Storebrand Fremtid – enkel sparing i fond

Vil du at sparingen din skal gå mest mulig av seg selv? Storebrand Fremtid er kombinasjonsfond som gjør det enkelt for deg å spare.

Du trenger kun å ta stilling til om du vil ha en lav, middels eller høy aksjeandel, så gjør våre dyktige forvaltere resten av jobben for deg.

Olav Chen
leder for allokering og globale renter i Storebrand

Storebrand Fremtid-fondene

 • Fremtid-fondene er en spareløsning for de fleste, men passer best for deg som skal spare lenge. De ulike fondene er tilpasset tidshorisonten du har på investeringene dine.
 • Tallet i fondsnavnet indikerer hvor stor aksjeandel fondet har. Jo høyere aksjeandel du har, desto høyere blir risikoen – og dermed mulighetene til å oppnå god avkastning over tid.
 • Allokeringsteamet varierer aksjeandelen noe avhengig av markedsutvikling, og beslutter også hvilke fond som skal inngå i Fremtid-fondene.

Storebrand Fremtid-fondene

Storebrand Fremtid 10

Passer for deg som ønsker litt bedre avkastning enn banksparing, og som tenker å spare noen år.

Storebrand Fremtid 30

Passer for deg som ønsker litt bedre avkastning enn banksparing og ønsker lite svingninger. Du bør planlegge å spare i 3 år eller mer.

Storebrand Fremtid 50

Passer for deg som ønsker bedre avkastning enn banksparing og tåler moderate svingninger. Du bør planlegge å spare i 3 år eller mer.

Storebrand Fremtid 80

Passer for deg som ønsker bedre avkastning enn banksparing og tåler moderate til høye svingninger. Du bør planlegge å spare i 5 år eller mer.

Storebrand Fremtid 100

Passer for deg som ønsker høy avkastning og tåler store verdisvingninger. Du bør planlegge å spare i 5 år eller mer.

Risiko og avkastning

 • Hva er forventet årlig avkastning på fondene?

  Fremtid 10: 2,33 prosent
  Fremtid 30: 2,78 prosent
  Fremtid 50: 3,25 prosent
  Fremtid 80: 4,03 prosent
  Fremtid 100: 4,55 prosent

  Dette er netto nominell avkastning og i tråd med Finans Norges Bransjestandard. For aksjefond er dette for eksempel på 5,75 prosent, fratrukket forvaltningshonorar.

 • Hva koster fondene?

  Fremtid 10: 0,60 prosent
  Fremtid 30: 0,80 prosent
  Fremtid 50: 0,95 prosent
  Fremtid 80: 1,10 prosent
  Fremtid 100: 1,20 prosent

  Dette er årlig forvaltningshonorar. 

 • Hvilken risiko bør du velge? 

  Tallet i fondsnavnet indikerer hvor stor aksjeandel fondet har. Jo høyere aksjeandel du har, jo høyere blir risikoen - og dermed dine muligheter til å oppnå avkastning over tid

 • Hva er et kombinasjonsfond?

  Kombinasjonsfond er blant våre mest populære fond, og består av en kombinasjon av aksjer og rentepapirer. De er laget for deg som ønsker enkle og trygge spareløsninger. Her gjør forvalteren jobben for deg. Du trenger bare å velge hvor mye aksjer du ønsker i sparingen din.

 • Hvordan beskattes kombinasjonsfond?

  Avkastning fra kombinasjonsfond beskattes først når du selger fondsandeler, det vil si på tilsvarende måte som for aksjefond. Beskatningen er i praksis mellom 22 og 32 prosent.

  Beskatningen gjøres forholdsmessig basert på fondets aksje- og rentedel, hvor rentedelen beskattes med 22 prosent (det vil si vanlig kapitalbeskatning), mens beskatningen av aksjedelen oppjusteres til nærmere 32 prosent, tilsvarende som for aksjefond. Aksjedelen oppnår også skjerming som øvrige aksjeinntekter.

Last ned appen Mine penger

Mine penger samler spare- og pensjonspengene dine, og gir deg full oversikt – enkelt og forståelig.

Les mer om fondssparing:

Storebrand Fremtid - en enkel spareløsning

Ønsker du at sparepengene dine skal jobbe for deg, uten å måtte fordype deg i aksjemarkedet? Da er Storebrand Fremtid en god nyhet for deg.

Fond eller sparekonto?

Pengemarkedsfond har svært lav risiko og høyere forventet avkastning enn en sparekonto i banken. Storebrands pengemarkedsfond har de siste årene levert avkastning helt i toppsjiktet.

Heftig fornybar energi

To megatrender bidrar til oppturen for aksjefondet Storebrand Fornybar Energi, forteller forvalter Philip Ripman.

Spar på den måten som passer deg best

I Storebrand er det mange måter å spare på, fra banksparing til fond. Sjekk hvilke muligheter du har. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?