Kvinne ser smilende på mobilen sin.

Indeksfond – enkelt  og rimelig

I investeringstjenesten Kron er det enkelt å komme i gang med langsiktig sparing i indeksfond.

Du kan velge fond selv eller kjøpe en pakke av indeksfond – som er tilpasset risikoen du ønsker på sparingen din.

Velg det billigste

Kron Indeks Global gjør investeringer billigere og bedre for folk. 

Fondet har lavest pris i kategorien «indeksfond» på Finansportalen.no.

Velg pakken vi har tilpasset

Fondspakken Kron indeks består av flere ulike indeksfond. Dette sikrer  at investeringen blir spredt over hele verden, også i det som kalles fremvoksende markeder.

Velg fond selv

Fondet Storebrand Indeks Norge fikk 6 stjerner i magasinet Dine Penger i januar 2024.

Du finner i tillegg en rekke gode indeksfond i utvalget fra Kron.

Joar Hagatun, leder for investering i Kron.

– Velger du å investere i et indeksfond, er det vanskelig å velge feil.

Warren Buffett og Barak Obama i samtale.

– Når billioner av dollar forvaltes av Wall Street-folk som tar høye avgifter, vil det vanligvis være forvalterne som høster store gevinster, ikke kundene. Både store og små investorer burde holde seg til lav-kostnads-indeksfond

investorikon
Warren Buffet

Skilt til Wall Street i New York.

– Indeksfond har betydelig lavere gebyrer enn vanlig fond. Forbrukerrådets analyse viser at vanlige aksjefond derfor taper mot indeksfond i fondsklassene «Globale», «Europeiske» og «Nordiske» (...)

finansportalen.no
Forbrukerrådet

Les analysen under «Nyttig om indeksfond»

Mann i dress

– Indeksfond blir stand mer populære. I Norge er nå 20 % av investeringer i aksjefond investert i indeksfond.

produktsjef i Storebrand
Erik Kaland

Spørsmål og svar om indeksfond

 • add Hva er indeksfond?

  Indeksfond er fond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som markedet det investerer i. Fondene blir automatisk satt opp til å følge en børs- eller en referanseindeks.

  Indeksfond har som regel lavere gebyrer enn aktivt forvaltede fond.

 • add Hva koster indeksfond?

  Den største fordelen med indeksfond er at de er billige i drift, og ligger som oftest mellom 0,15 og 0,45 % i årlig forvaltningskostnad. 

 • add Hva er fordelene og ulempene ved indeksfond?

  Indeksfond

  Et indeksfond forsøker å etterligne utviklingen i fondets referanseindeks. Det gjøres ved at fondet kjøper et gitt utvalg aksjer slik at fondssammensetningen til enhver tid reflekter sammensetningen av aksjer som er i indeksen.

  Fordeler

  • Lavere kostnader. Indeksfond er rimeligere å forvalte enn aktivt forvaltede fond, dermed blir forvaltningskostnaden du betaler lavere.
  • Enkelt. Du trenger ikke bruke tid og energi på å lete etter 'vinnerfondet'. Du vet at indeksfond vil utvikle seg som markedet det investerer i.
  • Ikke personavhengig. Da indeksfond er passivt forvaltet, påvirkes de ikke av at fondsforvaltere gjør gode eller dårlige vurderinger. Går markedet bra, går indeksfondet bra.

  Ulemper

  • Ingen mulighet for meravkastning. Du mister muligheten til å oppnå meravkastning utover referanseindeksen. Dette fordi forvalter ikke kan ta selvstendige valg.

  Aktivt forvaltede fond

  Et aktivt forvaltet fond har som mål å oppnå en bedre avkastning enn fondets referanseindeks. Dette skal forvalteren av fondet oppnå ved å velge selskaper han eller hun mener vil gi deg best mulig avkastning. 

  Fordeler

  • Mulighet for bedre avkastning enn referanseindeksens avkastning. Fondet benytter flere aktive forvaltningsstrategier for å oppnå meravkastning i forholdet til referanseindeks. Dette kan ikke gjøres i et indeksfond som kun skal gjenspeile den aktuelle indeksen.
  • Smart valg hvis du vil investere 'spisst'. Hvis du ønsker å investere i en bestemt  region, en bransje eller en faktor, må du antakelig  velge et aktivt forvaltet fond fordi utvalget av spesialiserte indeksfond er mer begrenset. 

  Ulemper

  • Høyere kostnader. Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn indeksfond fordi aktivt forvaltede fond er dyrere å forvalte.
 • add Hvilken risiko har indeksfond?

  Indeksfond, som investerer alle fondets midler i aksjemarkedet, har risiko som tilsvarer aksjefond. Det betyr at du bør ha minst 5 års sparehorisont, og en stabil økonomi når du investerer i indeksfond.

 • add Hva er aksjeindeks eller referanseindeks?

  En indeks er en sammensetning av aksjer som brukes som en indikator på utviklingen til en sektor, børs eller en hel økonomi. Vanligvis vil en aksjeindeks bestå av et fast antall av de største selskapene på en børs. Et indeksfond søker å speile referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig.

  Eksempler på slike indekser er hovedindeksen for Oslo Børs (OSEBX) eller den globale indeksen MSCI World (NDDUWI Index).

 • add Hvordan forvaltes et indeksfond?

  Indeksfond blir kalt passive fond. Det er fordi jobben til forvalterne av indeksfond er å gi deg samme avkastning som fondets referanseindeks. Forvalteren skal ikke vurdere selskapene, men kun investere i de selskapene som inngår i fondets referanseindeks

 • add Hvordan kjøpe indeksfond?

  Den enkleste måten å kjøpe indeksfond på er gjennom gjennom vår investeringstjeneste Kron. Tjenesten helper deg å finne riktig fond eller fondspakke. 

  Kjøp indeksfond her

Kontakt oss gjerne!

Ønsker du rådgivning eller hjelp med investeringene dine?

Kontakt en Storebrand-rådgiver på telefon 22 31 50 98

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?