Egen pensjonskonto 

Egen pensjonskonto ble innført i januar 2021. På denne kontoen samles all din innskuddspensjon automatisk – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet med egen pensjonskonto er at du skal få bedre oversikt og mer pensjon.

Du får både i pose og sekk: God avkastning på pengene dine, samtidig som du bidrar til å flytte verden i riktig retning.

Flytt pensjonskapitalbevis inn i egen pensjonskonto – fristen for å fremskynde flytting er 30. april i år. Fremskynd flytting

Med egen pensjonskonto i Storebrand, får du:

 • rask og enkel oversikt over pensjonen din i appen Mine penger
 • attraktive betingelser
 • robuste pensjonsporteføljer og sparing automatisk tilpasset din alder
 • pensjonsporteføljer som følger tydelige bærekraftskriterier

Ønsker du et større fondsutvalg for egen pensjonskonto?

Med pensjonskonto fleksibel hos oss får du tilgang til et bredt fondsutvalg og kan i større grad påvirke avkastningen på pensjonen din selv.

Hva er egen pensjonskonto?

 • På egen pensjonskonto samles innskuddspensjonen fra nåværende og tidligere arbeidsgivere i privat sektor. 
 • Egen pensjonskonto skal gi deg bedre oversikt og lavere kostnader.
 • Egen pensjonskonto etableres hos pensjonsleverandøren arbeidsgiveren din har valgt for bedriften.
 • Sammenslåingen av pensjonsavtaler skjer automatisk, men du kan reservere deg mot det – hvis du ønsker det. 
 • Du kan selv velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt.

Spørsmål om egen pensjonskonto

 • Tidslinje for egen pensjonskonto – hva skjer når?

  Nytt navn fra januar 2021. Da endret pensjonsavtalen du har gjennom nåværende arbeidsgiver navn fra «innskuddspensjon» til «egen pensjonskonto». 

  Reservasjonsperiode fra 1. februar til 30. april. I denne perioden kan du reservere deg mot, eller fremskynde, at pensjonskapitalbevisene dine flyttes til din egen pensjonskonto. Dette kan gjøres i reservasjonsløsningen til Norsk Pensjon. Løsningen er tilgjengelig fra 1. februar 2021.

  Flytteperiode fra 1. mai til 31. desember. Pensjonskapitalbevisene blir samlet på din egen pensjonskonto, enten den du har fått automatisk eller den du har valgt selv.

 • Hva koster Egen Pensjonskonto?

  Du betaler kun forvaltningskostnad for den passive delen og arbeidsgiver betaler resten.

  Det er arbeidsgiver som dekker evt. administrasjonskostnader for kontoen og det er arbeidsgiver som betaler forvaltningskostnaden på den aktive delen av din pensjonskonto (for de pengene som arbeidsgiver setter av i dag). For avtaler som flyttes inn, som er opptjent kapital fra tidligere arbeidsforhold er et du som betaler forvaltningskostnaden, men du får samme pris som arbeidsgiver betaler for den aktive delen. 

 • Hvilke avtaler kan flyttes inn i egen pensjonskonto?

  Egen pensjonskonto omfatter innskuddspensjon (aktiv del -  pensjonssparingen du i dag har hos din arbeidsgiver) og pensjonskapitalbevis (passiv del - opptjent pensjonssparing fra tidligere arbeidsgivere)  

  Ved aktivt samtykke fra den ansatte kan også følgende inngå:  

  • Individuell pensjonssparing (IPO) (IPS etter gammelt regelverk, frem til 2017)  
  • Individuell pensjonsspareavtale (IPA)  
  • Pensjonskapitalbevis med årlig garanti lik 0% eller høyere  
  • Pensjonskapital med særaldersgrense  
  • Pensjonskapitalbevis med særskilte krav til samordning
 • Hvilke avtaler kan IKKE flyttes inn i egen pensjonskonto?
  • Fripoliser 
  • Fripoliser med investeringsvalg  
  • Pensjonskapitalbevis under utbetaling  
  • Aktiv ytelsespensjon og hybridpensjon  
  • Pensjonsbevis (Hybrid)  
  • Oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon  
  • Privat sparing som f.eks. fondskonto og Ekstrapensjon  
  • Individuelle pensjonsforsikringsavtaler (IPA Link, Livrente Link)  

  Det kan være flere enn de som står i listen.

 • Hvem får egen pensjonskonto og trenger jeg å foreta meg noe for å få dette?

  Alle som har innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver vil automatisk få opprettet en egen pensjonskonto, uten at du trenger å foreta deg noe. 

 • Jeg har to arbeidsgivere, vil jeg da få to pensjonskontoer?

  Har du flere arbeidsgivere med innskuddspensjon, får en egen pensjonskonto per arbeidsforhold. Hvis du har pensjonskapitalbevis, vil disse plasseres på den pensjonskontoen hvor du har høyest saldo ved flyttetidspunktet.

 • Hva betaler arbeidsgiver hvis jeg velger pensjonsleverandør selv?

  Arbeidsgiver betaler inn samme månedlig pensjonssparing som hvis du hadde blitt værende i arbeidsgivers pensjonsordning. I tillegg vil arbeidsgiver kompensere for deler av kostnadene dine. Hvis du velger en leverandør som har høyere kostnader enn arbeidsgivers leverandør, må du dekke merkostnadene selv. Hvis leverandøren du velger har lavere priser, vil besparelsen gå inn på pensjonskontoen din som ekstra sparing.

 • Hva skjer med min egen pensjonskonto hvis jeg bytter arbeidsgiver?

  Egen pensjonskonto følger deg gjennom yrkeslivet så lenge du er ansatt i en bedrift som har innskuddspensjon. Hvis du begynner hos en ny arbeidsgiver i privat sektor som har innskuddspensjon, får du opprettet en ny pensjonskonto hos din nye arbeidsgivers pensjonsleverandør, eller hos leverandøren du selv har valgt. Pensjonen fra den forrige arbeidsgiveren din vil automatisk bli samlet på den nye pensjonskontoen – med mindre du reserverer deg mot dette.

Mer om egen pensjonskonto og pensjonstjenester

Dette betyr egen pensjonskonto for deg

Egen pensjonskonto gir deg flere valgmuligheter. Dette er den ene tingen pensjonseksperten mener du bør gjøre: 

Få oversikt over hva du får i pensjon.

Les mer

Last ned appen Mine penger

Samle spare- og pensjonspengene dine – få enkel og forståelig oversikt.


Fant du det du lette etter?