Foto: Anita Arntzen

Disse fondene gjør jobben for deg

Ønsker du enkel og smart fondssparing? I Storebrand Fremtid-fondene justeres risikoen i takt med vårt markedssyn, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 04.10.2021
SIST OPPDATERT 18.03.2024

Det har bølget kraftig i aksjemarkedet de siste årene. Har du følt deg sjøsyk, er ikke det så rart.

– Det har vært vanskelig å henge med i svingene, bekrefter Olav Chen, senior porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter i Storebrand.

De skarpe svingene har gjort det krevende å investere i aksjer. For hvor stor aksjeandel bør du ha? Og hva blir de beste aksjefondene fremover?

«
Vi har tilgang på eksperter og analyser ingen andre har. Det er denne helheten som gjør Storebrand Fremtid-serien så bra.

Olav Chen
senior porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter

Plukker de beste fondene

Hvis du er lei av å styre investeringene dine selv, og heller ønsker deg en enkel og smart spareløsning, kan kombinasjonsfondene Storebrand Fremtid være noe for deg.

Chen er selv ansvarlig for spareløsningen, som består av fem fond med ulik risiko. Sammen med noen av de beste forvalterne i markedet, sitter Chen tett på markedsutviklingen dag for dag.

– Disse fondene er summen av all kompetansen som ligger i Storebrand, sier han.

Fremtid investerer i det brede fondsuniverset hos Storebrand, Delphi og Skagen, inkludert fond du ikke får kjøpt som privatkunde. Jobben til Chen og kollegene er å plukke ut fondene de mener kommer til å gjøre det best i tiden fremover.


Er Fremtid-fondene noe for deg?


Investere med lav eller høy risiko?

Alt du trenger å ta stilling til er om du vil ha en lav, middels eller høy aksjeandel.

I motsetning til mange kombinasjonsfond har Storebrand Fremtid ikke en bundet aksjeandel.  Risikoen justeres for deg. For eksempel varierer Storebrand Fremtid 50 mellom 40 og 60 prosent aksjeandel, mens Fremtid 80 varierer mellom 70 og 90 prosent. Resten er investert i renter.

– Vi setter til enhver tid riktig aksjeandel basert på vårt syn på markedet, forklarer Chen.

Storebrands markedssyn oppdateres månedlig.

Her finner du oppdatert markedsrapport

Oslo børs i solskinn

TETT PÅ MARKEDET: Senior porteføljeforvalter samt leder for allokering og globale renter, Olav Chen, forteller at Storebrand Fremtid i utgangspunktet var et fond for investorer som ikke følger markedet så tett selv. Likevel har erfarne investorer kjøpt seg opp i fondet. Foto: Storebrand

Med Storebrand Fremtid-fondene slipper du selv å ta løpende vurderinger om hvor stor andel av pengene du bør ha i aksjer. I stedet kan du lene deg tilbake i trygghet om at sparepengene dine blir tatt godt vare på.

– Dette er et mye mer aktivt fond enn det typiske kombinasjonsfondet. Vi kjøper oss opp i aksjer når vi tror at aksjemarkedet skal stige, og vi selger oss ned når vi tror markedet skal falle. Denne fleksibiliteten gjør at vi har skapt meravkastning sammenlignet med et kombinasjonsfond med en statisk aksjeandel, sier Chen.

– Historien har vist at vi har truffet ganske bra.


Vil du bli kontaktet av en rådgiver?


Fondet har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og investerer i fond som investerer i det norske og det globale aksje-, rente- og obligasjonsmarkedet.

Reallokering mellom fondene skjer automatisk og fortløpende.

– Det er ikke kundene som skal følge markedet tett og sove dårlig om nettene i urolige tider. Det er min jobb, sier han.
 

Det aller beste av Storebrand i et fond

Kompetansen som ligger i Storebrand, er ikke rent liten. Som forvalter av over 1200 milliarder kroner er Storebrand Norges største kapitalforvalter etter Oljefondet, som er et annet kombinasjonsfond.

– Vi har forvalterne i toppklasse på selskapsnivå, og vi har makrokompetanse helt inn i den politiske sfæren. Vi sitter veldig tett på markedet og kan bevege oss kjapt, forklarer Chen.

– Summen av denne kompetansen ligger i Storebrand Fremtid. Vi har tilgang på eksperter og analyser ingen andre har. Det er denne helheten som gjør Storebrand Fremtid-serien så bra.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?