Anbefalt pensjon – riktig plassering til riktig tid

Langsiktig sparing handler om å få best mulig avkastning på pengene dine – men også om å sove godt om natten. Med «Anbefalt pensjon» gjør Storebrand jobben for deg, og tilpasser sparingen til alderen din.

Slik fungerer Anbefalt pensjon

Sparing til pensjon er et maraton – ikke en sprint. Har du mange år igjen til pensjonsalder, er det ingen grunn til å bli stresset av at markedene svinger. Da kan du sove godt, vel vitende om at aksjemarkedet gir høyest forventet avkastning over tid.

Når du blir eldre, og snart skal bruke pengene, anbefaler vi å redusere andelen aksjer. Dette er for å sikre sparingen din mot et plutselig fall i aksjemarkedene. Da plasseres en større andel i renter og eiendom, som regnes som sikrere spareformer.

Har du «Anbefalt pensjon» hos oss, får du:

  • sparing automatisk tilpasset din alder. Er du ung, blir en stor del av pensjonspengene plassert i aksjemarkedet. Har du mange år igjen til pensjonsalder, er det ingen grunn til å la seg stresse av at markedene svinger. 
  • automatisk reduksjon av aksjeandelen i sparingen. Etter hvert som du blir eldre, flyttes pengene gradvis over i rentepapirer for å sikre din oppsparte pensjon.
  • god risikospredning. Pengene dine plasseres i bredt sammensatte spareprofiler som tar bærekraftige valg, enten i våre pensjonsprofiler bestående av aksjer, eiendom, rentepapirer og private equity eller våre rimeligere indeksprofiler med et bredt utvalg aksjer og rentepapirer.

Slik investerer vi pengene dine

Anbefalt pensjon
Grafen viser hvordan sparingen din fordeles mellom aksjer og andre investeringer (renter og eiendom), avhengig av alderen din.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.