Storebrand Fremtid – enkel sparing i fond

Vil du at sparingen din skal gå mest mulig av seg selv? Storebrand Fremtid er kombinasjonsfond som gjør det enkelt for deg å spare.

Du trenger kun å ta stilling til om du vil ha en lav, middels eller høy aksjeandel, så gjør våre dyktige forvaltere resten av jobben for deg.

Leder for allokering og globale renter i Storebrand: Olav Chen.

Finn ditt Fremtid-fond

Fremtid-fondene er en spareløsning for de fleste, men passer best for deg som skal spare lenge. De ulike fondene er tilpasset tidshorisonten du har på investeringene dine.

Nedenfor finner du info om de forskjellige Fremtid-fondene. 

Storebrand Fremtid-fondene

Storebrand Fremtid 100

Passer for deg som ønsker høy avkastning og tåler store verdisvingninger. Du bør planlegge å spare i 5 år eller mer.

Storebrand Fremtid 80

Passer for deg som ønsker bedre avkastning enn banksparing og tåler moderate til høye svingninger. Du bør planlegge å spare i 5 år eller mer.

Storebrand Fremtid 50

Passer for deg som ønsker bedre avkastning enn banksparing og tåler moderate svingninger. Du bør planlegge å spare i 3 år eller mer.

Storebrand Fremtid 30

Passer for deg som ønsker litt bedre avkastning enn banksparing og ønsker lite svingninger. Du bør planlegge å spare i 3 år eller mer.

Storebrand Fremtid 10

Passer for deg som ønsker litt bedre avkastning enn banksparing, og som tenker å spare noen år.

Risiko og avkastning

 • add Hva er forventet årlig avkastning på fondene?

  Fremtid 10: 2,33 prosent
  Fremtid 30: 2,78 prosent
  Fremtid 50: 3,25 prosent
  Fremtid 80: 4,03 prosent
  Fremtid 100: 4,55 prosent

  Dette er netto nominell avkastning og i tråd med Finans Norges Bransjestandard. For aksjefond er dette for eksempel på 5,75 prosent, fratrukket forvaltningshonorar.

 • add Hva koster fondene?

  Fremtid 10: 0,60 prosent
  Fremtid 30: 0,80 prosent
  Fremtid 50: 0,95 prosent
  Fremtid 80: 1,10 prosent
  Fremtid 100: 1,20 prosent

  Dette er årlig forvaltningshonorar. 

 • add Hvilken risiko bør du velge? 

  Tallet i fondsnavnet indikerer hvor stor aksjeandel fondet har. Jo høyere aksjeandel du har, jo høyere blir risikoen - og dermed dine muligheter til å oppnå avkastning over tid

 • add Hva er et kombinasjonsfond?

  Kombinasjonsfond er blant våre mest populære fond, og består av en kombinasjon av aksjer og rentepapirer. De er laget for deg som ønsker enkle og trygge spareløsninger. Her gjør forvalteren jobben for deg. Du trenger bare å velge hvor mye aksjer du ønsker i sparingen din.

 • add Hvordan beskattes kombinasjonsfond?

  Avkastning fra kombinasjonsfond beskattes først når du selger fondsandeler, det vil si på tilsvarende måte som for aksjefond. Beskatningen er i praksis mellom 22 og 37,84 prosent. (I 2023)

  Beskatningen gjøres forholdsmessig basert på fondets aksje- og rentedel, hvor rentedelen beskattes med 22 prosent (det vil si vanlig kapitalbeskatning), mens beskatningen av aksjedelen er 37,84 prosent, tilsvarende som for aksjefond. Aksjedelen oppnår også skjerming som øvrige aksjeinntekter.

Les mer om fondssparing:

Storebrand Fremtid - en enkel spareløsning

Ønsker du at sparepengene dine skal jobbe for deg, uten å måtte fordype deg i aksjemarkedet? Da kan Storebrand Fremtid være en god løsning for deg.

Fond eller sparekonto?

Pengemarkedsfond har svært lav risiko og høyere forventet avkastning enn en sparekonto i banken. Storebrands pengemarkedsfond har de siste årene levert avkastning helt i toppsjiktet.

Investerer i sosiale bærekraftsmål

Aksjefondet Storebrand Like Muligheter satser på selskaper som skal gi bedre tilgang på essensielle tjenester som helse, bank og internett – og som har et stort vekstpotensial.

Spar på den måten som passer deg best

I Storebrand er det mange måter å spare på, fra banksparing til fond. Sjekk hvilke muligheter du har. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?