Storebrand Global Solutions-fondene

Storebrand Global Solutions-fondene er globale aksjefond som investerer i selskaper som vil løse verdens utfordringer og bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Fondet Storebrand Global Solutions A investerer i selskaper innenfor temaene fornybar energi, fremtidens byer, like muligheter og sirkulær økonomi. 

Vi tilbyr også fond som investerer fullt og helt i selskaper innenfor fornybar energi, fremtidens byer og like muligheter. 

Storebrand Global Solutions – et bredt fond som investerer i morgendagens løsninger  

Fondet Storebrand Global Solutions A investerer i selskaper innenfor de fire ulike temaene fornybar energi, fremtidens byer, like muligheter og sirkulær økonomi. Det gir fondet en unik bredde, noe som gir oss flere ben å stå på når markedet endrer seg.

Flere fond i Storebrand Global Solutions-familien:

Storebrand Fornybar Energi

Storebrand Fornybar Energi er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i en begrenset del av det globale aksjemarkedet.

Fondet investerer i selskaper som bidrar til å løse verdens klimautfordringer.

Storebrand Like Muligheter

Storebrand Like Muligheter investerer i internasjonale selskaper som ønsker å bidra til at flere mennesker får tilgang på essensielle tjenester som gir bedre livskvalitet.

Selskapene i fondet forsøker redusere ulikhet i samfunnet ved å gi bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsetjenester.

Storebrand Fremtidens Byer

Storebrand Fremtidens Byer investerer i selskaper som bruker digital teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og å arbeide i.

I 2050 vil 70 prosent av verdens befolkning bo i en by. Vi tror derfor at de selskapene som bidrar til å  løse utfordringene tilknyttet denne megatrenden vil øke lønnsomheten sin.

Våre mest bærekraftige fond

Hvorfor investerer vi i temaer som fornybar energi og fremtidens byer?

Philip Ripman forklarer hvorfor Storebrand tror selskaper som investerer i morgendagens løsninger vil være de mest lønnsomme på sikt.

Dette lurer andre på om Storebrand Global Solutions-fondene

 • add Hva er forventet avkastning i Storebrand Global Solutions-fondene?

  Generelt har fond som tar hensyn til bærekraft samme forventede avkastning som andre aksjefond, men det er ingen garantier for dette.

  Forventning til avkastning avhenger av hvilket fond du velger. Ved å klikke på fondsnavnet i oversikten ovenfor, finner du informasjon om hvordan fondet har gjort det tidligere. 

  Husk at fondssparing er langsiktig, og at du bør ha minst 5 års sparehorisont.

 • add Hvilke kostnader er det i Global Solutions-fondene?

  Storebrand Global Solutions A og Storebrand Fornybar Energi S har en forvaltningskostnad på 0,75 %. Storebrand Fremtidens Byer A  og Storebrand Like Muligheter A har en forvaltningskostnad 1,05 %. 

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

 • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
 • Er fondet merket som «vårt mest bærekraftige fond» betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
 • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
 • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?