Spørsmål og svar om beholdningsoversikten

Nedenfor finner du de vanligste spørsmål om beholdningsoversikten. Finner du ikke spørsmålet ditt her, ta gjerne kontakt med kundesenteret vårt på telefon 22 31 20 50.

Foretrekker du Facebook? Pensjonspraten – det du lurer på om pensjon og sparing

Hva er en beholdningsoversikt?

beholdningsoversikt

Beholdningsoversikten er en samlet oversikt over bevegelser på din pensjonskonto for siste periode. Den viser også markedsverdien av midlene på din pensjonskonto og hvilke fond pengene er investert i.

Hva får jeg i pensjon?

Mange vet ikke hva de får i pensjon. Vi anbefaler derfor at du benytter vår pensjonskalkulator for å få full oversikt. Den samler alle pensjonsavtalene dine på ett sted, og viser deg hvor mye du får utbetalt hver måned.

Hvor kommer disse pensjonsmidlene fra?

Pensjonskontoen består av innskudd som din nåværende eller tidligere arbeidsgivere har betalt inn, samt avkastning på disse pengene.

Tar arbeidsgiver penger fra lønnen min og sparer til pensjon?

Nei. Pensjon er i de fleste tilfeller en gode du får i tillegg til lønn. Siden 2006 har arbeidsgivere vært pålagt å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Les mer om tjenestepensjon.

Kan jeg ta ut pengene nå?

Slik regelverket er i dag kan du tidligst ta ut pensjon fra arbeidsgiver ved fylte 62 år. Har du pensjon i Storebrand, mottar du et brev fra oss et par måneder før du kan starte uttak. Kontakt oss gjerne på telefon når du fyller 55, slik at vi kan hjelpe deg med planlegging av uttaket. Husk at det er mange ulike måter du kan ta ut pensjonen din på. Vår jobb er å hjelpe deg med å finne den aller beste for deg.

Smart pensjon 55+? Få hjelp og råd med planleggingen

Hvordan endrer jeg fond?

Logg inn på dine personlige sider på storebrand.no. Velg deretter «Bytt fond» på din aktuelle avtale. Fondsbyttene er helt gratis og utløser ingen skatt.

Hvilke fond kan jeg velge mellom?

Fullstendig liste over alle fond du kan velge i, finner du inne på dine personlige sider.

Hva er et pensjonskapitalbevis?

Pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon som du har fått fra en tidligere arbeidsgiver med innskuddspensjon.

Fritt investeringsvalg

Ditt pensjonskapitalbevis har fritt investeringsvalg. Det betyr at du selv kan bestemme i hvilke fond pensjonsmidlene dine skal investeres. Det gjør du enkelt på dine personlige sider på storebrand.no.

Hva er en fripolise?

Fripolise er oppspart pensjon som du har fått fra en tidligere arbeidsgiver med ytelsespensjon. Du kan også ha en fripolise hvis arbeidsgiveren din har endret pensjonsordningen for de ansatte.

Storebrand garanterer deg en fast rente på fripolisen din hvert år. Den garanterte renten sikrer at vi kan betale ut den pensjonen som står i kontoutskriften.

Hva er fripolise med investeringsvalg?

En fripolise med investeringsvalg er oppspart pensjon uten avkastningsgaranti. Du kan selv bestemme hvordan midlene i fripolisen skal forvaltes. Du får muligheten til bedre avkastning og dermed høyere pensjon. Avkastningen kan også bli lavere enn den garanterte du har i den ordinære fripolisen.

Hva består pensjonen min av?

Har alle tjenestepensjon fra arbeidsgiver?

Ja, loven setter minstekrav til tjenestepensjoner i arbeidsforhold. Det innebærer at arbeidsgivere må ha en pensjonsordning. Sparebeløpet i en innskuddsbasert pensjonsordning skal utgjøre minst 2 prosent av lønn mellom 1G og 12G (G=folketrygdens grunnbeløp).

Hvilke typer tjenestepensjonsordninger finnes?

Man kan dele tjenestepensjonsordningene inn i to hovedkategorier avhengig av hvem arbeidsgiveren din er – offentlig eller privat.

Jobber du i stat eller kommune, har du en pensjonsordning med 66 prosent av sluttlønn ved full opptjening.

Jobber du i privat sektor har du enten en innskuddspensjon, ytelsespensjon eller en hybridpensjon.

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er en avtale hvor din arbeidsgiver setter inn en fast prosent av lønnen din på en pensjonskonto hver måned. Det er du selv som bestemmer hvordan disse pengene skal investeres. Størrelsen på den endelig pensjonen avhenger av hvor mye som er spart og avkastningen på pengene.

Ytelsespensjon

Ytelsespensjon garanterer deg en viss prosentdel av sluttlønnen din når du går av med pensjon. Vanligvis utgjør dette 66 prosent av grunnlønnen, men det varierer fra avtale til avtale. Overtid, godtgjørelser og andre individuelle forhold medregnes ikke.

Hybridpensjon

Hybridpensjon er en avtale hvor din arbeidsgiver setter inn en fast prosent av lønnen din på en pensjonskonto hver måned. Arbeidsgiver kan velge om alle ansatte skal ha Hybrid med garanti eller Hybrid med investeringsvalg. Dersom din arbeidsgiver har valgt Hybrid med garanti forvaltes pensjonsmidlene i en bestemt spareprofil hvor du er sikret mot negativ verdiutvikling. Dersom din arbeidsgiver har valgt hybrid med investeringsvalg er det du selv som bestemmer hvordan pensjonen skal investeres. Størrelsen på den endelig pensjonen avhenger av hvor mye som er spart og avkastningen på pengene. Det er din arbeidsgiver som betaler alle kostnadene både i spare- og utbetalingsperioden.

Hva dekker folketrygden?

Folketrygden gir rett til alderspensjon og ytelser ved sykdom og uførhet. Folketrygden dekker også utgifter til legemidler og medisinsk behandling. Alderspensjon fra folketrygden tjenes opp gjennom arbeidsinntekt, men alle er sikret en minstepensjon. Folketrygden i Norge fungerer slik at det er dagens yrkesaktive som gjennom skatt og folketrygdavgifter finansierer pensjonene til dagens pensjonister. 

Hvor mye bør jeg ha i samlet pensjon?

Ønsker du leve som da du jobbet, du bør ha en samlet pensjon som tilsvarer 80 prosent av tidligere lønn. Pensjonister betaler litt lavere skatt enn yrkesaktive og har litt lavere utgifter, og mange klarer seg med litt mindre.

Forskjellen mellom ønsket inntektsnivå og forventet nivå kan dekkes på flere måter. Du kan spare til pensjonstilværelsen i bank, fond eller på andre måter. Om du ønsker det, kan du starte en spareavtale hos Storebrand.

Hva skjer med pensjonen ved dødsfall?

Folketrygden

Dine pensjonsrettigheter blir ikke overført til dine etterlatte, men din eventuelle gjenlevende ektefelle kan få en viss gjenlevendepensjon. Les mer på NAV.no.

Barn under 18 år som har mistet en eller begge foreldrene vil få en viss barnepensjon, som skal sikre barnet inntekt til livsopphold. Les mer på nav.no/pensjon

Tjenestepensjon

For tjenestepensjon i offentlig og privat sektor er det pensjonsavtalen til arbeidsgiveren som regulerer eventuell utbetaling av etterlattepensjon og barnepensjon. Her er det ulike ordninger og dekninger.

Jeg bor i utlandet og har ikke tenkt å flytte tilbake til Norge — hva gjør jeg?

Dersom du er norsk statsborger er det ikke muligheter for å få pengene utbetalt eller overført til et forsikringsselskap i landet der du bor. Utenlandske statsborgere som har hatt bopel i Norge i mindre enn tre år ved opphør av medlemskapet, og som deretter bosetter seg i utlandet, kan benytte opptjent pensjonskapital til å sikre rett til pensjon i institusjon som ikke er etablert i Norge.


Fant du det du lette etter?