Philip Ripman, senior analytiker i Storebrand.

La pengene dine gjøre nytte for seg

Global Solutions er et fossilfritt globalt aksjefond som har levert god avkastning og er kåret til Norges beste globale fond.

Av  Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 03.08.2021
SIST OPPDATERT 13.11.2023

Philip Ripman er porteføljeforvalter for Global Solutions – et av Storebrands spydspissfond innenfor forvaltning som tar hensyn til bærekraft. Global Solutions investerer i såkalte løsningsselskaper som jobber med alt fra medisinteknologi til økodesign.

Fondet har hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på over 13 prosent de siste ti årene, og ble i juni 2021 kåret til Norges beste globale fond av Dine Penger.

 

AKSJEFOND


Stb Global Solutions A

Avkastning i år:
9.09 %
(18.06.2024)

Årlig avkastning:
14.23 %
(Gjennomsnittlig siste 10 år)

Siden start:
15.48 %
(01.10.2012)

Fondets størrelse (AUM):
10762421742 NOK
(31.05.2024)

Mer fondsinformasjon


Ønsker du å investere i morgendagens løsninger?


Kåret til best på klima

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som beskriver utfordringene verden står overfor i dag, og som over 190 land er enige om.

– Det betyr at alle disse landene skal løse de samme utfordringene – og at det vil kreve store mengder kapital for å drive oss mot løsningene, forteller Philip Ripman.

Fondets investeringer er delt inn i fire temaer: klima, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk og like muligheter. Temaene henger tett sammen med FNs bærekraftsmål.

– Disse temaene handler ikke om titler og pene ord, men om hva som skjer i verden og hvilke selskaper som det kan være riktig og smart å investere i. Det er mange andre temaer vi kunne valgt, men disse fire komplementerer hverandre fint, mener Ripman.

Da CDP Europe Awards ble avholdt i Paris i februar i 2020, ble Storebrand Global Solutions som ett av fem fond i verden tildelt toppscore i kategorien globale aksjefond. Rangeringen baserer seg på uavhengige vurderinger av rundt 17 000 globale fond, og legger spesielt stor vekt på forvalterens policy for klimaspørsmål og investeringer.

Derfor bør du spare i Global Solutions

– Du finner mange fond som fokuserer på for eksempel klima og vann, men det er få som har den bredden vi har, og som setter sammen et fond på denne måten. Ved å ha forskjellige temaer, har vi flere ben å stå på. 

Portrett av Philip Ripman

UNIK BREDDE: – Du vil finne mange fond som fokuserer på for eksempel klima og vann, men det er få som har den bredden vi har, sier forvalter Philip Ripman. Foto: CF Wesenberg

Ripman mener at det å spare på en måte som tar hensyn til bærekraft handler om å forstå hvor pengene dine havner og hvilke selskaper de går til.

– Det er veldig viktig å ha en bevisst holdning til dette. Det gir en signaleffekt om at kapital kan gjøre nytte for seg ved å bli investert i disse selskapene. 


Her er våre mest bærekraftige fond


 

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som "vårt mest bærekraftige fond" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?