Slik bygger du en portefølje

Å spre risikoen er en av de få gratis lunsjene du får i finansmarkedene: Jo flere selskaper og aktivaklasser du investerer i, desto mindre svingninger kan du forvente i porteføljen din. Når du investerer i fond, sprer du risikoen uten at du nødvendigvis reduserer avkastningen over tid.

Hvilke fond bør du velge? 

Har du bestemt deg for spare i fond, men lurer på hvilke du bør velge?  Vi hjelper deg gjerne.

Fremtid-fondene gjør det enkelt 

Storebrand Fremtid-fondene er en spareløsning for de fleste, men passer best for deg som skal spare lenge. De ulike fondene er tilpasset tidshorisonten du har på investeringene dine.

Tips og råd om fond og investering

Indeksfond eller aktivt forvaltede fond?

Indeksfond skal gi samme avkastning som fondets referanseindeks. Aktive fond skal prøve å slå indeksen. Se fordeler og ulemper ved de to fondstypene.

Vil du investere i fremtiden?

Storebrand Global Solutions-fondene er globale aksjefond som investerer i selskaper som vil løse verdens utfordringer og bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Fondsbasert sparing med lavere risiko

Ønsker du å unngå at formuen taper seg i verdi? Her hjelper vi deg med å finne alternativene som gjør at du kan sove godt om natten, uten å miste kjøpekraft.

Cecilie Tvetenstrand står foran et vindu.

Slik lykkes du med langsiktig sparing

En studie viser at private investorer ofte selger billig og kjøper dyrt. Følger du rådene til forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand, har du et godt utgangspunkt for å oppnå god avkastning.

Fremtid-fondene gjør det enkelt

Ønsker du at sparepengene dine skal jobbe for deg, uten å måtte fordype deg i aksjemarkedet? Da bør du vurdere Storebrand Fremtid-fondene.

Ung, smilende mann i dress og skjorte

Husk investeringsplanen din

– Det er gjerne fest og eufori når markedet går bra, og tilsvarende bekmørkt når markedet faller. I begge tilfellene bør du holde på den opprinnelige strategien din, sier Jakob Vårdal i Storebrand.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?