Fripolise

En fripolise er en oppspart pensjon du har fra din tidligere arbeidsgiver. Du kan også ha en fripolise hvis arbeidsgiveren din har endret pensjonsordningen for de ansatte. 

Fripoliser du har i andre selskap, kan du dessverre ikke flytte til oss.

Dette bør du vite om fripolise

  • Fripolise er pensjon oppspart fra tidligere arbeidsgiver, eller om din arbeidsgiver har endret pensjonsordning.
  • Fripoliser gir deg en garantert utbetaling som pensjonist.
  • For de fleste fripoliser er den brutto garanterte avkastningen i dag mellom 2 og 4 prosent.
  • Pengene blir utbetalt som en del av din samlede pensjon.
  • Pengene er hovedsakelig plassert i renter og obligasjoner.
  • Fripoliser kan inneholde forsikringsdekninger for uføre-, barne-, eller etterlattepensjon.

Kan jeg flytte fripolisene mine til Storebrand?

Vi har dessverre måttet stoppe muligheten for å flytte fripoliser til oss, i likhet med de fleste andre fripoliseaktører. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?