Fondssparing til barn

Fondssparing er den smarteste og mest lønnsomme spareformen når du skal spare over tid. Dette er en god løsning når du skal spare til barn. Du kan velge engangsinnskudd eller starte en spareavtale.

Kvinne som står lent inntil en vegg i rød genser og svart dressjakke
Mari Rindal Øyen
Storebrand

Sparer du i fond til barn hos oss, får du:

 • den perfekte gave som vokser med barnet.
 • forventet avkastning som er langt bedre enn på en bankkonto.
 • fond etter interesse. Vi har et bredt utvalg fond, både indeksfond og aktivt forvaltede fond.

Vårt råd: Spar til barn på din egen aksjesparekonto

Vi anbefaler at foreldre sparer i eget navn, men opprett gjerne en egen aksjesparekonto, slik at du kan se akkurat hvor mye du sparer til hvert enkelt barn.

Fordeler med å spare i foreldres navn

 • Du bestemmer når barnet skal få bruke pengene.
 • Stipendet fra Lånekassen reduseres hvis sparepengene overstiger formuesgrensen på 454 075 kroner (2022). Sparer du i ditt eget navn, kan du passe på at studenten ikke disponerer mer enn formuesgrensen til Lånekassen.
 • Når det blir tid for å ta ut pengene: Nå som det ikke er arveavgift, kan du overføre pengene til barna uten å betale avgift.

Slik sparer du i fond til barn på din konto

 1. Gå inn på egen aksjesparekonto eller opprett en ny hvis du ikke har fra før.
 2. Oppretter du en ny aksjesparekonto, kan du navngi den med barnets navn.
 3. Kjøp fond med kontoen.
 4. Følg med over tid, og husk at med fondssparing bør du ha minst fem års sparehorisont. 

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er beste sparing til barn?

  For kortsiktig sparing, som for eksempel sparing til sommerferie eller sykkel, vil sparing på bankkonto være en god løsning. 

  Fondssparing vil være det beste alternativet hvis du ønsker bedre avkastning enn i banken. Vår anbefaling er å spare i fond hvis du skal spare lenger enn fem år.  Antall år med sparing gjør at risikoen reduseres, slik at topper og bunner i aksjemarkedet flater ut.

 • Hvorfor ha fondssparing til barn?

  Fondssparing har historisk sett gitt bedre avkastning enn banksparing.

  Det er litt høyrere risiko i fond, siden de kan gå opp og ned. Historisk sett har det vært mer lønnsomt å plassere pengene i fond enn i bank når sparehorisonten er lenger enn fem år.

 • Hvilke fond bør barn spare i?

  De samme som voksne sparer i! Se gjerne etter et fond som har gått bra over tid, eller et som passer med interesser som teknologi eller bærekraft. Noen foretrekker globale fond som investerer i hele verden, mens andre vil ha fond som investerer i Norge. 

 • Er det noen begrensninger for når jeg kan ta ut pengene?

  Nei, sparepengene er ikke låst. Hvis du ønsker å ta ut pengene, tar det bare 3-4 virkedager før pengene står på konto.

 • Kan jeg endre på sparingen underveis?

  Ja, sparebeløpet kan endres underveis. Du kan når som helst starte, stoppe eller endre trekkdato på spareavtalen. Du kan også øke eller redusere det månedlige sparebeløpet hvis du ønsker det.

 • Hva er ulempene ved å spare til barn på foreldrenes konto?

  Den største ulempen er at hvis du sparer i foreldres navn vil pengene inngå i boet ved en eventuell skilsmisse eller død. De fleste håndterer dette greit, men det kan være lurt å lage gode avtaler i familien. 

Sparing i barnets navn

 • Fordeler ved å spare i barnets navn

  Den største fordelen ved å spare i fond i barnets navn, er at sparepengene er sikret barnet. Det vil si at barnets sparepenger ikke inngår i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død. 

 • Ulemper ved å spare i barnets navn

  Barnet får disposisjonsrett over pengene som myndig, og kan i praksis ta ut alle pengene som 18-åring.

  Stipendet fra Lånekassen reduseres hvis sparepengene overstiger formuesgrensen på 454 075 kroner (2022).

  Når sparebeløpet overstiger 2G, kan Overformynderiet begrense foreldrenes disposisjon over pengene. Dette kan dere unngå ved å skrive «Erklæring om gave». Erklæringen må skrives når dere åpner sparekontoen.

  (G = folketrygdens grunnbeløp. Justeres årlig.)

   

 • Slik gir du fondsbasert sparing som gave i barnets navn

  Dersom du ikke ønsker å spare i foreldrenes navn, kan du gi fond i gave direkte til barnet. Da trenger du barnets navn og personnummer.

  Les mer om fondsbasert sparing i gave

Sparekonto til barn

En bankkonto passer til kortsiktig sparing. Da får de minste en sparekonto i eget navn, og banken vokser med barnet slik at tjenester som brukskonto, bankkort og mulighet for netthandel kommer etter hvert. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?