Hva skjer hvis du slutter?

Dersom du slutter i stillingen før pensjonsalder blir du meldt ut av pensjonsordningen og videre opptjening av pensjonsrettigheter opphører. Du kan fortsatt ha rett til pensjon for både deg og din familie, men rettighetene endres. 

Alderspensjon

For deg som har medlemstid både før og etter overgang til ny pensjonsopptjening 1.1.2020, får du rett til en alderpensjon som er opptjent før 2020 dersom samlet opptjeningstid, dvs. både tid før og etter 1.1.2020, er minst tre år.  
 
Opptjent alderspensjon etter 1.1.2020 kommer til utbetaling når medlemstiden er minst 1 år. 

Uførepensjon 

Har du tidligere vært medlem i offentlig tjenestepensjon i minst tre år, kan du få rett til en oppsatt uførepensjon.  Det er krav om at du har fått innvilget uføretrygd fra NAV. 

Etterlattepensjon 

Dine etterlatte kan ha rett til etterlattepensjon dersom du har vært medlem i offentlig tjenestepensjon i minst tre år. 

Avtalefestet pensjon 

Du har ikke rett til en avtalefestet pensjon som tidligere medlem. 

Tidligere pensjonsrettigheter og Overføringsavtalen 

Overføringsavtalen skal sikre at ansatte som har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger får sin pensjon som om de har vært medlem av en og samme pensjonsordning.   
 
Når pensjonen skal utbetales, summeres opptjeningen du har i ulike offentlige 
pensjonsordninger. Opptjening du tidligere har fra i andre offentlige pensjonsordninger, vil legges til opptjening hos din siste arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning. 

Få oversikt over pensjonen din

Her kan du se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.


Fant du det du lette etter?