Sigve Dagsønn Stabrun, forvalter i Storebrand.

Gode grunner til å bytte banksparing med likviditetsfond

Likviditetsfond er fondsgruppen med lavest risiko, men har samtidig en høyere forventet avkastning enn banksparing. Storebrands likviditetsfond har de siste årene levert avkastning helt i toppsjiktet, og er derfor et godt alternativ til å ha pengene i banken.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 03.09.2021
SIST OPPDATERT 25.04.2023

– Det er lett å gå seg vill i jungelen av fondsalternativer, og mange synes det er enklere å la sparepengene bli stående i banken. Det er ikke nødvendigvis det beste valget. Med inflasjon og dagens lave renter faller nemlig verdien av pengene dine på en sparekonto, sier Sigve Dagsønn Staburn.

Fondsgruppen med aller lavest risiko

Staburn forvalter likviditetsfondet Storebrand Kort Kreditt IG, og mener likviditetsfond kan være et godt alternativ til banksparing.

– Dette er fondsgruppen som har aller lavest risiko. Mens aksjefond investerer i egenkapitalen, investerer rentefond i gjeldssiden i selskapene. Det har en begrenset oppside, men er samtidig mye tryggere.

I korte trekk kjøper fondene opp deler av gjelden til virksomheter. Avkastningen du får er markedsrente pluss en risikopremie. Det vil si at du får et ekstra påslag på avkastningen som reflekterer risikoen for mislighold og likviditetspremier. Jo høyere risiko, desto større blir påslaget.

Selv om et selskaps aksjekurs faller kraftig, så er det langt fra sikkert at verdien på gjelden til selskapet endrer seg mye. Betalingsevnen kan fortsatt være god.

– Er du opptatt av lav risiko, samtidig som du vil ha høyere avkastning enn hva du får i banken, er disse fondene perfekte for deg, forklarer forvalteren.


Investering med lav risiko


Hvilke penger?

Staburn anbefaler likviditetsfondene for en rekke formål:

1) Kortsiktig sparing, altså penger du setter av i alt fra én måned til et par år.

2) Risikojustering av porteføljen din. Mange benytter rentereksponering for å stabilisere formuen. Hvis man ønsker lavere risiko i en periode, så er renter et godt alternativ.

3) Bufferpenger for uforutsette kostnader.

4) Overskuddslikviditet i bedriften din.

Ønsker du lav risiko på dine oppsparte midler, enten permanent eller i en begrenset periode, så er rentefond et godt alternativ, understreker Stabrun.

«
Aksjefond investerer i egenkapitalen, mens rentefond investerer i gjeldssiden i selskapene.

Sigve Dagsønn Stabrun
forvalter i Storebrand

Avkastning i toppsjiktet

Forventet årlig avkastning i Storebrand Kort Kreditt IG ligger nå på drøye en prosent, men dette vil variere fra år til år, sier han. De siste fem årene har fondet gitt en gjennomsnittlig avkastning på 1,75 prosent. Storebrand Kort Kreditt IG har dessuten gitt best avkastning av alle likviditetsfond på Oslo Børs de siste tre og fem årene.

Forvalteren satte selv sparepengene sine i Storebrand Kort Kreditt IG i perioden før han skulle kjøpe ny bolig. Det ga god forutsigbarhet, både fordi fondet svinger lite i verdi samtidig som det ga en noe høyere avkastning enn ordinær sparekonto. Hvis du trenger pengene, så tar det ikke mer enn et par dager å hente dem ut av fondet.

Portrett av Sigve Stabrun

LAV RISIKO: Ønsker du lav risiko er likviditetsfond et godt alternativ, forteller Sigve Dagsønn Stabrun. Han er ansvarlig forvalter for Storebrand Kort Kreditt IG, som har gitt best avkastning av alle likviditetsfond på Oslo Børs de siste tre og fem årene. Foto: Kristian Skalland Moen

Det finnes ulike typer rentefond. Det er viktig å skille mellom likviditetsfond og såkalte «high yield»-fond, som er rentefond med større risiko og høyere forventet avkastning.

– Likviditetsfond består av rentepapirer med relativt kort gjenværende løpetid, og med god kredittkvalitet. High yield-fond kjøper gjelden til selskaper som har en svakere kredittvurdering. Det vil si selskaper som for eksempel har høyere gjeldsgrad, svakere kontantstrøm eller opererer i bransjer med mer usikkerhet, sier han.


Investeringer tilpasset dine behov


Eksempler på fond som kan investere i lån med lavere kredittkvalitet (high yield), er Storebrand Kreditt (inntil 50 %) og Storebrand Nordic High Yield. Storebrand Kreditt har gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,25 prosent de siste fem årene, og er et godt alternativ for deg som er villig til å gå litt lenger ut på risikoskalaen.

Eksempler på likviditetsfond er Storebrand Kort Kreditt IG, SKAGEN Høyrente og Storebrand Likviditet. De siste årene har disse fondene levert avkastning helt i toppen av sine respektive kategorier. Storebrand Kort Kreditt har for eksempel gitt best avkastning av alle likviditetsfond på Oslo Børs de siste 1-7 årene.

Hvor lav er egentlig risikoen?

Stabrun forteller at det skal mye til for at virksomhetene med topp kredittvurdering misligholder lånene sine. Det skjer svært sjelden. Dessuten: Selv om et selskap i verste fall skulle gå konkurs, betyr ikke det nødvendigvis at lånet ikke blir tilbakebetalt.

– Som regel ligger det verdier i selskapet som blir brukt til å tilbakebetale kreditorene.

Det er flere grunner til at pengemarkedsfond har en svært lav investeringsrisiko. Pengemarkedsfondene …

** … kjøper kun opp rentepapirer med relativt kort gjenværende løpetid.
** … låner kun ut penger til virksomheter med god kredittvurdering.
** … fordeler investeringene sine på mange ulike virksomheter.

Stabrun forteller at fondet han forvalter er fordelt på om lag 140 lån og 80 ulike virksomheter.

– Jeg har aldri særlig stor eksponering mot enkeltselskaper. Den er stort sett lavere enn tre prosent utstedt mot en enkel virksomhet, sier Stabrun.

– Hvordan finner vi ut hvilket pengemarkedsfond som passer for oss?

– Storebrand forvalter Storebrand Kort Kreditt IG, SKAGEN Høyrente og Storebrand Likviditet. Det er mulig å lese om de ulike fondene på våre nettsider, ellers er det smart å snakke med en rådgiver.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?