MicroWash UB fra Thora Storm videregående skole i Trondheim: Sofie Broum, Dina Flått, Ingeborg Solvoll, Cecilie Uttian og Jenny By. Til høyre Marcus Bruns i Storebrand.
Foto: Ungt Entreprenørskap

– De har funnet en enkel løsning på et stort miljøproblem

«Selskapet har funnet en helt ny og overraskende enkel løsning på et stort, globalt miljøproblem», heter det i begrunnelsen fra juryen.

Av  Sunniva Kvitberg/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 20.05.2019

– Jeg skjønner ikke hvordan det kan være så enkelt!

Uttalelsen kommer fra en mann som besøker standen til ungdomsbedriften MicroWash UB under NM i ungdomsbedrifter i Lillestrøm fredag 26. april.

Løsningen han klør seg i hodet over, er et produkt som skal kutte mikroplastutslippet fra vaskemaskiner – et resultat av åtte måneders hardt arbeid for fem andreklassinger ved entreprenørskapslinja på Thora Storm videregående skole i Trondheim.

Og det er nettopp enkelheten juryen trekker frem når de kårer MicroWash UB til vinnerne av Bærekraftsprisen, samt Storebrands bærekraftpris i Trøndelags fylkesmesterskap. 

«Selskapet har funnet en helt ny og overraskende enkel løsning på et stort, globalt miljøproblem», heter det i begrunnelsen fra juryen.

Juryen skriver videre at de «håper MicroWash ikke bare blir en vellykket bedrift, men en fremtidig standard i alle hjem».

«
Vi hadde lyst til å ta for oss en av de store miljøutfordringene.

Dina Flått (17)
daglig leder i MicroWash UB

Storebrand samarbeider med Ungt Entreprenørskap om programmet Ungdomsbedrift i videregående skole, og prisen deles ut for å heie frem bærekraftig engasjement blant unge – et engasjement som var tydelig hos årets vinnere.

En miljøversting i husholdningen

Ifølge Miljødirektoratet slipper Norge ut 8 000 tonn mikroplast i året. Rundt en tiendedel av dette kommer av at fiber fra syntetiske tekstiler løsner under vask, og renner gjennom avløpsrør ut i havet.

Daglig leder i MicroWash UB, Dina Flått (17), forteller at bedriften har hatt store ambisjoner under utviklingen av sitt produkt:

– Vi hadde lyst til å ta for oss en av de store miljøutfordringene, og fant raskt ut at utslipp av mikroplast fra syntetiske tekstiler er det største miljøproblemet innenfor husholdning, forteller Flått.

Derfor har ungdomsbedriften utviklet en tank som fungerer som et mellomledd mellom vaskemaskinen og avløpsrøret. Der skilles mikroplasten fra vannet som renner ut i avløpet.

PÅ STAND: MicroWash UB består av denne gjengen fra Thora Storm videregående skole i Trondheim: Sofie Broum, Dina Flått, Ingeborg Solvoll, Cecilie Uttian og Jenny By. Foto: Jonas Lisether/NewsLab

Støtter seg på fysikk

Løsningen kom de frem til etter å ha rådført seg med forskere ved NTNU og samarbeidspartneren GK Rør.

Flått forteller at kjernen i produktet baserer seg på helt grunnleggende fysiske lover.

– Mikroplast har lavere tetthet enn vann. Det fører til at mikroplasten flyter opp og legger seg i toppen av tanken, hvor det dannes et område uten vannstrømminger. Prinsippet er det samme som brukes i fettutskillere i matbransjen.

«
MicroWash har virkelig klart å komme opp med en enkel løsning på et utrolig stort problem.

Marcus Bruns
nordisk bærekraftsjef i Storebrand

Det rene vannet flyter ut i avløpsrøret, mens mikroplasten blir liggende i toppen. Hver sjette måned tømmes øverste del av tanken ved at man tapper mikroplasten ut gjennom en tilpasset kran. Slammet hentes av renholdsverket og leveres til Retura, hvor det vil bli brukt til energiutvinning.

Også grunnleggerne av ungdomsbedriften stusset over om en potensiell løsning på et stort problem virkelig kunne være så enkel.

– Vi var jo spent på om det faktisk ville fungere. Derfor var det viktig for oss å utvikle en prototype, slik at vi fikk testet det ut. Og det fungerte jo!

En utfordring som krever en løsning

For den innovative løsningen ble de unge gründerne belønnet med den ettertraktede bærekraftprisen under NM for ungdomsbedrifter. Flått forteller at akkurat denne prisen betød mye for dem:

– Vi har jo hatt fokus på miljø helt fra starten av, så dette var en utmerkelse vi virkelig satte pris på. Det var et veldig stort øyeblikk for oss!

– Det var godt å få bekreftet at dette kan ha en positiv påvirkning på miljøet. Vi har lenge vært engasjert i klimasaken, og dette er en utfordring som det må gjøres noe med, poengterer Flått.

Gjennom utviklingen har de også erfart at bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd:

– Miljøengasjementet er på fremmarsj, og vi ser at betalingsvilligheten er større for miljøvennlige produkter. I tillegg vil kostnadene til bedriften reduseres gjennom et stort fokus på mindre ressursbruk, forteller Flått.

En av hovedmålgruppene for produktet er institusjoner og bedrifter, og Flått poengterer at MicroWash vil kunne gi dem muligheten for å søke om ettertraktede miljømerkinger.

Imponerte bærekraftsjefen

Bærekraftprisen ble delt ut av Storebrands nordiske bærekraftsjef, Marcus Bruns. I hans øyne er det ingen tvil om at jentene i MicroWash er inne på et riktig og viktig spor:

– MicroWash har virkelig klart å komme opp med en enkel løsning på et utrolig stort problem. Dette er noe det ikke finnes en god løsning på i dag, forteller Bruns.

HEIER PÅ UNGT ENGASJEMENT: – Storebrand samarbeider med Ungt Entreprenørskap fordi bærekraft er helt utrolig viktig, og vi vil at ungdommen skal få det med seg i en ung alder, forteller nordisk bærekraftsjef i Storebrand, Marcus Bruns. Foto: Jonas Lisether/NewsLab

Bærekraftsjefen satt selv i juryen for prisen, og frydet seg over at konkurransen i år var tilspisset.

– Det er veldig kult å se et så stort engasjement. For to år siden var det kanskje en håndfull ungdomsbedrifter med fokus på bærekraft, mens i dag ser vi at 56 av rundt 80 bedrifter konkurrerer om bærekraftprisen, sier Bruns, som mener at mange av bedriftene er «sykt flinke»:

– De har levert langt over det jeg trodde de kunne klare på så kort tid. Jeg er helt imponert!

Brobygger mellom skole og næringsliv

Også daglig leder i Ungt Entreprenørskap, Grete Ingeborg Nykkelmo, opplever at stadig flere ungdomsbedrifter er engasjerte i å finne bærekraftige løsninger på aktuelle problemer.

– Ungdom er engasjert, og vil gjerne ta fatt i reelle problemstillinger og utfordringer når de har muligheten til det, forteller Nykkelmo.

BÆREKRAFT PÅ FREMMARSJ: – Vi ser at alle er veldig opptatt av å forstå hvorfor de må implementere bærekraft som en del av sine forretninger, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap. Foto: Jonas Lisether/NewsLab

Siden samarbeidet startet i 2017, har Storebrand og Ungt Entreprenørskap jobbet for å øke kompetansen rundt hvordan de unge kan bygge en bærekraftig forretning, og satt fokus på bærekraft hos ungdomsbedriftene.

– Ungt Entreprenørskap jobber som en brobygger mellom skole og næringsliv, og vi har en viktig oppgave i å ta med oss næringslivet og kompetansen derfra inn i skolen, forteller Nykkelmo.

– I Storebrand finnes det mye kompetanse på bærekraft som vi har tilpasset og tilgjengeliggjort for alle som jobber med programmet Ungdomsbedrift. Bærekraft er jo nå også på vei inn i skolen som tverrfaglig tema i de nye læreplanene som skal tas i bruk fra 2020, og dette gjør selvfølgelig samarbeidet vårt enda mer aktuelt. Derfor er Storebrand en veldig viktig partner for oss i Ungt Entreprenørskap, avslutter Nykkelmo.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023