Kurs og e-læring

For deg med offentlig tjenestepensjon er det viktig med forståelse av hvilke rettigheter som ligger i ordningen. Vi hjelper deg å forstå din pensjon bedre.

Offentlig pensjon på 1-2-3

Storebrands ekspert på offentlig tjenestepensjon, Jon Hippe, forklarer hvordan den offentlige tjenestepensjonen fungerer.

Pensjon fra Folketrygden

Denne grunnpilaren i det norske pensjonssystemet er en av ordningene som skal sikre deg inntekt når du blir pensjonist. Hva du får utbetalt fra Folketrygden kommer blant annet an på hvilket år du er født, inntekten din og hvor mange år du har vært yrkesaktiv.

Øyvind Bendz Strøm gir en kort innføring i det du trenger å vite om folketrygden, for deg som er ansatt i det offentlige

Offentlig tjenestepensjon

Pensjon er det viktigste ansattgode du har som ansatt, og har du offentlig tjenestepensjon kan du være trygg på at du har en god pensjonsordning.

Øyvind Bendz Strøm forklarer offentlig tjenestepensjon, ny og gammel ordning, og hvordan du enkelt får oversikt og kontroll.

E-læring: Offentlig tjenestepensjon

Dette kurset gir en oversikt over hvordan det norske pensjonssystemet fungerer, med fokus på offentlig tjenestepensjon.

Kurset består av seks deler som tar for seg det grunnleggende og består av informasjon og oppgaver. Alle delene må gjennomføres for at kurset skal være fullført. 

  1. Det norske pensjonssystemet
  2. Folketrygden
  3. Offentlig tjenestepensjon
  4. AFP i offentlig sektor
  5. Forsikringsdekninger i offentlig tjenestepensjon
  6. Økonomien i en pensjonsordning

AFP i offentlig sektor – nye regler

Det blir innført ny AFP for deg som er født i 1963 og senere. Reglene er ikke endelig vedtatt, men forslaget er i hovedtrekk lik AFP i privat sektor.

Informasjon om offentlig tjenestepensjon

Pensjonsordning gjennom jobben er et av de største og viktigste personalgodene du har. 


Fant du det du lette etter?