Pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis er pensjon fra jobber du har hatt tidligere.

Nå når egen pensjonskonto er innført, har alle med innskuddspensjon fått en egen pensjonskonto hos pensjonsleverandøren arbeidsgiver har valgt for de ansatte. Hvis du ikke foretar deg noe, blir pensjonskapitalbevis automatisk flyttet til din egen pensjonskonto.

Jeg har pensjonskapitalbevis i Storebrand og egen pensjonskonto i Storebrand

Pensjonskapitalbeviset blir automatisk flyttet til din egen pensjonskonto i Storebrand i løpet av 2021. Etter 1. mai vil du få informasjon om når pensjonskapitalbeviset er planlagt overført til pensjonskontoen din.

Jeg har pensjonskapitalbevis (utstedt etter 1.2.2021) i Storebrand og egen pensjonskonto i Storebrand

Pensjonskapitalbeviset blir automatisk flyttet til din egen pensjonskonto i Storebrand i løpet av 2021 – hvis du ikke foretar deg noe.  Hvis du ønsker å reservere deg mot automatisk flytting, svarer du på henvendelsen du får om muligheten for dette. Du må reservere deg innen tre måneder fra pensjonskapitalbeviset er utstedt. Reservasjon gjøres på norskpensjon.no

Jeg har pensjonskapitalbevis i Storebrand, men egen pensjonskonto hos annen leverandør

Nå kan du velge Egen pensjonskonto fleksibel hos Storebrand. Da vil pensjonen din arbeidsgiver sparer for deg også bli flyttet til oss, og pensjonskapitalbeviset du har i dag bli den del av din Egen pensjonskonto fleksibel. Hvis du ikke foretar deg noe -  blir pensjonskapitalbeviset ditt flyttet til din egen pensjonskonto hos annen leverandør i løpet av 2021.

Jeg har pensjonskapitalbevis i Storebrand, men ikke egen pensjonskonto noe sted

Er du blant dem som ikke automatisk fikk egen pensjonskonto ved inngangen til 2021, er pensjonskapitalbeviset ditt som før. Du finner mer informasjon om ordinære pensjonskapitalbevis nedenfor og kan logge deg inn og få oversikt over pensjonsavtalene dine.

Ofte stilte spørsmål om pensjonskapitalbevis

 • Hva er pensjonskapitalbevis?

  Pensjonskapitalbevis er pensjonspenger som tidligere arbeidsgivere har spart til deg. Du får et pensjonskapitalbevis når du slutter i en jobb. Dersom du har hatt flere arbeidsgivere med innskuddspensjon, har du nok flere pensjonskapitalbevis.

  Hvis du fikk egen pensjonskonto 1. februar 2021, samles pensjonskapitalbevisene dine automatisk på pensjonskontoen din - hvis du ikke reserverer deg mot dette. 

 • Kan jeg slå sammen flere pensjonskapitalbevis?

  Ja, det er mulig. Da sparer du også administrasjonskostnader, siden du ikke trenger å betale til flere leverandører.

  Hvis du fikk egen pensjonskonto 1. januar 2021, blir pensjonskapitalbevisene automatisk en del av egen pensjonskonto - hvis du ikke reserverer deg mot dette.

 • Når kan jeg ta ut pengene mine?

  Pengene er bundet til pensjonsalder. Du kan starte utbetaling fra dine pensjonskapitalbevis når du går av med pensjon, tidligst fra 62 år. Dette gjelder selv om du blir arbeidsufør før du fyller 62 år. Pengene blir utbetalt sammen med din øvrige pensjon.

 • Hvordan starter jeg utbetaling?

  I god tid før du skal gå av med pensjon, mottar du et brev der ber vi om noen nødvendige opplysninger for å sette i gang pensjonsutbetalingen. Når disse tingene er på plass, starter utbetalingen av pengene til det kontonummeret du har oppgitt.

 • Hva skjer med pengene hvis jeg dør?

  Ved dødsfall blir beløpet på pensjonskontoen din utbetalt til arvingene dine.

Detaljer om pensjonskapitalbevis

Her kan du lese om fritt sparevalg, hvilke spareprofiler du kan velge mellom og hvordan du enkelt kan gjøre endringer på pensjonskapitalbeviset ditt.

 • Fritt investeringsvalg

  I Storebrand kan du endre pensjonsprofil på pensjonskapitalbeviset ditt helt kostnadsfritt. Med en riktig spareprofil kan du oppnå mye bedre avkastning og dermed mer i pensjon. Du har du mange spennende fond å velge mellom. De ulike fondene har ulike forvaltningshonorar. Dette avhenger først og fremst av den risiko de ulike fondene representerer. Her kan du se en oversikt over fondsutvalget vårt

 • Utbetaling

  Utbetaling fra pensjonskapitalbevis kan tidligst starte fra 62 år. Utbetalingen må vare i minimum 10 år og frem til fylte 77 år. Hvis årlig pensjonsutbetaling blir mindre enn 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan utbetalingsperioden likevel omgjøres.

 • Kostnader
  • Årlig administrasjonsgebyr er 2 prosent av sparesaldo, men ikke mer enn 400 kroner.
  • Forvaltningshonoraret avhenger av hvilke fond du har investert i, og varierer fra 0,2 til 2,5 prosent.
  • Fondsbytte: ingen kostnader.

  Eksempel på administrasjonsgebyr ved saldo 10 000 kroner:

  For et pensjonskapitalbevis med saldo 10 000 kroner vil det årlige administrasjonsgebyret utgjøre 200 kroner.

  Eksempel på administrasjonsgebyr ved saldo 100 000 kroner:

  For et pensjonskapitalbevis med saldo 100 000 kroner, vil det årlige administrasjonsgebyret utgjøre 400 kroner.

 • Slik bytter du spareprofil eller fond

  Det er gratis å bytte pensjonsprofil eller fond.

  1. Logg deg inn på dine personlige sider.
  2. Velg fanen «Pensjon» og menypunkt «Pensjonsavtaler».
  3. Finn avtalen du vil endre spareprofil på.
  4. Trykk på «Vis detaljer», deretter «Endre spareprofil».
 • Fullstendige vilkår (pdf)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?