Spareutvalg for Egen pensjonskonto fleksibel

Her finner du avkastningstall for pensjonsprofilene og fondene vi tilbyr i Egen pensjonskonto fleksibel. Klikker du på det enkelte navnet, finner du mer detaljert avkastningsinformasjon og annen viktig informasjon.

Produktet leveres av Storebrand Livsforsikring AS. Når du sparer i denne avtalen blir du ikke eier av det underliggende, men du får en fordring på Storebrand Livsforsikring AS.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, porteføljens risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Den kan være risiko knyttet til investeringer i porteføljen på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i all informasjon om porteføljen som porteføljens egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?