Storebrand Global Solutions A

Storebrand Global Solutions er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål.

Norges beste globale fond i 2021!

Dine Penger har kåret Storebrand Global Solutions til Norges beste globale fond: 

"Med det beste globale aksjefondet, Storebrand Global Solutions, er pengebunken de siste fem årene mer enn doblet."

Les mer om kåringen

AKSJEFOND


Stb Global Solutions A

Avkastning i år:
-5.52 %
(17.01.2022)

Årlig avkastning:
15.47 %
(Gjennomsnittlig siste 5 år)

Siden start:
16.94 %
(01.10.2012)

Fondets størrelse (AUM):
10349002529 NOK
(31.12.2021)

 • Investeringsprofil

  Storebrand Global Solutions er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrand-standarden som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World All Countries NR. For mer informasjon, se fondets prospekt.

 • Fakta om fondet

  ISIN:

  NO0010657273

  Etablert:

  01.10.2012

  Kurs:

  4243.06 NOK (18.01.2022)

  Aktiv andel:

  95.95 % (31.01.2021)

  Minimumsbeløp:

  100 NOK

  Referanseindeks:

  MSCI All Countries  (M1WD Index)

 • Risiko og kostnad

  Risiko

  5 av 7

  Forvaltningshonorar:

  0.75 %

  Variabelt honorar:

  Ikke tilgjengelig %

  Løpende kostnader 2020:

  0.75 %

 • Bærekraft

  Bærekraftscore

  9 av 10

  Bærekraftindeks

   av 10


  Karbonavtrykkscore

  Karbonavtrykkindeks

Mer fondsinformasjon

I dag hadde du hatt

 kr

Hvis du hadde spart

 kr

i Storebrand Global Solutions A for

 år siden.

Basert på gjennomsnittlig årlig avkastning.  

Mer om fondet

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?