Kostnader for fond på Aksjesparekonto 

Det er ulike kostnader for fond som vi (Storebrand, Delphi og SKAGEN) forvalter selv og fond vi distribuerer på vegne av andre, eksterne forvaltere.

  • For fond fra Storebrand, Delphi og SKAGEN betaler du kun fondets forvaltningshonorar.
  • Når du kjøper eksterne fond gjennom oss, og hvis Storebrand Asset Management AS mottar distribusjonsgodtgjørelse (returprovisjon), gir vi den i sin helhet videre til deg. I stedet betaler du et plattformhonorar til oss. Mer om beregning av kostnadene.
  • I fondenes prospekt og nøkkelinformasjon (KIID) finner du utfyllende informasjon om kostnader. Noen fond kan også ha variable kostnadselementer som ikke er inkludert i løpende kostnader.

Vi tar forbehold om avvik i listen og at fondsutvalget kan endres.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.