For deg med offentlig tjenestepensjon

Retten til å anke

Dersom du har sendt en klage til oss som du ikke har fått medhold i, kan du anke vedtaket til Trygderetten.

Trygderetten er et domstollignende og uavhengig organ som behandler saker om trygd og pensjon.

Oppgavene til Trygderetten er å behandle anker over vedtak om enkeltpersoner sin rett til trygdeytelser og pensjoner fra offentlige tjenestepensjonsordninger.

Ofte stilte spørsmål

 • add Hva er ankefristen?

  Frist for å anke er seks uker fra mottak av vedtak fra Storebrand.

 • add Hvordan anker jeg?

  Dersom du har sendt en klage til oss og du ikke får medhold i din klage, gir vi deg en skriftlig begrunnelse. Du får også informasjon om muligheten til å stille spørsmål eller klage på avgjørelsen til oss.

  Det er Storebrand som skal motta en anken og vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Anken kan mottas skriftlig, og skal være signert. 

  Det er likevel mulig med en muntlig anke hvor Storebrand sørger for å sette opp anken skriftlig og signerer anken sammen med deg.

  Den skriftlige anken må inneholde opplysninger om:

  • navn, fødselsdato og adresse
  • at det er en anke til Trygderetten
  • hvilket vedtak som påankes og begrunnelse for anken.
  • andre opplysninger som kan ha betydning for anken
  • dokumenter som er aktuelle for anken


  Dersom Storebrand ikke omgjør vedtaket, er det Storebrand som skal sende anken til Trygderetten.

  Anken sendes:

  Storebrand Livsforsikring AS
  Offentlig sektor
  Postboks 500
  1347 Lysaker

 • add Hvordan får jeg informasjon om vedtak fra Trygderetten?

  Trygderetten behandler anken og informerer om vedtak når dette foreligger. Du mottar brev fra Trygderetten, i posten eller i din digitale postkasse, når anken er ferdigbehandlet. 

  Nærmere informasjon om Trygderetten og ankeprosessen finner du her.


Fant du det du lette etter?