Illustrasjonsfoto: Dame i rød genser sitter foran PC på kontor mens hun smiler til kamera

Din enkle «To do»-liste for en bedre pensjon

Vet du hva du får utbetalt i pensjon når du slutter å jobbe? Hvis svaret er nei, er du ikke alene. Men det er ingen grunn til panikk. Det er lett å få oversikt og ikke minst å skaffe seg en bedre pensjon.

Av  Ingrid Stakkestad og Helene Røiseland Strømme
ARTIKKEL · PUBLISERT 15.11.2020
SIST OPPDATERT 31.01.2023

En undersøkelse Norstat gjennomførte for Storebrand forsommeren 2021, viste at over 60 prosent, svarende til mer enn 2 millioner av den voksne befolkningen i Norge ikke vet hva de kan forvente av inntekt etter å ha pensjonert seg. 

Vi i Storebrand synes det er bekymringsfullt at så mange opplever at de ikke har oversikt over pensjonen din. Derfor har vi samlet fire enkle pensjonsråd i en to do-liste, slik at du kan ta grep allerede i dag.

1. Få oversikt over pensjonen din

Pengene du skal leve av når du slutter å jobbe kommer hovedsakelig fra fire steder: Folketrygden (utbetalt av NAV), nåværende arbeidsgiver, tidligere arbeidsgivere og egen sparing. Start med å få en samlet oversikt over hva du kan forvente å få i pensjon fra disse.

Vi har samlet all informasjon for deg i en felles oversikt – både det du får fra folketrygden, fra stedene du har jobbet og det du eventuelt sparer til pensjon hos oss.


Vet du hvor mye du får i pensjon?


2. Start egen sparing til pensjon

Om du sparer til deg selv, i tillegg til det du får fra staten og jobben din, bidra du aktivt til at du kan få den økonomiske uavhengigheten mange ønsker seg i fremtiden. Det er ikke så mye som skal til. Det viktigste er å starte tidlig, slik at pengene får vokse over mange år. Et lite månedlig beløp kan utgjøre mye penger den dagen du slutter å jobbe.

Sparer du i Storebrand, kan det også være godt å vite at vi vurderer etiske, miljømessige og sosiale forhold i alle selskapene vi investerer i. Vi styrer unna selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner eller på andre måter er involvert i uakseptabel virksomhet. Vi investerer heller mer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Og vi påvirker selskapene vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller krav.


Lurer du på hvilken pensjonssparing som passer for deg?


3. Sjekk om pensjonen din er riktig plassert

Pensjonspengene blir plassert i aksjer og rentepapirer, slik at du skal få god avkastning og mest mulig pensjon den dagen du slutter å jobbe. Jo høyere andel av pensjonen som blir plassert i aksjer, desto høyere avkastning kan du oppnå over tid. Mer pensjon i aksjer betyr samtidig høyere risiko. Det betyr at verdien av aksjene kan svinge både negativt og positivt underveis, men hvis pengene skal spares over flere tiår, har dette mindre betydning for deg. 

De fleste pensjonskundene våre har pengene plassert i spareprofilen Anbefalt pensjon. Her er aksjeandelen 80 prosent frem til du fyller 56 år. Deretter trappes andelen gradvis ned til den ender på 20 prosent når du er 70 år. På denne måten sikrer vi at du får vår anbefalte sammensetning av aksjer og rentepapirer til enhver tid. 

Finn ut hvordan pensjonen din er plassert og gjør endringer hvis du ønsker det: 

1. Logg inn og sjekk spareprofilen på din egen pensjonskonto.

2. Hvis du ønsker å endre spareprofil, velger du «tilpass din spareprofil». 

3. Sjekk hvilke valgmuligheter arbeidsgiver har gjort tilgjengelig for de ansatte.

4. Gjør ditt valg og endre spareprofil. 

5. Ønsker du større fondsutvalg enn oversikten din viste? Da kan du velge å flytte pensjonskontoen til Egen pensjonskonto fleksibel.


Vil du vite hvordan pensjonen din er investert?


4. Sjekk hva arbeidsgiver sparer for deg

Alle bedrifter må spare til pensjon for sine ansatte. Pensjonssparingen må være på minst 2 prosent av lønn opp til 12 G. G står for «grunnbeløpet i folketrygden». Se verdien av 1 G.

Merk deg at 2 prosent er det minste en bedrift kan spare i pensjon for sine ansatte. Bedriftene kan også tilby både høyere sparesatser, opptil 7 prosent, pluss et tillegg på inntil 18,1 prosent for de høyest lønnede, altså lønn mellom 7,1 og 12 G.


Lurer du på hvor mye arbeidsgiver sparer til deg?


NB: Jobber du i offentlig sektor, anbefaler vi at du tar en prat med den som er ansvarlig for pensjon der du jobber, slik at du kan finne ut av hvilken pensjonsordning du har. Du kan også logge deg inn på nav.no for å se pensjonssaldoen din. 

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som "vårt mest bærekraftige fond" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?