Vil du spare i våre mest bærekraftige fond?

Våre mest bærekraftige fond investerer i fremtidens løsninger; selskaper som jobber aktivt med å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Gutter som leker på stranden om sommeren.

Storebrand Global Solutions-fondene

De fire Storebrand Global Solutions-fondene er globale aksjefond som investerer i selskaper som vil løse verdens utfordringer og bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Våre mest bærekraftige fond

Fondet Global Solutions A

Storebrand Global Solutions A ble kåret til Norges beste globale fond av Dine Penger i juni 2021. Møt forvalteren av fondet.

Fondsforvalter Sunniva Bratt Slette i rød blazer i Barcode i Oslo.

Fondet Fremtidens Byer

Fremtidens Byer investerer i selskaper som setter mennesket i fokus og gjør byene til bedre steder å bo, jobbe og leve i.

Fondet Like Muligheter

Like Muligheter satser på selskaper som skal gi bedre tilgang på essensielle tjenester som helse, bank og internett – og som har et stort vekstpotensial.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som «vårt mest bærekraftige fond» betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?