Fripolise

En fripolise er en oppspart pensjon du har fra din tidligere arbeidsgiver. Du kan også ha en fripolise hvis arbeidsgiveren din har endret pensjonsordningen for de ansatte. Logg deg inn på vår kalkulator.

Fripoliser du har i andre selskap, kan du dessverre ikke flytte til oss.

Dette bør du vite om fripolise

  • Fripolise er pensjon oppspart fra tidligere arbeidsgiver, eller om din arbeidsgiver har endret pensjonsordning.
  • Fripoliser gir deg en garantert utbetaling som pensjonist.
  • For de fleste fripoliser er den brutto garanterte avkastningen i dag mellom 2 og 4 prosent.
  • Pengene blir utbetalt som en del av din samlede pensjon.
  • Pengene er hovedsakelig plassert i renter og obligasjoner.
  • Nå har du mulighet til å bytte fripolisen din til fripolise med investeringsvalg.
  • Fripoliser kan inneholde forsikringsdekninger for uføre-, barne-, eller etterlattepensjon.

Ofte stilte spørsmål

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?