Hva skjer i markedet?

Her finner du informasjon om utviklingen i aksje- og rentemarkedene fra allokeringsteamet i Storebrand Asset Management.

UKESRAPPORT Mandag 16. mai 2022

Av porteføljeforvalter Tore Jørgen Rye, Storebrand Asset Management.

Oslo Børs steg 0,1 prosent i forrige uke. Globale aksjer steg 1,3 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier falt 1,8 prosent. Hittil i år er Oslo Børs opp 1,1 prosent, globale aksjer er ned 6,5 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier er ned 8,8 prosent. Den norske kronen har svekket seg betydelig i 2022, noe som har løftet avkastningen til globale aksjer i norske kroner. Valutasikret har globale aksjer falt om lag dobbelt så mye som i norske kroner; 13,6 prosent i stedet for 6,5 prosent.

Amerikansk inflasjon faller, men mindre enn ventet
Det store markedsfokuset i forrige uke var amerikanske inflasjonstall som ble sluppet sist onsdag. 12 måneders inflasjon i USA falt fra 8,5 prosent for en måned siden til 8,3 prosent nå. Kjerneinflasjon, hvor man utelater mat og energi, falt fra 6,5 prosent til 6,2. I begge tilfeller var det positivt at inflasjonen faller, men begge tall falt med 0,2 prosentpoeng mindre enn det konsensus regnet med.

Endring i priser pr. måned gir et "hurtigere" bilde av hvor inflasjonen er på vei. Her var det positivt at headline inflasjon falt fra 1,2 prosentpoeng for en måned siden til 0,3 nå, selv om konsensus ventet 0,2 prosent. En månedsendring i 0,3 prosentpoeng tilsier en årlig endring på 3,6, noe som er mye nærmere det langsiktige målet på rundt 2 prosent enn 12 måneders tallet vi har i dag. Det var dog negativt at kjerneinflasjonen steg med 0,6 prosentpoeng fra forrige måned. Dette var en dobling av nivået fra forrige måned og 0,2 prosentpoeng høyere enn det konsensus forventet.

Den amerikanske 10 års renten falt med 21 basispunkter til 2,92 prosentpoeng i forrige uke. Markedet som priser inflasjon i USA, signaliserer nå en inflasjon i USA neste 10 år på 2,74 prosent. Dette er 30 basispunkter lavere enn nivået vi hadde mot slutten av april. Break even inflation, og lange renter i USA, signaliserer altså at inflasjonstallene har peaket ut, vi har sett "peak inflation". Men, de priser også relativt høy inflasjon, og dermed relativt høye renter, de kommende årene.

Høyere amerikansk rente gir styrket doller
Renteoppgangen i USA er trolig med på å forklare den tydelige USD styrkingen vi har sett hittil i år og da spesielt i andre kvartal.

Rapporteringssesongen ute og hjemme
Rapporteringssesongen for første kvartal er i all hovedsak over. Den ligger an til ende med en vekst i inntjening på sterke 10 prosent i USA, 11 prosent i Europa og imponerende 137 prosent i Norge.

Denne uken
I uken vi går inn i følger vi spesielt med på amerikanske varehandelssalg. Uken forventes å være relativt rolig på både makro og selskapsfronten.

– Når usikkerheten er høy, går prisene ned

Børsene liker ikke uroligheter, men å vente til situasjonen blir mer oversiktlig og stabil er ikke nødvendigvis en god investeringsstrategi.

5 grunner til å investere i Norden i urolige tider

Nordiske selskaper har ofte kommet seg godt ut av økonomiske nedturer, forteller Delphi-forvalterne Adil Shah og Andreas Berdal Lorentzen.

Vi har stanset salg av fond med eksponering mot Russland

På grunn av den eskalerende situasjonen i Ukraina, har vi besluttet å fryse alle russiske investeringer og selge oss ut av Russland.

Slik påvirkes sparingen din av krigen i Ukraina

Konflikten i Ukraina har gjort mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til investeringene sine. Nå er det tid for å holde seg til den opprinnelige planen.

Slik påvirkes bankoverførsler til Ukraina og Russland

Vi kan ikke garantere at bankoverførsler til disse landene kommer frem. Pengene kan komme i retur, bli låst eller forsvinne. 

Appen Mine penger gir deg oversikt over sparingen din

Her er det enkelt å følge verdiutviklingen på investeringene dine og å kjøpe og selge fond. Sjekk hva appen kan gjøre for deg!

 

Storebrand formuesforvaltning hjelper deg!

Gjennom helhetlig rådgivning og gode løsninger hjelper vi deg med å få verdiene dine til å vare og vokse – enten du vil investere hele eller deler av formuen din.

Sett pengene i arbeid

Er målet ditt at formuen din skal vokse, eller ønsker du å sikre at du bevarer pengene du har i dag?

Vi har et bredt fondsutvalg, prisvinnende forvaltere og finner de beste løsningene for deg og din situasjon.

Dette spør kundene oss om 

 • Hvordan ser dere på risikoen knyttet til investeringer i Russland?

  Risikoen i fond med investeringer i Russland er veldig høy.

  De daglige fondskursene beveger seg svært mye og det er samtidig usikkert om det er mulig å gjennomføre handel i denne type fond.

  Tre fond vi distribuerer på Aksjesparekonto (ASK) har vesentlige deler av sine investeringer i Russland, og er per nå stengt for handel. Dette er Nordea Øst-Europa, Handelsbanken Øst-Europa og SEB Eastern Europe Small Mid Cap C. I tillegg er handel i to fond i våre fondsforsikringsprodukter stoppet, East Capital Russland og East Capital Øst-Europa. Andre eksterne fond kan ha mindre deler av investeringene sine i Russland.

  Situasjonen kan endre seg raskt, og vi oppdaterer informasjonen over fortløpende.

 • Hvor bør jeg plassere pengene mine i urolige tider?

  Sparing i aksjefond er den spareformen som har høyest forventet langsiktig avkastning. Du må regne med at verdiene vil svinge mer underveis, men dersom du har fem års sparehorisont eller mer, kan du forvente bedre avkastning enn renten du får på sparekontoen din. 

  Hvor stor meravkastning du kan oppnå avhenger av tidshorisont, risikovilje og fondssammensetning.

 • Hva er Storebrands råd for langsiktig sparing?
  • Velg riktig risiko. Det vi ser nå, viser at du må kunne akseptere store verdisvingninger når du velger aksjefond. Hvis du føler at du må selge aksjer nå, har du trolig tatt for høy risiko. Kontakt gjerne en av våre rådgivere for å finne riktig risiko, og for å justere plasseringene dine, hvis du ønsker det.
  • Spre risikoen. Spisse fond kan påvirkes av enkelte hendelser, og det er viktig å spre risiko mellom aksjer og renter og mellom geografiske områder. For eksempel har fond som investerer i norske aksjer blitt hardt rammet av koronavirus og fall i oljeprisen. Fremvoksende økonomier har klart seg bedre i 2020 enn utviklede økonomier. Hvis du ikke ønsker å foreta fordelingen mellom ulike fond selv, anbefaler vi investeringer i en av våre fem spareprofiler. Her har vi sørget for god spredning mellom land og investeringsalternativer.
  • Unngå 'timing' og spar regelmessig. Det er svært vanskelig å forutse utvikling i aksjemarkedet, og dagens informasjon er allerede priset inn i aksjekurser. All empiri viser at privatpersoner sjelden lykkes når de prøver å 'time markedet', og at det koster dem for mye i form av tapt avkastning. Regelmessig sparing er særlig gunstig nå da du kjøper til lave kurser.
  • Hold strategien. Hvis du har en gjennomtenkt plan for langsiktig sparing, bør du holde deg til strategien. Har du bestemt at du skal ha 50 prosent aksjer, bør du kjøpe når aksjeandelen faller godt under 50 prosent, og selge aksjer da det har kommet godt over 50 prosent. Investerer du i en av våre spareprofiler,  gjør vi dette automatisk for deg.  
 • Hvordan kan jeg redusere risiko uten å utløse skatt?
  • Fondskonto og Ekstrapensjon: Ønsker du å redusere risiko, kan du foreta et fondsbytte fra for eksempel aksjefond eller spareprofiler til pengemarkedsfond eller spareprofiler med lavere risiko. Dette utløser ingen skatt, da det først er ved uttak fra kontoen at avkastning kommer til beskatning.
  • Aksjesparekonto: Du kan selge aksjefond, og la penger stå på en konto uten rente i aksjesparekonto. Dette utløser ikke skatt.  Når du har tatt stilling til hvilken risiko du ønsker å ta, kjøper du et fond du er komfortabel med, for eksempel Storebrand Indeks Alle Markeder.
  • Investorkonto: Hvis du eier fond i en investorkonto, vil et salg utløse skatt basert på FIFU-prinsippet (først inn, først ut). Det vil si at de fondsandelene du kjøpte først vil bli solgt først. 
  • Pensjonssparing med investeringsvalg: På samme måte som i Fondskonto, kan du bytte fra fond og spareprofiler med høy risiko til fond og spareprofiler med lavere risiko. Dette utløser ikke skatt. Vi minner om at pensjonssparing er langsiktig sparing, og vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver før du tar forhastet beslutninger rundt pensjonssparingen din.
 • Hvordan fungerer valutasikring av fond?

  Hvis du investerer i globale aksjefond, så investerer du i verdiskapningen som skapes av selskaper rundt om i verden. Samtidig vil den avkastningen du får i norske kroner være avhengig av valutabevegelser. Dersom man ikke sikrer valuta vil man generelt tjene penger på at den norske kronen svekker seg, noe som har vært tilfellet i lengre tid nå og særlig de seneste ukene.

  Kort oppsummert: Ved å valutasikre sine investeringer, så kan man ta bort mye av effekten som skyldes valutabevegelser.

Hvem kan jeg kontakte?

Ønsker du rådgivning eller hjelp med investeringene dine?

Ta gjerne kontakt en av våre rådgivere på telefon 22 31 50 98.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?