Vilkår for tjenestepensjon og personalforsikring

IPID – Insurance product information document

IPID er et standardisert produktark som du får før du inngår en forsikringsavtale. IPID-dokumentet inneholder kortfattet og relevant informasjon om forsikringen, og gir en enkel oversikt over hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker.


Fant du det du lette etter?