Pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis er pensjon fra jobber du har hatt tidligere.

Nå når egen pensjonskonto er innført, har alle med innskuddspensjon fått en egen pensjonskonto hos pensjonsleverandøren arbeidsgiver har valgt for de ansatte. Hvis du ikke foretar deg noe, blir pensjonskapitalbevis automatisk flyttet til din egen pensjonskonto.

Jeg har pensjonskapitalbevis og egen pensjonskonto i Storebrand

Vi anbefaler deg å flytte pensjonskapitalbeviset til din egen pensjonskonto med en gang. Da får pengene dine samme spareprofil som resten av pensjonskapitalen din. 

Slik reduserer du kostnader raskere

Pensjonskapitalbevis flyttes inn i egen pensjonskonto i løpet av 2021. Men du kan fremskynde flyttingen. Dermed reduserer du antagelig kostnadene dine raskere enn om du lar flyttingen skje automatisk.

Hvis du ønsker å reservere deg mot flytting, blir pensjonskapitalbeviset stående slik det gjør i dag, med uendret spareprofil. Kostnadene blir også de samme som i dag.

Jeg har pensjonskapitalbevis i Storebrand, men egen pensjonskonto hos en annen leverandør

Nå kan du velge Egen pensjonskonto fleksibel hos Storebrand. Da vil pensjonen din arbeidsgiver sparer for deg også bli flyttet til oss. 

Om du velger Egen pensjonskonto fleksibel vil vi flytte pensjonskapitalbeviset ditt automatisk til samme konto. Flytteperioden kan ta noe tid, men du vil få mulighet til å snike i køen så snart Egen pensjonskonto fleksibel er registrert.

Hvis du ønsker å reservere deg mot flytting, blir pensjonskapitalbeviset stående slik det gjør i dag, med uendret spareprofil. Kostnadene blir også de samme som i dag.

Gode grunner til å ha Egen pensjonskonto fleksibel i Storebrand

 • Du kan oppnå høyere avkastning gjennom egne valg.
 • Du får trygghet for hvordan pensjonspengene dine investeres.
 • Du får full oversikt over din pensjon.
 • Du får priser fra 0,2 prosent i forvaltningshonorar.

En illustrert graf med to hender

Ofte stilte spørsmål om pensjonskapitalbevis

 • Hva er pensjonskapitalbevis?

  Pensjonskapitalbevis er pensjonspenger som tidligere arbeidsgivere har spart til deg. Du får et pensjonskapitalbevis når du slutter i en jobb. Dersom du har hatt flere arbeidsgivere med innskuddspensjon, har du nok flere pensjonskapitalbevis.

  Hvis du fikk egen pensjonskonto 1. februar 2021, samles pensjonskapitalbevisene dine automatisk på pensjonskontoen din - hvis du ikke reserverer deg mot dette. 

 • Kan jeg slå sammen flere pensjonskapitalbevis?

  Ja, det er mulig. Da sparer du også administrasjonskostnader, siden du ikke trenger å betale til flere leverandører.

  Hvis du fikk egen pensjonskonto 1. januar 2021, blir pensjonskapitalbevisene automatisk en del av egen pensjonskonto - hvis du ikke reserverer deg mot dette.

 • Når kan jeg ta ut pengene mine?

  Pengene er bundet til pensjonsalder. Du kan starte utbetaling fra dine pensjonskapitalbevis når du går av med pensjon, tidligst fra 62 år. Dette gjelder selv om du blir arbeidsufør før du fyller 62 år. Pengene blir utbetalt sammen med din øvrige pensjon.

 • Hvordan starter jeg utbetaling?

  I god tid før du skal gå av med pensjon, mottar du et brev der ber vi om noen nødvendige opplysninger for å sette i gang pensjonsutbetalingen. Når disse tingene er på plass, starter utbetalingen av pengene til det kontonummeret du har oppgitt.

 • Hva skjer med pengene hvis jeg dør?

  Ved dødsfall blir beløpet på pensjonskontoen din utbetalt til arvingene dine.

 • Hva er administrasjonsgebyr og hvorfor må jeg betale dette?

  Administrasjonsgebyr er kostnader forbundet med å administrere avtalen din. I Storebrand betaler du et årlig administrasjonsgebyr på 2 prosent av sparesaldo, men ikke mer enn 400 kroner. Hvis du har flere pensjonskapitalbevis, lønner det seg å samle disse til en avtale for å slippe flere gebyr.

Detaljer om pensjonskapitalbevis

Her kan du lese om fritt sparevalg, hvilke spareprofiler du kan velge mellom og hvordan du enkelt kan gjøre endringer på pensjonskapitalbeviset ditt.

 • Fritt investeringsvalg

  I Storebrand kan du endre pensjonsprofil på pensjonskapitalbeviset ditt helt kostnadsfritt. Med en riktig spareprofil kan du oppnå mye bedre avkastning og dermed mer i pensjon. Du har du mange spennende fond å velge mellom. De ulike fondene har ulike forvaltningshonorar. Dette avhenger først og fremst av den risiko de ulike fondene representerer. Her kan du se en oversikt over fondsutvalget vårt

 • Utbetaling

  Utbetaling fra pensjonskapitalbevis kan tidligst starte fra 62 år. Utbetalingen må vare i minimum 10 år og frem til fylte 77 år. Hvis årlig pensjonsutbetaling blir mindre enn 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan utbetalingsperioden likevel omgjøres.

 • Kostnader
  • Årlig administrasjonsgebyr er 2 prosent av sparesaldo, men ikke mer enn 400 kroner.
  • Forvaltningshonoraret avhenger av hvilke fond du har investert i, og varierer fra 0,2 til 2,5 prosent.
  • Fondsbytte: ingen kostnader.

  Eksempel på administrasjonsgebyr ved saldo 10 000 kroner:

  For et pensjonskapitalbevis med saldo 10 000 kroner vil det årlige administrasjonsgebyret utgjøre 200 kroner.

  Eksempel på administrasjonsgebyr ved saldo 100 000 kroner:

  For et pensjonskapitalbevis med saldo 100 000 kroner, vil det årlige administrasjonsgebyret utgjøre 400 kroner.

 • Slik bytter du spareprofil eller fond

  Det er gratis å bytte pensjonsprofil eller fond.

  1. Logg deg inn på dine personlige sider.
  2. Velg fanen «Pensjon» og menypunkt «Pensjonsavtaler».
  3. Finn avtalen du vil endre spareprofil på.
  4. Trykk på «Vis detaljer», deretter «Endre spareprofil».
 • Fullstendige vilkår (pdf)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?