Disse fondene er et godt alternativ til sparekontoen

Pengemarkedsfond har svært lav risiko og høyere forventet avkastning enn en sparekonto i banken. Storebrands pengemarkedsfond har de siste årene levert avkastning helt i toppsjiktet.

Av Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL ·

Hvor bør du plassere sparepengene dine?

Aksjefond, indeksfond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller kombinasjonsfond? I den tettvokste jungelen av ulike alternativer er det ikke alltid lett å finne frem til det rette hjemmet for pengene dine.

Kanskje er det nettopp derfor så mange nordmenn velger å la sparepengene stå på bankkonto? Men det er ikke nødvendigvis det beste valget. På grunn av inflasjon og dagens lave renter faller nemlig verdien av pengene du har på konto.

Heldigvis har du flere muligheter å velge blant.

«
Aksjefond investerer i egenkapitalen, mens rentefond investerer i gjeldssiden i selskapene.

Sigve Dagsønn Stabrun
forvalter i Storebrand

Sigve Dagsønn Stabrun er ansvarlig forvalter for pengemarkedsfondet Storebrand Kort Kreditt IG, og har selv plassert deler av sparepengene sine i rentefond.

Er du opptatt av lav risiko, samtidig som du vil ha høyere avkastning enn hva du får i banken, er disse fondene perfekte for deg, forklarer forvalteren.

– Et pengemarkedsfond er et godt alternativ til sparekonto, og er den fondsgruppen som har aller lavest risiko. Forventet årlig avkastning i Storebrand Kort Kreditt IG ligger nå på drøye en prosent, men dette vil variere fra år til år, sier han. De siste fem årene har fondet gitt en gjennomsnittlig avkastning på to prosent. 


Investeringer med lav risiko


Hvilke penger?

Han anbefaler fondene for en rekke formål, for eksempel:

1) Kortsiktig sparing, altså penger du setter av i alt fra én måned til et par år.

2) Risikojustering av porteføljen din. Mange benytter rentereksponering for å stabilisere formuen. Hvis man ønsker lavere risiko i en periode, så er renter et godt alternativ.

3) Bufferpenger for uforutsette kostnader. Mange setter et par månedslønner til side i tilfelle det skulle dukke opp plutselige utgifter til for eksempel reparasjon av bil og innkjøp av nye hvitevarer.

4) Overskuddslikviditet i bedriften din.

Ønsker du lav risiko på dine oppsparte midler, enten permanent eller i en begrenset periode, så er rentefond et godt alternativ, understreker Stabrun.

Forvalteren satte selv sparepengene sine i Storebrand Kort Kreditt IG i perioden før han skulle kjøpe ny bolig. Det ga god forutsigbarhet, både fordi fondet svinger lite i verdi samtidig som det ga en noe høyere avkastning enn ordinær sparekonto. Hvis du trenger pengene, så tar det ikke mer enn et par dager å hente dem ut av fondet.

Portrett av Sigve Stabrun

LAV RISIKO: Ønsker du lav risiko er pengemarkedsfond et godt alternativ, forteller Sigve Dagsønn Stabrun. Han er ansvarlig forvalter for Storebrand Kort Kreditt IG, som har gitt best avkastning av alle pengemarkedsfond på Oslo Børs de siste tre og fem årene. Foto: Kristian Skalland Moen

Hva er et rentefond?

Men hva er det egentlig du kjøper når du setter pengene dine i et rentefond?

– Aksjefond investerer i egenkapitalen, mens rentefond investerer i gjeldssiden i selskapene. Det har en begrenset oppside, men er samtidig mye tryggere, sier Stabrun.

I korte trekk kjøper fondene opp deler av gjelden til virksomheter. Avkastningen du får er markedsrente pluss en risikopremie. Det vil si at du får et ekstra påslag på avkastningen som reflekterer risikoen for mislighold og likviditetspremier. Jo høyere risiko, desto større blir påslaget. En norsk kommune betaler for eksempel en lavere risikopremie enn en mindre norsk sparebank eller et kraftselskap.

Selv om et selskaps aksjekurs faller kraftig i verdi på børsen, for eksempel gjennom et børskrakk, så er det langt fra sikkert at verdien på gjelden til selskapet endrer seg mye. Betalingsevnen kan jo fortsatt være god.

Det finnes ulike typer rentefond. Det er viktig å skille mellom pengemarkedsfond og såkalte «high yield»-fond, som er rentefond med større risiko og høyere forventet avkastning.

– Pengemarkedsfond består av rentepapirer med relativt kort gjenværende løpetid, og med god kredittkvalitet. High yield-fond kjøper gjelden til selskaper som har en svakere kredittvurdering. Det vil si selskaper som for eksempel har høyere gjeldsgrad, svakere kontantstrøm eller opererer i bransjer med mer usikkerhet, sier han.


Investeringer tilpasset dine behov


Eksempler på fond som kan investere i lån med lavere kredittkvalitet (high yield), er Storebrand Kreditt og Storebrand Nordic High Yield. Storebrand Kreditt har gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på drøye 4 prosent de siste fem årene, og er et godt alternativ for deg som er villig til å gå litt lenger ut på risikoskalaen.

Eksempler på pengemarkedsfond er Storebrand Kort Kreditt IG, SKAGEN Høyrente og Storebrand Likviditet. De siste årene har disse fondene levert avkastning helt i toppen av sine respektive kategorier. Storebrand Kort Kreditt har for eksempel gitt best avkastning av alle pengemarkedsfond på Oslo Børs de siste to til syv årene.

Hvor lav er egentlig risikoen?

Stabrun forteller at det skal mye til for at virksomhetene med topp kredittvurdering misligholder lånene sine. Det skjer svært sjelden. Dessuten: Selv om et selskap i verste fall skulle gå konkurs, betyr ikke det nødvendigvis at lånet ikke blir tilbakebetalt.

– Som regel ligger det verdier i selskapet som blir brukt til å tilbakebetale kreditorene.

Det er flere grunner til at pengemarkedsfond har en svært lav investeringsrisiko. Pengemarkedsfondene:

** … kjøper kun opp rentepapirer med relativt kort gjenværende løpetid.
** … låner kun ut penger til virksomheter med god kredittvurdering.
** … fordeler investeringene sine på mange ulike virksomheter.

Stabrun forteller at fondet han forvalter er fordelt på om lag 140 lån og 80 ulike virksomheter.

– Jeg har aldri særlig stor eksponering mot enkeltselskaper. Den er stort sett lavere enn tre prosent utstedt mot en enkel virksomhet, sier Stabrun.

– Og til slutt: Hvordan finner vi ut hvilket pengemarkedsfond som passer for oss?

– Storebrand forvalter Storebrand Kort Kreditt IG, SKAGEN Høyrente og Storebrand Likviditet. Det er mulig å lese om de ulike fondene på våre nettsider, ellers er det smart å snakke med en rådgiver.


Ønsker du å bli kontaktet av en investeringsrådgiver?


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?