Indeksfond eller aktivt forvaltede aksjefond? Her er fordelene og ulempene

Alle fond må ha en referanseindeks som skal reflektere investeringsuniverset fondet kan investere i. I et indeksfond gjenspeiler fondets investeringer referanseindeksen. I et aktivt forvaltet fond er målet å oppnå høyere avkastning enn fondets referanseindeks ved at forvalteren tar selvstendige investeringsvalg.

Du finner fondsoversikter for de to kategoriene nedenfor.

Indeksfond

Et indeksfond forsøker å etterligne utviklingen i fondets referanseindeks. Det gjøres ved at fondet kjøper et gitt utvalg aksjer slik at fondssammensetningen til enhver tid reflekter sammensetningen av aksjer som er i indeksen.

Fordeler

  • Lavere kostnader. Indeksfond er rimeligere å forvalte enn aktivt forvaltede fond, dermed blir forvaltningskostnaden du betaler lavere.
  • Enkelt. Du trenger ikke bruke tid og energi på å lete etter 'vinnerfondet'. Du vet at indeksfond vil utvikle seg som markedet det investerer i.
  • Ikke personavhengig. Da indeksfond er passivt forvaltet, påvirkes de ikke av at fondsforvaltere gjør gode eller dårlige vurderinger. Går markedet bra, går indeksfondet bra.

Ulemper

  • Ingen mulighet for meravkastning. Du mister muligheten til å oppnå meravkastning utover referanseindeksen. Dette fordi forvalter ikke kan ta selvstendige valg.

Aktivt forvaltede fond

Et aktivt forvaltet fond har som mål å oppnå en bedre avkastning enn fondets referanseindeks. Dette skal forvalteren av fondet oppnå ved å velge selskaper han eller hun mener vil gi deg best mulig avkastning. 

Fordeler

  • Mulighet for bedre avkastning enn referanseindeksens avkastning. Fondet benytter flere aktive forvaltningsstrategier for å oppnå meravkastning i forholdet til referanseindeks. Dette kan ikke gjøres i et indeksfond som kun skal gjenspeile den aktuelle indeksen.
  • Smart valg hvis du vil investere 'spisst'. Hvis du ønsker å investere i en bestemt  region, en bransje eller en faktor, må du antakelig  velge et aktivt forvaltet fond fordi utvalget av spesialiserte indeksfond er mer begrenset. 

Ulemper

  • Høyere kostnader. Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn indeksfond fordi aktivt forvaltede fond er dyrere å forvalte.

Våre aktivt forvaltede aksjefond

Indeksnære fond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?