. 2020) dersom du ha vært medlem i ett år.

Uførepensjon 

Har du tidligere vært medlem i offentlig tjenestepensjon i minst tre år, kan du få rett til en oppsatt uførepensjon.  Det er krav om at du har fått innvilget uføretrygd fra NAV. 

Etterlattepensjon 

Dine etterlatte kan ha rett til etterlattepensjon dersom du har vært medlem i offentlig tjenestepensjonsordning i minst tre år. Med etterlattepensjon menes barnepensjon og ektefellepensjon etter bestemte regler. 

Avtalefestet pensjon 

Du har ikke rett til en avtalefestet pensjon dersom du har sluttet i din jobb. 

Tidligere pensjonsrettigheter og Overføringsavtalen 

Overføringsavtalen skal sikre at ansatte som har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger får sin pensjon som om de har vært medlem av en og samme pensjonsordning. 

Når pensjonen skal utbetales, summeres opptjeningen du har i ulike offentlige pensjonsordninger. Opptjening du tidligere har fra i andre offentlige pensjonsordninger, vil legges til opptjening hos din siste arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning. 

Få oversikt over pensjonen din

Her kan du se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.

Ofte stilte spørsmål


Fant du det du lette etter?