Storebrand Fornybar Energi A

Storebrand Fornybar Energi er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i en begrenset del av det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i selskaper som bidrar til å løse verdens klimautfordringer, og har sin primærvirksomhet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi. Fondet vil også kunne være investert i selskaper som bidrar til redusert energiforbruk.

AKSJEFOND


Stb Fornybar Energi A

Avkastning i år:
-8.50 %
(19.06.2024)

Årlig avkastning:
Ikke tilgjengelig
(Gjennomsnittlig siste 5 år)

Siden start:
-9.34 %
(29.09.2021)

Fondets størrelse (AUM):
1316463431 NOK
(31.05.2024)

 • Investeringsprofil

  Storebrand Fornybar Energi er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i en begrenset del av det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdens klimautfordringer, og har sin primærvirksomhet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi. Fondet vil også kunne være investert i selskaper som bidrar til redusert energiforbruk. Fondet investerer i selskaper med ulike typer teknologier, tjenester og løsninger, og bredt innenfor ulike deler av verdikjeder. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer, og fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond. Fondets avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, som følge av at fondets investeringer i hovedsak er rettet mot en begrenset del av investeringsuniverset til referanseindeksen.

 • Fakta om fondet

  ISIN:

  NO0011110249

  Etablert:

  29.09.2021

  Kurs:

  765.73 NOK (19.06.2024)

  Aktiv andel:

  99.8458904565217 % (31.05.2024)

  Minimumsbeløp:

  100 NOK

  Referanseindeks:

  MSCI All Countries  (M1WD Index)

 • Risiko og kostnad

  Risiko

  7 av 7

  Forvaltningshonorar:

  1.05 %

  Variabelt honorar:

  Ikke tilgjengelig %

  Løpende kostnader 2023:

  1.05 %

 • Bærekraft

  Bærekraftscore

  9 av 10

  Bærekraftindeks

   av 10


  Karbonavtrykkscore

  Karbonavtrykkindeks

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

 • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
 • Er fondet merket som «vårt mest bærekraftige fond» betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
 • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
 • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Hvorfor investerer vi i et tema som fornybar energi?

Philip Ripman forklarer hvorfor Storebrand tror selskaper som investerer i morgendagens løsninger vil være de mest lønnsomme på sikt.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?