Fire råd: Slik lykkes du med langsiktig sparing

En studie viser at private investorer har en tendens til å selge billig og kjøpe dyrt. Men følger du rådene til Robert Wood har du et godt utgangspunkt for å oppnå god avkastning.

Av Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL ·

– Det er ikke komplisert å legge en god investeringsstrategi, forteller Robert Wood.

Kanadieren jobber som forretningsutvikler og har 40 år med erfaring innen investeringer og forvaltning bak seg.

Han har blant annet vært porteføljeforvalter, forretningsutvikler og administrerende direktør for Storebrand Fondene AS.

Selv om det i teorien skulle være enkelt, legger Wood frem tall som viser at private investorer går glipp av enorme summer med avkastning.

«
Alle tror de er eksperter til å plukke riktig fond til riktig tid.

Robert Wood
forretningsutvikler i Storebrand

Hvorfor er det slik?

En oppsiktsvekkende studie

Svaret finner vi blant annet i en årlig studie utført av analysebyrået Dalbar. Byråets analytikere har siden 90-tallet sett på hvor godt investorer egentlig lykkes i markedet. Hvor mye avkastning sitter de igjen med år etter år?

Funnene deres bør få alarmklokkene til å ringe.

Sammenlignet med hvor mye markedet vokser, får nemlig de private investorene langt lavere avkastning enn de burde.

Hele en av tre avkastningskroner har gått tapt de siste 20 årene, ifølge en rapport fra Dalbar.

Det betyr én ting: Private investorer selger billig, kjøper dyrt og taper penger.

«
Den største faren er å overvurdere din egen risikoevne.

Robert Wood
forretningsutvikler i Storebrand

infografikk-investering-psykologi-investeringsstrategi-712x400
UTÅLMODIGE: Investorer er for ofte utålmodige og selger når markedet faller og kjøper seg inn for sent når markedet stiger, forteller investeringsleder Robert Wood. Illustrasjon: Storebrand

Grunnen ligger, ifølge analytikerne i Dalbar, i investorenes egne hoder. De er utålmodige og flytter pengene sine inn og ut av markedet for ofte. Tidsperioden er gjerne et sted mellom tre og fem år. Ofte kommer beslutningen på verst tenkelige tidspunkt, ifølge Dalbar. De “timer” markedet feil.

– Alle tror de er eksperter til å plukke riktig fond til riktig tid. Privatpersoner er notorisk dårlig til dette. Når markedet har gitt god avkastning i mange år, tror man det betyr at markedet er lite risikabelt. Så kjøper man et vinnerfond rett før det blir et taperfond, forklarer Wood.

Det samme gjelder i nedgangstider, når markedet stuper og finansavisene henter frem blodrød skrift og krigstyper på forsidene.

– Når markedet faller i verdi får mange panikk og selger på bunn. De klarer ikke å stå i støyen, sier den rutinerte finansmannen.


Ønsker du investeringer tilpasset dine behov?


Fire råd:

Følger du Robert Woods fire råd har du et godt utgangspunkt for å oppnå god avkastning. Rådene kan oppsummeres i følgende ti ord:

Velg riktig risiko, fordel risikoen, unngå timing og hold strategien.

Men hva mener han egentlig med det? Vi ba Wood forklare rådene i detalj.

1. Velg riktig risiko

Det første rådet på listen er å sikre deg at du tåler risikoen du tar. På kort sikt kan verdien på aksjene dine gå opp og ned, men over tid er det forventet at du får betalt for risikoen du tar.

– Risiko handler enkelt sagt om hvor stor andel aksjer du har av den totale porteføljen din. Høyere aksjeandel betyr høyere risiko, sier Wood, før han legger til:

– Den største faren er å overvurdere din egen risikoevne. Du kan tro at du tåler store svingninger, men så selger du likevel i nedgangstider. Du må finne din ekte risikoevne, slik at du ikke kaster kortene når markedet faller.

«
Å spre risikoen er en av de få gratis lunsjene du får i finansmarkedene

Robert Wood
forretningsutvikler i Storebrand

Etter flere tiårs erfaring har Wood sett mange som har brent seg på å velge for høy risiko.

– Ofte er det veldig stor forskjell på den risikoen man tror man har når markedet går greit, og den reelle risikoevnen. I praksis har mange mindre risikovilje enn det de hadde på investeringstidspunktet, sier han.

Portrett av Robert Wood

HOLD STRATEGIEN: En investeringsplan du ikke følger, er ikke mye verdt, bemerker Robert Wood som er investeringsleder i Storebrand. Foto: Kristian Skalland Moen.

– Hvordan vet jeg hva som er riktig risiko for meg?

– Du må spørre deg selv hvorfor du sparer og hva sparer du til. Hvor viktig er det for deg å få raskt tilgang på pengene igjen? Er det langsiktig sparing, for eksempel til pensjon eller å hjelpe barn inn på boligmarkedet når de blir eldre, tåler du høyere risiko, sier Wood.

Over tid kan vi for eksempel forvente perioder der aksjemarkedet faller med 20 prosent. Er du lastet fullt opp med aksjer, men ikke tåler et slikt fall, har du ikke forstått risikoen, mener Wood. Det kan bli kostbart.

– Mange trenger hjelp av en rådgiver. En rådgiver sitter på historiske tall og kan fortelle deg hvor store svingninger vi kan forvente å få i fremtiden, sier han.

2. Spre risikoen

Etter du har valgt riktig risiko, er det på tide å finne måter å spre den på.

– Å spre risikoen er en av de få gratis lunsjene du får i finansmarkedene. Du reduserer risikoen uten at du nødvendigvis reduserer avkastningen over tid, forklarer Wood.

Han utdyper:

– Investerer du alle pengene dine i én norsk aksje tar du en kjemperisiko. Du kan spre den ytterligere ved å plassere pengene dine i flere norske aksjer, men da er du raskt veldig eksponert for oljeprisen og hvordan det går i norsk økonomi.

Løsningen kan være å spre den enda mer ved å investere i globale aksjefond og fond i utviklingsland.

«
Absolutt alt du og jeg vet gjenspeiles allerede i dagens aksjekurs.

Robert Wood
forretningsutvikler i Storebrand

3. Unngå timing

Mange investorer selger i nedgangstider. Det er kanskje ikke så rart. Når mediene dag etter dag slår opp dommedagsprofetier for finansmarkedene, er det lett å la seg påvirke.

– Hvorfor er vi så dårlige til å time markedet?

– Fordi det er svært vanskelig. Absolutt alt du og jeg vet gjenspeiles allerede i dagens aksjekurs, sier Wood.

Du må derfor vite noe som ikke alle andre vet for å være trygg på å oppnå meravkastning. Men konkurransen er knallhard.


Vil du komme i gang med sparing?


Wood ber deg spørre deg selv om du vet mer om markedet enn alle analytikerne som sitter på Wall Street og jobber med dette 20 timer om dagen.

– Man glemmer ofte dette, at all informasjon som er kjent allerede er priset inn i markedet. Nå er det mye snakk om resesjon og handelskrig, men du er ikke den eneste som vet om disse tingene. Dette er allerede priset inn i kursen. Det kan selvfølgelig bli enda verre, men du vet ikke mer enn resten av markedet.

– Hvordan bør jeg som investor reagere på presseoppslag om børsuro?

– Du bør ikke reagere i det hele tatt. Så lenge du har valgt riktig risiko og tidshorisont, bør du bare holde deg til den. Når du har tatt det valget, må du vite at markedene svinger i verdi og at dette er risikoen du aksepterer for å oppnå langsiktig avkastning, sier han.

Wood legger til at det kan være lett å selge seg ut når det går dårlig, men vanskelig å vite når man skal gå inn igjen. Det er derfor bedre å bli værende.

«
Underveis kan det være at den økonomiske situasjonen din endrer seg.

Robert Wood
forretningsutvikler i Storebrand

– Et vanlig råd vi får fra rådgivere er å fase inn investeringene våre og ikke legge inn alt i markedet med en gang. Hva bør vi tenke på?

– Ulempen med den strategien er at aksjemarkedet tendere å gå opp over tid. Innfasing fører derfor vanligvis til at du kjøper til stadig høyere kurser. Så i snitt er det en taperstrategi. Dessuten kan jo markedet kollapse rett etter du har satt inn de siste kronene dine.

Dette er også et forsøk på å time markedet, mener Wood.

– Vi vet ikke når markedet går ned, så i utgangspunktet bør du tenke på den langsiktige utviklingen, ikke hva som skjer i det korte løp, sier han.

Finansmannen erkjenner likevel at den emosjonelle siden av penger og investeringer er svært viktig.

– Noen vil ikke ta risikoen at markedet raser med en gang man har satt inn alle kronene sine. Da kan det være et godt alternativ å fase inn pengene. Den største risikoen er uansett at du aldri kommer inn i markedet, fordi du alltid tror det er feil tidspunkt.

4. Hold strategien

En investeringsstrategi er ikke mye verdt om du ikke bruker den.

Det smarte er derfor å legge en plan og holde deg til den. Hvis du endrer planen din underveis på grunn av hvilken vei pilene til børsen peker, var planen trolig dårlig i utgangspunktet, ifølge Wood.

For eksempel: Har du først bestemt deg for å ha 50 prosent i aksjer og 50 prosent i rentepapirer, må du rebalansere underveis for å beholde samme risiko som da du startet. Hvis aksjene dine øker mest i verdi, må du selge deg ned i aksjer og kjøpe mer obligasjoner.

– Hvis du føler du må se på investeringene hver dag, har du antagelig valgt feil strategi. Noen ønsker fart og spenning for pengene, og det er helt greit. Men da er det ikke langsiktig sparing, men spekulasjon.

Det kan imidlertid være grunner til å revurdere strategien din, påpeker Wood.

– Underveis kan det være at den økonomiske situasjonen din endrer seg. Kanskje blir du skilt og risikoviljen din forandrer seg. Men da er det dine personlige omstendigheter som styrer, ikke markedsutviklingen, sier han.


Ønsker du å bli kontaktet av en investeringsrådgiver?


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?