Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerøkonom i Storebrand.

Slik lykkes du med langsiktig sparing

En studie viser at private investorer har en tendens til å selge billig og kjøpe dyrt. Fire råd fra spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand gir deg et godt utgangspunkt for å oppnå god avkastning på fondssparingen din.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 11.10.2021
SIST OPPDATERT 18.08.2023

Analysebyrået Dalbar har siden 90-tallet sett på hvor godt investorer egentlig lykkes i markedet. Sammenlignet med hvor mye markedet vokser, viser det seg at de private investorene får langt lavere avkastning enn de burde.

Hele en av tre avkastningskroner har gått tapt de siste 20 årene, ifølge en rapport fra Dalbar.

Det betyr én ting: Private investorer selger billig, kjøper dyrt og taper penger.

Mange tror de er eksperter på å plukke riktig fond til riktig tid.
Cecilie Tvetenstrand
spare- og forbrukerøkonom i Storebrand

 

infografikk-investering-psykologi-investeringsstrategi-712x400
UTÅLMODIGE: Investorer er for ofte utålmodige og selger når markedet faller og kjøper seg inn for sent når markedet stiger, forteller spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand. Illustrasjon: Storebrand

Grunnen ligger, ifølge analytikerne i Dalbar, i investorenes egne hoder. De fleste av oss tar nemlig ikke utelukkende rasjonelle beslutninger, noe som er høyst menneskelig.

- Vi søker gjerne informasjon som bekrefter egne oppfatninger og som understøtter motstridende fakta, samtidig som vi har en tendens til å overvurdere egne evner. Dessuten viser forskning at vi opplever vi tap langt mer smertefullt enn gleden ved gevinst, sier Tvetenstrand.

Konsekvensen er at vi blir utålmodige og flytter pengene våre inn og ut av markedet for ofte. Tidsperioden er gjerne et sted mellom tre og fem år. Ofte kommer beslutningen på verst tenkelige tidspunkt. Vi “timer” markedet feil.

– Mange av oss tror vi er eksperter på å plukke riktig fond til riktig tid. Når markedet har gitt god avkastning i mange år, er det lett å tro at det betyr at markedet er lite risikabelt. Så kjøper man et vinnerfond rett før det blir et taperfond, forklarer Storebrands spare- og forbrukerøkonom.
 

Fire råd for god avkastning

Forbrukerøkonomen har fire råd som gir deg et godt utgangspunkt for å oppnå god avkastning på sparingen din.
 

1. Velg riktig risiko

Du må tåle den risikoen du tar. På kort sikt kan verdien på aksjene dine gå opp og ned, men over tid er det forventet at du får betalt for risikoen du tar.

– Risiko handler enkelt sagt om hvor stor andel aksjer du har av den totale porteføljen din. Høyere aksjeandel betyr høyere risiko, sier Tvetenstrand.

– Den største faren er å overvurdere egen risikoevne. Du tror du tåler store svingninger, men så selger du likevel i nedgangstider. Du må finne din ekte risikoevne, slik at du ikke kaster kortene når markedet faller.

Å spre risikoen er en av de få gratis lunsjene du får i finansmarkedene
Cecilie Tvetenstrand
forbrukerøkonom i Storebrand

Portrett av Robert Wood

HOLD STRATEGIEN: En investeringsplan du ikke følger, er ikke mye verdt, bemerker spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand. Foto: Storebrand.

– Hvordan vet jeg hva som er riktig risiko for meg?

– Du må spørre deg selv hvorfor du sparer og hva sparer du til. Er det langsiktig sparing, for eksempel til pensjon eller å hjelpe barn inn på boligmarkedet når de blir eldre, tåler du høyere risiko.

Cecilie oppfordrer til å ta kontakt med en rådgiver dersom du er usikker. Denne tjenesten er ofte gratis. 

– En rådgiver kan gi deg råd tilpasset din situasjon, din økonomi og dine behov. Det kan gi deg større forståelse og trygghet, også i urolige tider.

LES OGSÅ:- Høy aksjeandel betyr ikke nødvendigvis høy risiko
 

2. Spre risikoen

Når du har valgt riktig risiko, må du finne måter å spre den på.

– Å spre risikoen er en av de få gratis lunsjene du får i finansmarkedene. Du reduserer risikoen uten at du nødvendigvis reduserer avkastningen over tid, forklarer forbrukerøkonomen.

– Investerer du alle pengene dine i én norsk aksje tar du en stor risiko. Du kan spre den ytterligere ved å plassere pengene dine i flere norske aksjer, men da er du raskt veldig eksponert for oljeprisen og hvordan det går i norsk økonomi.

Løsningen kan være å spre den enda mer ved å investere i globale indeksfond.


Gi pengene dine superkrefter


Absolutt alt du og jeg vet gjenspeiles allerede i dagens aksjekurs.
Cecilie Tvetenstrand
spare- og forbrukerøkonom i Storebrand

 

3. Unngå timing

Mange investorer selger i nedgangstider. Det er kanskje ikke så rart. Når mediene dag etter dag slår opp dommedagsprofetier for finansmarkedene, er det lett å la seg påvirke.

– Hvorfor er vi så dårlige til å time markedet?

– Fordi det er svært vanskelig. Absolutt alt du og jeg vet gjenspeiles allerede i dagens aksjekurs, sier Cecilie Tvetenstrand.

Cecilie ber deg spørre deg selv om du vet mer om markedet enn alle analytikerne som jobber med dette 20 timer i døgnet.

– Man glemmer ofte dette, at all informasjon som er kjent allerede er priset inn i markedet.

– Hvordan bør jeg som investor reagere på presseoppslag om børsuro?

– Du bør ikke reagere i det hele tatt. Så lenge du har valgt riktig risiko og tidshorisont, bør du bare holde deg til den. Når du har tatt det valget, må du vite at markedene svinger i verdi og at dette er risikoen du aksepterer for å oppnå langsiktig avkastning, sier hun.

Tvetenstrand legger til at det kan være lett å selge seg ut når det går dårlig, men vanskelig å vite når man skal gå inn igjen. Det er derfor bedre å bli værende.
 

4. Hold strategien

En investeringsstrategi er ikke mye verdt om du ikke bruker den.

Det smarte er derfor å legge en plan og holde seg til den. Hvis du endrer planen din underveis i takt med hvilken vei pilene til børsen peker, var planen trolig dårlig i utgangspunktet, ifølge Tvetenstrand.

– Hvis du føler du må se på investeringene hver dag, har du antagelig valgt feil strategi. Noen ønsker fart og spenning for pengene, og det er helt greit. Men da er det ikke langsiktig sparing, men spekulasjon.

Det kan imidlertid være grunner til å revurdere strategien din.

– Underveis kan det være at den økonomiske situasjonen din endrer seg. Kanskje blir du skilt og risikoviljen din forandrer seg. Men da er det dine personlige omstendigheter som styrer, ikke markedsutviklingen.

 

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?