Pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis er pensjon fra jobber du har hatt tidligere.

Alle med innskuddspensjon har fått en egen pensjonskonto hos pensjonsleverandøren arbeidsgiver har valgt for sine ansatte. Hvis du ikke foretok deg noe, ble dine pensjonskapitalbevis automatisk flyttet til din egen pensjonskonto i 2021.

Jeg hadde pensjons­kapitalbevis og egen pensjonskonto i Storebrand


Pensjonskapitalbeviset ble automatisk flyttet til din egen pensjonskonto i Storebrand i løpet av 2021 – hvis du ikke foretok deg noe. Hvis du ønsket å reservere deg mot automatisk flytting, kunne du reservere deg mot dette på norskpensjon.no

Jeg har pensjonskapitalbevis i Storebrand, men ikke egen pensjonskonto noe sted

Er du blant dem som ikke automatisk fikk egen pensjonskonto ved inngangen til 2021, er pensjonskapitalbeviset ditt som før. Du finner mer informasjon om ordinære pensjonskapitalbevis nedenfor og kan logge deg inn og få oversikt over pensjonsavtalene dine.

Vil du flytte et pensjonskapitalbevis til Storebrand?

Har du et pensjonskapitalbevis hos en annen pensjonsleverandør, kan du flytte det til Storebrand. En av våre rådgivere hjelper deg gjerne.

Detaljer om pensjonskapitalbevis

Her kan du lese om fritt sparevalg, hvilke spareprofiler du kan velge mellom og hvordan du enkelt kan gjøre endringer på pensjonskapitalbeviset ditt.

 • Fritt investeringsvalg

  I Storebrand kan du endre pensjonsprofil på pensjonskapitalbeviset ditt helt kostnadsfritt. Med en riktig spareprofil kan du oppnå mye bedre avkastning og dermed mer i pensjon. Du har du mange spennende fond å velge mellom. De ulike fondene har ulike forvaltningshonorar. Dette avhenger først og fremst av den risiko de ulike fondene representerer. Her kan du se en oversikt over fondsutvalget vårt

 • Utbetaling

  Utbetaling fra pensjonskapitalbevis kan tidligst starte fra 62 år. Utbetalingen må vare i minimum 10 år og frem til fylte 77 år. Hvis årlig pensjonsutbetaling blir mindre enn 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan utbetalingsperioden likevel omgjøres.

 • Kostnader
  • Årlig administrasjonsgebyr er 1 prosent av sparesaldo, men ikke mer enn 400 kroner.
  • Forvaltningshonoraret avhenger av hvilke fond du har investert i, og varierer fra 0,2 til 2,5 prosent.
  • Fondsbytte: ingen kostnader.

  Eksempel på administrasjonsgebyr ved saldo 10 000 kroner:

  For et pensjonskapitalbevis med saldo 10 000 kroner vil det årlige administrasjonsgebyret utgjøre 100 kroner.

  Eksempel på administrasjonsgebyr ved saldo 100 000 kroner:

  For et pensjonskapitalbevis med saldo 100 000 kroner, vil det årlige administrasjonsgebyret utgjøre 400 kroner.

 • Slik bytter du spareprofil eller fond

  Det er gratis å bytte pensjonsprofil eller fond.

  1. Logg deg inn på dine personlige sider.
  2. Velg fanen «Pensjon» og menypunkt «Pensjonsavtaler».
  3. Finn avtalen du vil endre spareprofil på.
  4. Trykk på «Vis detaljer», deretter «Endre spareprofil».
 • Fullstendige vilkår (pdf)

Produktet leveres av Storebrand Livsforsikring AS. Du eier ikke de underliggende finansielle investeringene, men har en fordring på Storebrand Livsforsikring AS.

Ofte stilte spørsmål om pensjonskapitalbevis

 • Hva er pensjonskapitalbevis?

  Pensjonskapitalbevis er pensjonspenger som tidligere arbeidsgivere har spart til deg. Du får et pensjonskapitalbevis når du slutter i en jobb. Dersom du har hatt flere arbeidsgivere med innskuddspensjon, har du nok flere pensjonskapitalbevis.

  Hvis du fikk egen pensjonskonto i 2021, ble  pensjonskapitalbevisene dine automatisk samlet på pensjonskontoen din - hvis du ikke reserverte deg mot dette. 

 • Kan jeg slå sammen flere pensjonskapitalbevis?

  Ja, det er mulig. Da sparer du også administrasjonskostnader, siden du ikke trenger å betale til flere leverandører.

  Hvis du fikk egen pensjonskonto i 2021, ble pensjonskapitalbevisene automatisk en del av egen pensjonskonto - hvis du ikke reserverte deg mot dette.

 • Når kan jeg ta ut pengene mine?

  Pengene er bundet til pensjonsalder. Du kan starte utbetaling fra dine pensjonskapitalbevis når du går av med pensjon, tidligst fra 62 år. Dette gjelder selv om du blir arbeidsufør før du fyller 62 år. Pengene blir utbetalt sammen med din øvrige pensjon.

 • Hvordan starter jeg utbetaling?

  I god tid før du skal gå av med pensjon mottar du et brev der ber vi om noen nødvendige opplysninger for å sette i gang pensjonsutbetalingen. Når disse tingene er på plass, starter utbetalingen av pengene til det kontonummeret du har oppgitt.

 • Hva skjer med pengene hvis jeg dør?

  Ved dødsfall blir beløpet på pensjonskontoen din utbetalt til arvingene dine.

 • Hva skjer hvis jeg har pensjonskapitalbevis, men ikke egen pensjonskonto?

  Da er fordelene med pensjonskapitalbevis i Storebrand som før:

  • Pensjonen din blir automatisk plassert i spareløsningen "Anbefalt pensjon". Her blir investeringsprofilen tilpasset alderen din. Er du ung, blir en stor del av pensjonspengene plassert i aksjemarkedet. Etter hvert som du blir eldre, flyttes pensjonen gradvis over i rentepapirer for å redusere verdisvingninger når utbetalingen nærmere seg.
  • Hvis du ønsker det, kan du velge mellom mange pensjonsprofiler og fond; fra indeksfond til mer spesialiserte aksjefond.Her er fondsutvalget.
  • Hvis du har flere pensjonskapitalbevis hos Storebrand, reduserer du kostnader ved å slå de sammen. Det gjør du enkelt ved å sende oss en melding fra dine personlige sider.
  • Hvis du også har pensjonskapitalbevis hos andre leverandører, bør du slå dem sammen i Storebrand for å redusere kostnader. 

   

 • Kan jeg flytte fripoliser med investeringsvalg?

  Det er dessverre ikke mulig å flytte fripoliser inn i egen pensjonskonto. Du har derimot mulighet til å velge investeringsvalg på din Fripolise.

 • Hva er administrasjonsgebyr og hvorfor må jeg betale dette?

  Administrasjonsgebyr er kostnader forbundet med å administrere avtalen din. I Storebrand betaler du et årlig administrasjonsgebyr på 1 prosent av sparesaldo, men ikke mer enn 400 kroner. Hvis du har flere pensjonskapitalbevis, lønner det seg å samle disse til en avtale for å slippe flere gebyr.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, porteføljens risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Den kan være risiko knyttet til investeringer i porteføljen på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i all informasjon om porteføljen som porteføljens egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?