Egen pensjonskonto 

Egen pensjonskonto blir innført i 2021. På denne kontoen samles all din innskuddspensjon automatisk – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet med egen pensjonskonto er at du skal få bedre oversikt og mer pensjon.

Hva er egen pensjonskonto?

 • På egen pensjonskonto samles innskuddspensjonen fra nåværende og tidligere arbeidsgivere i privat sektor. 
 • Egen pensjonskonto skal gi deg bedre oversikt og lavere kostnader.
 • Egen pensjonskonto etableres hos pensjonsleverandøren arbeidsgiveren din har valgt for bedriften.
 • Sammenslåingen av pensjonsavtaler skjer automatisk, men du kan reservere deg mot det – hvis du ønsker det. 
 • Du kan selv velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt.

Når kommer egen pensjonskonto?

 • Nytt navn fra januar 2021. Da endret pensjonsavtalen du har gjennom nåværende arbeidsgiver navn fra «innskuddspensjon» til «egen pensjonskonto». 
 • Reservasjonsperiode fra 1. februar til 30. april. I denne perioden kan du reservere deg mot, eller fremskynde, at pensjonskapitalbevisene dine flyttes til din egen pensjonskonto. Dette kan gjøres i reservasjonsløsningen til Norsk Pensjon. Løsningen blir tilgjengelig fra 1. februar 2021.
 • Flytteperiode fra 1. mai til 31. desember. Pensjonskapitalbevisene blir samlet på din egen pensjonskonto, enten den du har fått automatisk eller den du har valgt selv.

Tre grunner til at egen pensjonskonto er godt nytt

–  Når du får alt samlet på én konto, blir det enklere å få oversikt over den totale pensjonssparingen din.

Du kan velge pensjonsleverandør selv

Vi mener det er gode grunner til å ha selvvalgt pensjonskonto i Storebrand. Vi holder deg gjerne oppdatert med informasjon om hva vi kan tilby.

Spørsmål om egen pensjonskonto

 • Når kommer egen pensjonskonto?

  Nytt navn på eksisterende avtale: Fra 1. januar. Mange har fått nytt navn "Egen pensjonskonto" på sine eksisterende avtaler hos nåværende leverandør, men flytting av pensjonspengene starter først senere. 

  Reservasjonsperiode: 1. februar til 30. april. Du kan reservere deg mot automatisk flytting av pensjonskapitalbevis. Du kan også fremskynde eventuell flytting av pensjonskapitalbevis, hvis du ønsker det.

  Flytteperiode: 1. mai til 31. desember. Pensjonskapitalbevisene dine blir samlet på din egen pensjonskonto, enten den du har fått automatisk eller den du har valgt selv. 

 • Vil fripoliser bli en del av egen pensjonskonto?

  Nei, fripoliser blir ikke flyttet til egen pensjonskonto.

  Fripoliser er en del av ytelsespensjonordningen, mens egen pensjonskonto gjelder for innskuddspensjon.

 • Hvordan kan jeg selv påvirke pensjonen min?

  Du kan endre investeringsvalget og risikoprofilen på din egen pensjonskonto.

  Siden pensjonen ligger samlet, er det lettere å få oversikt. 

 • Hva skjer med investeringsvalget på pensjonskapitalbeviset mitt når det flyttes til egen pensjonskonto?

  Alle pensjonsavtaler som flyttes til din egen pensjonskonto får samme investeringsvalg som det du har på pensjonen nåværende arbeidsgiver sparer til deg.

 • Jeg har to arbeidsgivere, vil jeg da få to pensjonskontoer?

  Har du flere arbeidsgivere, får du en egen pensjonskonto hos hver av pensjonsleverandørene. Hvis du har pensjonskapitalbevis, vil disse plasseres på den pensjonskontoen hvor du har høyest saldo ved flyttetidspunktet.

 • Bør jeg reservere meg mot å samle pensjonen på egen pensjonskonto?

  For de aller fleste vil de lønne seg å bli med på flytteprosessen. Blant annet på bakgrunn av de økonomiske fordelene egen pensjonskonto kan gi. Dersom du går for selvvalgt ordning og velger fond som er dyrere enn det som arbeidsgiver betaler i dag, så må du selv betale mellomlegget.  

 • Er det en egen forskrift for egen pensjonskonto?

  Egen pensjonskonto er regulert av en forskrift som gir overgangsregler i 2021. Ikrafttredelse av forskriften er i praksis fra 1. januar 2021.

  Forskriften har fått navnet Forskrift om overgangsregler til lov om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto) og finnes på lovdata.no. 

  Endringen ble vedtatt i Stortinget i 2019, som etterpå ble fulgt opp av arbeidet med forskriften. 

Dette er egen pensjonskonto 


Fant du det du lette etter?