Egen pensjonskonto

På egen pensjonskonto samles innskuddspensjonen din automatisk – både den pensjonen du har tjent opp hos nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet med egen pensjonskonto er at du skal få bedre oversikt og mer pensjon.

 

Dette er egen pensjonskonto

Enklere å få oversikt

 • På egen pensjonskonto samles innskuddspensjonen fra nåværende og tidligere arbeidsgivere i privat sektor. 
 • Egen pensjonskonto skal gi deg bedre oversikt og lavere kostnader.
 • Egen pensjonskonto etableres hos pensjonsleverandøren arbeidsgiveren din har valgt for bedriften.
 • Sammenslåingen av pensjonsavtaler skjer automatisk, men du kan reservere deg mot det – hvis du ønsker det. 
 • Du kan selv velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren din har valgt.

Med egen pensjonskonto i Storebrand, får du:

 • rask og enkel oversikt over pensjonen din i appen Mine penger
 • attraktive betingelser
 • robuste pensjonsporteføljer og sparing automatisk tilpasset din alder
 • mulighet til å velge våre mest bærekraftig fond som investerer i morgendagens løsninger

Ønsker du et større fondsutvalg for egen pensjonskonto? 

Med pensjonskonto fleksibel hos oss får du tilgang til et bredt spareutvalg og kan i større grad påvirke porteføljesammensetning og risiko selv.

Spørsmål om egen pensjonskonto

 • add Hva koster egen pensjonskonto?

  Det er arbeidsgiver som dekker ev. administrasjonskostnader for kontoen, og det er arbeidsgiver som betaler forvaltningskostnaden på den aktive delen av din pensjonskonto (for de pengene som arbeidsgiver setter av til din pensjon).

  For den passive delen (opptjent kapital fra tidligere arbeidsforhold) er det du som betaler forvaltningskostnaden, men du får samme pris som arbeidsgiver betaler for den aktive delen. 

 • add Hva betaler arbeidsgiver hvis jeg velger pensjonsleverandør selv?

  Arbeidsgiver betaler inn samme månedlig pensjonssparing som hvis du hadde blitt værende i arbeidsgivers pensjonsordning. I tillegg vil arbeidsgiver kompensere for deler av kostnadene dine. Hvis du velger en leverandør som har høyere kostnader enn arbeidsgivers leverandør, må du dekke merkostnadene selv. Hvis leverandøren du velger har lavere priser, vil besparelsen gå inn på pensjonskontoen din som ekstra sparing.

 • add Hva skjer med min egen pensjonskonto hvis jeg bytter arbeidsgiver?

  Egen pensjonskonto følger deg gjennom yrkeslivet så lenge du er ansatt i en bedrift som har innskuddspensjon. Hvis du begynner hos en ny arbeidsgiver i privat sektor som har innskuddspensjon, får du opprettet en ny pensjonskonto hos din nye arbeidsgivers pensjonsleverandør, eller hos leverandøren du selv har valgt. Pensjonen fra den forrige arbeidsgiveren din vil automatisk bli samlet på den nye pensjonskontoen – med mindre du reserverer deg mot dette.

 • add Hvilke avtaler kan flyttes inn i egen pensjonskonto?

  Egen pensjonskonto omfatter innskuddspensjon (aktiv del -  pensjonssparingen du i dag har hos din arbeidsgiver) og pensjonskapitalbevis (passiv del - opptjent pensjonssparing fra tidligere arbeidsgivere)  

  Ved aktivt samtykke fra den ansatte kunne også følgende inngå:  

  • Individuell pensjonssparing (IPO) (IPS etter gammelt regelverk, frem til 2017)  
  • Individuell pensjonsspareavtale (IPA)  
  • Pensjonskapitalbevis med årlig garanti lik 0% eller høyere  
  • Pensjonskapital med særaldersgrense  
  • Pensjonskapitalbevis med særskilte krav til samordning
 • add Hvilke avtaler kan IKKE flyttes inn i egen pensjonskonto?
  • Fripoliser 
  • Fripoliser med investeringsvalg  
  • Pensjonskapitalbevis under utbetaling  
  • Aktiv ytelsespensjon og hybridpensjon  
  • Pensjonsbevis (Hybrid)  
  • Oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon  
  • Privat sparing som f.eks. fondskonto og Ekstrapensjon  
  • Individuelle pensjonsforsikringsavtaler (IPA Link, Livrente Link)  

  Det kan være flere enn de som står i listen.

Dette betyr egen pensjonskonto for deg

Egen pensjonskonto gir deg flere valgmuligheter. Dette er den ene tingen pensjonseksperten mener du bør gjøre: 

Få oversikt over hva du får i pensjon.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?