Illustrasjonsfoto: Spedbarn i hendene på forelder

Investerer i sosiale bærekraftsmål

Aksjefondet Storebrand Like Muligheter satser på selskaper som skal gi bedre tilgang på essensielle tjenester som helse, bank og internett – og som har et stort vekstpotensial.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 30.06.2023

– Vi investerer i selskaper vi mener løser noen av de viktigste problemene verden står overfor. De som kan bidra til å nå de sosiale bærekraftsmålene. Vi tror disse selskapene kommer til å gjøre det sterkt fremover, sier forvalter Ellen Andersen.

De siste årene har klima og miljø fått mye av oppmerksomheten, men FNs bærekraftsmål fra 2015 har også en rekke sosiale mål som verdens land skal oppnå innen 2030 – og det begynner å haste.

– Det er fortsatt milliarder av mennesker som ikke har tilgang på tjenester som de fleste av oss er avhengige av. Denne tilgangen er en sentral del i bærekraftsmålene, og vi ser en økende interesse rundt dette, sier Andersen.

– EU har i tillegg planlagt en sosial taksonomi. Hvis den vedtas, vil det trolig skape en enda større interesse rundt tematikken, legger hun til.

Teknologi, finans og helse

Storebrand Like muligheter investerer i selskaper innenfor digitale tjenester, helsetjenester og finansielle tjenester. Et fellestrekk er at selskapene tilbyr produkter og tjenester som kan øke livskvaliteten og gir bedre tilgang for flere.

Innenfor digitale tjenester investerer fondet i blant annet i telekom-selskaper som bygger ut nettkapasiteten.

– Globalt er det en økende etterspørsel etter mobildata. Fortsatt er det nærmere fire milliarder mennesker som ikke har muligheten til å bruke internett. Det skyldes blant annet at infrastrukturen ikke er på plass og mangel på digitale ferdigheter.

ELLEN ANDERSEN: Forvalter av Storebrand Like Muligheter. Foto: Storebrand

Helios Towers er et av selskapene fondet har tro på. Selskapet eier og operer telekom-master og tilbyr en rekke tårnrelaterte tjenester. Selskapet tilbyr tjenestene sine i flere afrikanske markeder og drar nytte av den raskt økende ekspansjonen av infrastruktur som skjer i regionen.

«
Vi ønsker å investere i selskaper som både er posisjonert for å løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål og som vi mener vil være fremtidens vinnere.

Ellen Andersen
forvalter av Storebrand Like Muligheter

Spennende selskaper

Halvparten av verdens befolkning har heller ikke tilgang på essensielle helsetjenester. Storebrand Like Muligheter satser derfor på selskaper som tilbyr nye og digitale løsninger.

Et fokusområde er kvinnehelse. Kvinnerelaterte sykdommer har tidligere ofte blitt ignorert, og det har ført til feildiagnostisering og feilmedisinering. Det er imidlertid i ferd med å snu, drevet frem av digitalisering og persontilpasset sykdomsbehandling, ifølge Andersen.

– Satsingen på kvinnehelse og såkalte femtech-selskaper har hatt en økende trend de siste årene, forteller hun.

Et av selskapene i porteføljen er Butterfly Network. Selskapet lager håndholdte maskiner som kan brukes til ultralyd og annen bildediagnostikk, uten å være avhengig av store og dyre maskiner som man gjerne finner i et moderne sykehus.

– Denne teknologien hjelper kvinner og helsepersonell å identifisere problemer tidlig, og forhindrer at det skjer komplikasjoner med fødsel og graviditet, forklarer Andersen.

Innenfor finanssektoren er mikrofinans et av de interessante temaene. To milliarder mennesker har fortsatt ikke tilgang på bankkonto. Den indonesiske banken Bank Rakyat, som tilbyr lån til små og mellomstore bedrifter, kan være en del av løsningen.

– Det finnes rundt 50 millioner mikroselskaper i Indonesia, og én av fem har ikke tilgang på tilstrekkelig finansiering.


Ønsker du å investere i Like Muligheter?


Plukker vinnerne

Forvalteren understreker at Storebrand Like Muligheter er et spisset og tematisk fond.

– Det gjør at du må forvente større svingninger enn i brede globale aksjefond. En del av selskapene kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og har derfor høy risiko for kursendringer. Vi anbefaler derfor at du har en investeringshorisont på minst fem år.

Videre påpeker Andersen at sosiale faktorer bare er en av mange som vektlegges når hun plukker selskaper til aksjefondet Storebrand Like Muligheter.

– Vi ønsker å investere i selskaper som både er posisjonert for å løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål og som vi mener vil være fremtidens vinnere.

Storebrand Like Muligheter er et tilskudd til familien med temafondene Storebrand Fornybar Energi og Storebrand Fremtidens Byer og det bredere fondet Storebrand Global Solutions. Forvaltningshonoraret er 1,05 prosent. Fondets engelske navn er Storebrand Equal Opportunities A.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som "vårt mest bærekraftige fond" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?