Storebrand Fremtid 30 A

Storebrand Fremtid 30 er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som har som mål å oppnå bedre langsiktig avkastning enn fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 30 prosent. 

KOMBINASJONSFOND


Storebrand Fremtid 30 A

Avkastning i år:
6.23 %
(19.06.2024)

Årlig avkastning:
Ikke tilgjengelig
(Gjennomsnittlig siste 5 år)

Siden start:
5.51 %
(30.09.2020)

Fondets størrelse (AUM):
335404585 NOK
(31.05.2024)

 • Investeringsprofil

  Storebrand Fremtid 30 er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 30 prosent. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedet, sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med forvalters markedssyn. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

 • Fakta om fondet

  ISIN:

  NO0010894728

  Etablert:

  30.09.2020

  Kurs:

  1220.98 NOK (19.06.2024)

  Aktiv andel:

  N/A % (N/A)

  Minimumsbeløp:

  100 NOK

  Referanseindeks:

  70% renter, 30% aksjer  (28 % Norm123D3, 28 % BARC_24131, 14 % NOLIQLOWRISK, 24 % MSCI AC, 6 % OSEFX)

 • Risiko og kostnad

  Risiko

  3 av 7

  Forvaltningshonorar:

  0.8 %

  Variabelt honorar:

  Ikke tilgjengelig %

  Løpende kostnader 2023:

  0.8 %

 • Bærekraft

  Bærekraftscore

  7 av 10

  Bærekraftindeks

   av 10


  Karbonavtrykkscore

  Karbonavtrykkindeks

Kort fortalt: Fremtid-fondene

 • Kombinasjonsfond er blant våre mest populære fond, og er laget for deg som ønsker en enkel spareløsning. Her gjør forvalteren jobben, du trenger bare å velge hvor mye aksjer du ønsker i sparingen din.
 • Tallet i fondsnavnet indikerer hvor stor aksjeandel fondet har. Jo høyere aksjeandel du har, desto høyere blir risikoen - men også dine muligheter til å oppnå god avkastning over tid.
 • Storebrand Fremtid er en fondsserie som investerer i fond fra Storebrand, SPP, Delphi og Skagen.
 • Et team bestående av dyktige forvaltere varierer aksjeandelen noe avhengig av markedsutvikling, og beslutter fortløpende hvilke fond som skal inngå i Fremtid-fondene.
 • Storebrand Fremtid-fondene passer best for deg som skal spare lenge. 
Olav Chen om markedsutviklingen.

– Summen av vår kompetanse på ett sted

Med Storebrand Fremtid plukker erfarne forvaltere vinnerfondene for deg – og øker og senker aksjeandelen innenfor grensene du er komfortabel med.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?