Illustrasjonsbilde: kapitalforvaltning

Hva skjer i markedet?

Her finner du informasjon om utviklingen i aksje- og rentemarkedene fra allokeringsteamet i Storebrand Asset Management.

Du kan også lese nyttige saker om sparing og investering og få oversikt over webinarene vi skal holde fremover.

MÅNEDSRAPPORT september 2023

Hovedpunkter:

 • Inflasjonen i USA har falt fra 9 til 3 prosent. Det skyldes baseeffekt fra energiprisene som nå er uttømt med stigende oljepris.
 • Kjerneinflasjonen holder seg fortsatt høy. Sentralbankene vil rette fokus mot arbeidsmarkedet og lønnsveksten.
 • På makrofronten har industribarometrene i Europa falt videre og i Kina har uroen i eiendomsmarkedet blusset opp. Dette vil trolig dra de globale vekstutsiktene ned fremover.

UKESRAPPORT mandag 18. september

Forrige uke:

 • Oslo Børs steg 2,7 prosent
 • Globale aksjer steg 1,3 prosent
 • Aksjer fra fremvoksende økonomier steg 2,1 prosent

Hittil i år er Oslo Børs opp 9,4 prosent.

Markedsoppdatering med Olav Chen

13. september 2023

Få med deg høstens første webinar hvor Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, deler sitt markedssyn og gir oss de siste oppdateringene fra aksjemarkedet. 

kunderådgiver

Kontakt oss gjerne!

Ønsker du rådgivning eller hjelp med investeringene dine?

Kontakt en rådgiver i Storebrand Bank på telefon 22 31 50 98

 

Vil du delta på webinar?

 

Mann i dress

Har USA toppet sin andel av aksjemarkedet?

Investeringer handler om å være foran kurven, og investere i selskaper, markeder og regioner som vokser og skaper verdier – eller?

Joar Hagatun, leder for investering i Kron, Storebrands investeringsapp.

Smart investering med markedets rimeligste indeksfond

Både når det gjelder pris, risiko og avkastning er indeksfond godt egnet for langsiktig sparing.

Gi gavekort på fond i Kron-appen

Med denne appen får pengene dine superkrefter

Investeringsappen Kron gjør det enkelt og engasjerende å spare i fond.

Investere et større beløp eller få mer ut av formuen din?

Storebrand formuesrådgivning er en tjeneste som hjelper formuende privatpersoner og organisasjoner med å forvalte og utvikle sine verdier.

Hos oss får du din egen rådgiver og sparringspartner. Vår viktigste oppgave er å hjelpe deg å ta gode valg, slik at du kan nå dine finansielle mål.

Dette spør kundene oss om 

 • Hvor bør jeg plassere pengene mine i urolige tider?

  Sparing i aksjefond er den spareformen som har høyest forventet langsiktig avkastning. Du må regne med at verdiene vil svinge mer underveis, men dersom du har fem års sparehorisont eller mer, kan du forvente bedre avkastning enn renten du får på sparekontoen din. 

  Hvor stor meravkastning du kan oppnå avhenger av tidshorisont, risikovilje og fondssammensetning.

 • Hva er Storebrands råd for langsiktig sparing?
  • Velg riktig risiko. Det vi ser nå, viser at du må kunne akseptere store verdisvingninger når du velger aksjefond. Hvis du føler at du må selge aksjer nå, har du trolig tatt for høy risiko. Kontakt gjerne en av våre rådgivere for å finne riktig risiko, og for å justere plasseringene dine, hvis du ønsker det.
  • Spre risikoen. Spisse fond kan påvirkes av enkelte hendelser, og det er viktig å spre risiko mellom aksjer og renter og mellom geografiske områder. Hvis du ikke ønsker å foreta fordelingen mellom ulike fond selv, anbefaler vi investeringer i en av våre fem spareprofiler. Her har vi sørget for god spredning mellom land og investeringsalternativer.
  • Unngå 'timing' og spar regelmessig. Det er svært vanskelig å forutse utvikling i aksjemarkedet, og dagens informasjon er allerede priset inn i aksjekurser. All empiri viser at privatpersoner sjelden lykkes når de prøver å 'time markedet', og at det koster dem for mye i form av tapt avkastning. Regelmessig sparing er særlig gunstig nå da du kjøper til lave kurser.
  • Hold strategien. Hvis du har en gjennomtenkt plan for langsiktig sparing, bør du holde deg til strategien. Har du bestemt at du skal ha 50 prosent aksjer, bør du kjøpe når aksjeandelen faller godt under 50 prosent, og selge aksjer da det har kommet godt over 50 prosent. Investerer du i en av våre spareprofiler,  gjør vi dette automatisk for deg. 
 • Hvordan fungerer valutasikring av fond?

  Hvis du investerer i globale aksjefond, så investerer du i verdiskapningen som skapes av selskaper rundt om i verden. Samtidig vil den avkastningen du får i norske kroner være avhengig av valutabevegelser. Dersom man ikke sikrer valuta vil man generelt tjene penger på at den norske kronen svekker seg, noe som har vært tilfellet i lengre tid nå og særlig de seneste ukene.

  Kort oppsummert: Ved å valutasikre sine investeringer, så kan man ta bort mye av effekten som skyldes valutabevegelser.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.