Offentlig pensjon: Hva skjer hvis du blir ufør?

Uførepensjon bidrar til å gi deg økonomisk trygghet hvis du blir arbeidsufør. 

Uførepensjon

Om du har vært sammenhengende arbeidsufør i 12 måneder, kan du få uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjon. Du må ha vært minst 20 prosent arbeidsufør for rett til en uførepensjon fra pensjonsordningen. 

Grunnlaget for uførepensjonen er summen av:

  • 3 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 12 G
  • 66 prosent av lønnsgrunnlaget fra 6 G til 12 G
  • 25 prosent av G, maksimalt 6 prosent av lønnsgrunnlaget

Uførepensjonen beregnes med utgangspunkt i:

  • lønnen du hadde da du ble ufør.
  • din stillingsprosent på tidspunktet for start av uførepensjon.
  • tapt inntektsevne på grunn av arbeidsuførheten.
  • hvor lenge du har vært medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning.

Ved delvis arbeidsuførhet får du altså uførepensjon i forhold til graden av uførhet til enhver tid.

Når du får innvilget uførepensjon, blir det fastsatt en inntektsgrense. Denne grensen angir hvor mye du kan tjene før uførepensjonen blir redusert. Det vil alltid bli foretatt et etteroppgjør når de endelige inntektsopplysningene foreligger fra skatteetaten. Dersom det er utbetalt for lite eller for mye uførepensjon, vil det bli etterbetalt eller krevd tilbake. 

Hvor lenge utbetales uførepensjon?

Uførepensjon utbetales til fylte 67 år eller fram til aldersgrensen for stillingen du har hatt.

Har du barn under 18 år? 

Du får et tillegg til uførepensjonen for hvert barn under 18 år. Barnetillegget pr. barn utgjør: 

  • 4 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 6 G.

Samlet barnetillegg kan ikke overstige et beløp tilsvarende 12 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 6 G. Barnetillegget opphører nå barnet fyller 18 år. 

Få oversikt over pensjonen din

Her kan du se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.

Illustrasjonsfoto: To damer ved et kjøkkenbord

Erstatning ved langtidssykemelding

Sykdom og ulykke kan føre til at du ikke lenger kan jobbe og tjene penger som før. En forsikring med uføredekninger vil kunne gi deg en utbetaling som kommer i tillegg til det du får fra NAV.


Fant du det du lette etter?