Egen pensjonskonto 

Egen pensjonskonto blir innført i 2021. På denne kontoen samles all din innskuddspensjon automatisk – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet med egen pensjonskonto er at du skal få bedre oversikt og mer pensjon.

Hva er egen pensjonskonto?

 • På egen pensjonskonto samles innskuddspensjonen fra nåværende og tidligere arbeidsgivere i privat sektor. 
 • Egen pensjonskonto skal gi deg bedre oversikt og lavere kostnader.
 • Egen pensjonskonto etableres hos pensjonsleverandøren arbeidsgiveren din har valgt for bedriften.
 • Sammenslåingen av pensjonsavtaler skjer automatisk, men du kan reservere deg mot det – hvis du ønsker det. 
 • Du kan selv velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt.

Når kommer egen pensjonskonto?

 • Nytt navn fra januar 2021. Da endret pensjonsavtalen du har gjennom nåværende arbeidsgiver navn fra «innskuddspensjon» til «egen pensjonskonto». 
 • Reservasjonsperiode fra 1. februar til 30. april. I denne perioden kan du reservere deg mot, eller fremskynde, at pensjonskapitalbevisene dine flyttes til din egen pensjonskonto. Dette kan gjøres i reservasjonsløsningen til Norsk Pensjon. Løsningen blir tilgjengelig fra 1. februar 2021.
 • Flytteperiode fra 1. mai til 31. desember. Pensjonskapitalbevisene blir samlet på din egen pensjonskonto, enten den du har fått automatisk eller den du har valgt selv.

Spørsmål om egen pensjonskonto

 • Når kommer egen pensjonskonto?

  Nytt navn fra januar 2021. Da endret pensjonsavtalen du har gjennom nåværende arbeidsgiver navn fra «innskuddspensjon» til «egen pensjonskonto». 

  Reservasjonsperiode fra 1. februar til 30. april. I denne perioden kan du reservere deg mot, eller fremskynde, at pensjonskapitalbevisene dine flyttes til din egen pensjonskonto. Dette kan gjøres i reservasjonsløsningen til Norsk Pensjon. Løsningen blir tilgjengelig fra 1. februar 2021.

  Flytteperiode fra 1. mai til 31. desember. Pensjonskapitalbevisene blir samlet på din egen pensjonskonto, enten den du har fått automatisk eller den du har valgt selv.

 • Vil fripoliser bli en del av egen pensjonskonto?

  Nei, fripoliser blir ikke flyttet til egen pensjonskonto.

  Fripoliser er en del av ytelsespensjonordningen, mens egen pensjonskonto gjelder for innskuddspensjon.

 • Jeg har to arbeidsgivere, vil jeg da få to pensjonskontoer?

  Har du flere arbeidsgivere, får du en egen pensjonskonto hos hver av pensjonsleverandørene. Hvis du har pensjonskapitalbevis, vil disse plasseres på den pensjonskontoen hvor du har høyest saldo ved flyttetidspunktet.

 • Kan jeg reservere meg mot å få egen pensjonskonto?

  Alle som har innskuddspensjon hos arbeidsgiveren sin vil få opprettet en egen pensjonskonto. Det kan du ikke reservere deg mot. Du kan derimot reservere deg mot at pensjonskapitalbevisene dine automatisk samles på pensjonskontoen din. Dette må du gjøre innenfor reservasjonsperioden 1. februar 2021 og 30. april 2021. Reservasjonen vil gjelde til du selv opphever den.

  For de aller fleste vil de lønne seg å bli med på flytteprosessen. Blant annet på bakgrunn av de økonomiske fordelene egen pensjonskonto kan gi. Dersom du går for selvvalgt ordning og velger fond som er dyrere enn det som arbeidsgiver betaler i dag, så må du selv betale mellomlegget. 

 • Er det en egen forskrift for egen pensjonskonto?

  Egen pensjonskonto er regulert av en forskrift som gir overgangsregler i 2021. Ikrafttredelse av forskriften er i praksis fra 1. januar 2021.

  Forskriften har fått navnet Forskrift om overgangsregler til lov om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto) og finnes på lovdata.no. 

  Endringen ble vedtatt i Stortinget i 2019, som etterpå ble fulgt opp av arbeidet med forskriften. 

 • Hva skjer med min egen pensjonskonto hvis jeg bytter arbeidsgiver?

  Egen pensjonskonto følger deg gjennom yrkeslivet så lenge du er ansatt i en bedrift som har innskuddspensjon. Hvis du begynner hos en ny arbeidsgiver i privat sektor som har innskuddspensjon, får du opprettet en ny pensjonskonto hos din nye arbeidsgivers pensjonsleverandør, eller hos leverandøren du selv har valgt. Pensjonen fra den forrige arbeidsgiveren din vil automatisk bli samlet på den nye pensjonskontoen – med mindre du reserverer deg mot dette.

 • Hva betaler arbeidsgiver hvis jeg velger pensjonsleverandør selv?

  Arbeidsgiver betaler inn samme månedlig pensjonssparing som hvis du hadde blitt værende i arbeidsgivers pensjonsordning. I tillegg vil arbeidsgiver kompensere for deler av kostnadene dine. Hvis du velger en leverandør som har høyere kostnader enn arbeidsgivers leverandør, må du dekke merkostnadene selv. Hvis leverandøren du velger har lavere priser, vil besparelsen gå inn på pensjonskontoen din som mersparing.

Mer om egen pensjonskonto og pensjonstjenester


Fant du det du lette etter?