Storebrand Like Muligheter 

Storebrand Like Muligheter skal investere i internasjonale selskaper som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Dette fondet investerer derfor i selskaper som vil utjevne ulikheter i samfunnet ved å gi bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsetjenester.

AKSJEFOND


Stb Like Muligheter A

Avkastning i år:
7.65 % (18.06.2024)

Siden start:
0.05 % (29.11.2021)

Forvaltningshonorar:
1.05%

Løpende kostnader 2023:
1.05%

Risiko:

6 av 7

Bærekraftscore:

7 av 10

 • Investeringsprofil

  Storebrand Like Muligheter søker å investere i internasjonale selskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål ved å muliggjøre at flere mennesker får tilgang på essensielle tjenester som gir bedre livskvalitet. Fondet gir eksponering mot selskaper som kan gi bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsetjenester. Dette inkluderer selskaper som blant annet fokuserer på kvinnehelse, mikrofinans, tilgang til internett og digital helse som eksempler på investeringstemaer i fondet. Porteføljen investeres bredt på tvers av ulike bransjer og innenfor hele verdikjeden av identifiserte løsninger. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer, og fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond. Fondets avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, som følge av at fondets investeringer i hovedsak er rettet mot en begrenset del av investeringsuniverset til referanseindeksen

 • Fakta om fondet

  ISIN:

  NO0011030199

  Etablert:

  29.11.2021

  Kurs:

  1001.15 NOK (18.06.2024)

  Aktiv andel:

  97.8728648913042 % (31.05.2024)

  Minimumsbeløp:

  100 NOK

  Referanseindeks:

  MSCI All Countries  (M1WD Index)

 • Risiko og kostnad

  Risiko

  6 av 7

  Forvaltningshonorar:

  1.05 %

  Variabelt honorar:

  Ikke tilgjengelig %

  Løpende kostnader 2023:

  1.05 %

 • Bærekraft

  Bærekraftscore

  7 av 10

  Bærekraftindeks

   av 10


  Karbonavtrykkscore

  Karbonavtrykkindeks

Illustrasjonsfoto: Spedbarn i hendene på forelder

Invester i sosiale bærekraftsmål

Storebrand Like Muligheter satser på selskaper som skal gi bedre tilgang på essensielle tjenester som helse, bank og internett – og som har et stort vekstpotensial.

Hvorfor investerer vi i et tema som like muligheter?

Philip Ripman forklarer hvorfor Storebrand tror selskaper som investerer i morgendagens løsninger vil være de mest lønnsomme på sikt.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

 • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
 • Er fondet merket som «vårt mest bærekraftige fond» betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
 • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
 • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?