Hva skjer i markedet?

Her finner du informasjon om utviklingen i aksje- og rentemarkedene fra allokeringsteamet i Storebrand Asset Management.

Markedsoppdatering

26. september 2022

Med porteføljeforvalter Tore Jørgen Rye

UKESRAPPORT mandag 26. september 2022

Av porteføljeforvalter Tore Jørgen Rye, Storebrand Asset Management

Oslo Børs falt 5,4 prosent i forrige uke. Globale aksjer falt 1,6 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier falt 0,5 prosent. Hittil i år er de samme tre referanseindeksene ned henholdsvis; 7,4, 8,0 og 9,4 prosent.

Rentehevinger og markedsfall
Forrige uke var årets dårligste uke og den åttende dårligste uken for Oslo Børs siste 10 år. Amerikansk 10 års rente steg med 24 basispunkter til 3,68, og den amerikanske dollaren styrket seg ytterligere. En amerikansk dollar ble 4,1 prosent dyrere gjennom uken og koster nå 10 kroner og 61 øre.

Markedsfallet i forrige uke forklares i all hovedsak med at stort sett alle sentralbanker hevet renten forholdsvis mye. Den svenske riksbanken startet på tirsdag med å heve med hele ett prosentpoeng, fra 0,75 til 1,75. Den amerikanske sentralbanken fulgte opp med å heve renten fra 2,5 til 3,25. Deretter kom den europeiske sentralbanken med heving fra 0,5 til 1,25. Ida Wolden Bache og Norges Bank fulgte opp med heving fra 1,75 til 2,25. Den sveitsiske sentralbanken, som siste europeiske sentralbank, kuttet ut negative renter og hevet styringsrenten fra -0,25 til 0,5.

Oppgangen i lange markedsrenter gjennom uken indikerer at markedet nå ser for seg en noe høyere rentetopp. Rentehevingene er drevet av høy prisstigning. Balansen mellom rentehevinger og inflasjon har preget markedet i hele år generelt og forrige uke spesielt.

Andre nyheter

 • Det ser omsider ut som både Hong Kong og Japan fjerner regler for covid-karantene ved innreise.
 • Vladimir Putin kommuniserte delvis mobilisering av soldater.
 • Olje- og gasspriser fortsatte å falle, oljeprisen falt for fjerde uke på rad, gass prisen falt for femte uke på rad. Bensinprisen i USA har nå falt hver dag siden 15 juni, en gallon bensin koster nå i snitt 4,29 dollar, ned fra 5,47 i juni.
 • Det var valg i Italia i helgen. Det ser ut til at en koalisjon på ytre høyre tar over regjeringsmakten. Ny statsminister ligger an til å bli Giorgia Meloni, grunnlegger av partiet "Brother of Italia". Hun blir i så fall Italias første kvinnelige statsminister.

Uken vi går inn i er relativt rolig på makrofronten. Vi følger spesielt med på europeiske inflasjonstall.

Delta på webinar! 

Våre eksperter holder jevnlig webinarer om markedsutviklingen og temaer knyttet til sparing og investering.

Hvem kan jeg kontakte?

Ønsker du rådgivning eller hjelp med investeringene dine?

Ta gjerne kontakt en av våre rådgivere på telefon 22 31 50 98.

Bør du investere i en resesjon?

Resesjonen kommer. Bokstavsuppen av kriser har nådd R-ordet. Fra I-ordet (inflasjon), til K-ordet (korreksjon) og nå R-ordet (resesjon).

5 grunner til å investere i Norden i urolige tider

Nordiske selskaper har ofte kommet seg godt ut av økonomiske nedturer, forteller Delphi-forvalterne Adil Shah og Andreas Berdal Lorentzen.

Appen Mine penger gir deg oversikt over sparingen din

Her er det enkelt å følge verdiutviklingen på investeringene dine og å kjøpe og selge fond. Sjekk hva appen kan gjøre for deg!

 

Storebrand formuesforvaltning hjelper deg!

Gjennom helhetlig rådgivning og gode løsninger hjelper vi deg med å få verdiene dine til å vare og vokse – enten du vil investere hele eller deler av formuen din.

Sett pengene i arbeid

Er målet ditt at formuen din skal vokse, eller ønsker du å sikre at du bevarer pengene du har i dag?

Vi har et bredt fondsutvalg, prisvinnende forvaltere og finner de beste løsningene for deg og din situasjon.

Dette spør kundene oss om 

 • Hvor bør jeg plassere pengene mine i urolige tider?

  Sparing i aksjefond er den spareformen som har høyest forventet langsiktig avkastning. Du må regne med at verdiene vil svinge mer underveis, men dersom du har fem års sparehorisont eller mer, kan du forvente bedre avkastning enn renten du får på sparekontoen din. 

  Hvor stor meravkastning du kan oppnå avhenger av tidshorisont, risikovilje og fondssammensetning.

 • Hva er Storebrands råd for langsiktig sparing?
  • Velg riktig risiko. Det vi ser nå, viser at du må kunne akseptere store verdisvingninger når du velger aksjefond. Hvis du føler at du må selge aksjer nå, har du trolig tatt for høy risiko. Kontakt gjerne en av våre rådgivere for å finne riktig risiko, og for å justere plasseringene dine, hvis du ønsker det.
  • Spre risikoen. Spisse fond kan påvirkes av enkelte hendelser, og det er viktig å spre risiko mellom aksjer og renter og mellom geografiske områder. For eksempel har fond som investerer i norske aksjer blitt hardt rammet av koronavirus og fall i oljeprisen. Fremvoksende økonomier har klart seg bedre i 2020 enn utviklede økonomier. Hvis du ikke ønsker å foreta fordelingen mellom ulike fond selv, anbefaler vi investeringer i en av våre fem spareprofiler. Her har vi sørget for god spredning mellom land og investeringsalternativer.
  • Unngå 'timing' og spar regelmessig. Det er svært vanskelig å forutse utvikling i aksjemarkedet, og dagens informasjon er allerede priset inn i aksjekurser. All empiri viser at privatpersoner sjelden lykkes når de prøver å 'time markedet', og at det koster dem for mye i form av tapt avkastning. Regelmessig sparing er særlig gunstig nå da du kjøper til lave kurser.
  • Hold strategien. Hvis du har en gjennomtenkt plan for langsiktig sparing, bør du holde deg til strategien. Har du bestemt at du skal ha 50 prosent aksjer, bør du kjøpe når aksjeandelen faller godt under 50 prosent, og selge aksjer da det har kommet godt over 50 prosent. Investerer du i en av våre spareprofiler,  gjør vi dette automatisk for deg.  
 • Hvordan kan jeg redusere risiko uten å utløse skatt?
  • Fondskonto og Ekstrapensjon: Ønsker du å redusere risiko, kan du foreta et fondsbytte fra for eksempel aksjefond eller spareprofiler til pengemarkedsfond eller spareprofiler med lavere risiko. Dette utløser ingen skatt, da det først er ved uttak fra kontoen at avkastning kommer til beskatning.
  • Aksjesparekonto: Du kan selge aksjefond, og la penger stå på en konto uten rente i aksjesparekonto. Dette utløser ikke skatt.  Når du har tatt stilling til hvilken risiko du ønsker å ta, kjøper du et fond du er komfortabel med, for eksempel Storebrand Indeks Alle Markeder.
  • Investorkonto: Hvis du eier fond i en investorkonto, vil et salg utløse skatt basert på FIFU-prinsippet (først inn, først ut). Det vil si at de fondsandelene du kjøpte først vil bli solgt først. 
  • Pensjonssparing med investeringsvalg: På samme måte som i Fondskonto, kan du bytte fra fond og spareprofiler med høy risiko til fond og spareprofiler med lavere risiko. Dette utløser ikke skatt. Vi minner om at pensjonssparing er langsiktig sparing, og vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver før du tar forhastet beslutninger rundt pensjonssparingen din.
 • Hvordan fungerer valutasikring av fond?

  Hvis du investerer i globale aksjefond, så investerer du i verdiskapningen som skapes av selskaper rundt om i verden. Samtidig vil den avkastningen du får i norske kroner være avhengig av valutabevegelser. Dersom man ikke sikrer valuta vil man generelt tjene penger på at den norske kronen svekker seg, noe som har vært tilfellet i lengre tid nå og særlig de seneste ukene.

  Kort oppsummert: Ved å valutasikre sine investeringer, så kan man ta bort mye av effekten som skyldes valutabevegelser.

Hvem kan jeg kontakte?

Ønsker du rådgivning eller hjelp med investeringene dine?

Ta gjerne kontakt en av våre rådgivere på telefon 22 31 50 98.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?