Sunniva Bratt Slette

Slik kan du investere i fremtidens byer

I 2050 bor 70 prosent av verdens befolkning i en by! Selskaper som gjør byene til bedre steder å bo i kan dermed ha et stort vekstpotensial.

Av  Torgeir Mortensen/ NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 02.09.2021

FNs siste klimarapport etterlater ingen tvil om at utfordringene står i kø. Ekstremvær kommer stadig oftere, klimautslipp må kuttes til beinet, luftkvalitet må bli bedre og tilgang til rent vann må sikres.

Storebrand-fondet Fremtidens Byer investerer i selskaper som kan ha løsninger på disse utfordringene.

– Dette er et aksjefond for deg som tror at byene våre klarer å kutte utslippene sine og ta i bruk smarte digitale løsninger som også kan gjøre byene bedre å bo i, sier fondets forvalter, Sunniva Bratt Slette.


Ønsker du å investere i Fremtidens Byer?


Må gjøres tiltak i byene

Bratt Slette mener fremtiden kan se lys ut for bransjene fondet investerer i. Den første grunnen er politisk.

– Vi ser sterke politiske drivere for å skape bærekraftige byer. Borgermestere rundt om i verden skjønner at grep må tas for å holde innbyggere fornøyde, samtidig som de kutter utslipp, sier Bratt Slette.

For å nå FNs bærekraftsmål og klimamålene i Parisavtalen er det tvingende nødvendig å gjøre byene mer bærekraftige. Det kan selskapene som tilbyr grønne og smarte løsninger komme til å tjene på.

– Det må gjøres en rekke tiltak for å tilpasse byene et nytt klima, sikre vannforsyningen og unngå oversvømmelser etter ekstremregn. Utviklingen kommer dessuten til å være stor på transportsiden med nye elbusser, tog og trikker, samt nye ladesystemer. I tillegg kommer det til å skje mye innenfor mikromobilitet, sier forvalteren.

TROR PÅ FREMTIDENS BYER: Fondets forvalter Sunniva Bratt Slette tror det kommer til å skje mye innenfor mikromobilitet. Det kan være godt nytt for bransjene fondet investerer i. Foto: Storebrand

Mikromobilitet refererer til fremkomstmidler som er elektriske eller drevet av egen kraft, som holder en hastighet på under 25 km/t og tar deg med på korte reiser under 10 km.

Den andre driveren er teknologisk utvikling.

– Kostnaden på bærekraftige løsninger er blitt mye lavere de siste årene. Det er en sterk økonomisk interesse fra næringslivet for disse løsningene, enten det er spisskompetanse på byggeplasser uten utslipp eller solcellepaneler som er innebygd i fasader på bygg.

 

Tre satsingsområder

Fondet Fremtidens Byer består av om lag 50 selskaper fordelt på tre undertemaer: nullutslippstransport, vannhåndtering og urban planlegging.

Et av selskapene fondet investerer i, er svenske Skanska, et entreprenørkonsern innen bygg og anlegg.

– Skanska er en ledende grønn prosjektutvikler og entreprenør som kombinerer god byplanlegging med energieffektive bygg, sier Bratt Slette.

Dette er et aksjefond for deg som tror at byene våre klarer å kutte utslippene sine og ta i bruk smarte digitale løsninger som også gjør byene bedre å bo i.
Sunniva Bratt Slette
forvalter av Storebrand-fondet Fremtidens Byer

Hun trekker også frem taiwanske Giant Manufacturing som er verdens største produsent av sykler.

Giant har økt salget sitt kraftig under pandemien og har tatt en viktig posisjon i det sterkt voksende markedet for el-sykler.

– For mange har elsykkelen tatt over for bil nummer to, og for flere i sentrumskjernene har det tatt over for bil nummer en også. En sykkel er mer praktisk på mange måter, man slipper å lete etter parkering, det er færre avgifter og man kommer frem på steder der bilen ikke kommer til. Utbyggingen av sykkelveier i byene har og tatt seg opp de siste årene, særlig under pandemien.


Vil du spare i våre mest bærekraftige fond?


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?