5 grunner til å ha egen pensjonskonto i Storebrand

Dersom arbeidsgiveren din har Storebrand som pensjonsleverandør, har du allerede egen pensjonskonto hos oss. Men visste du at det finnes flere gode grunner til å flytte pensjonskontoen til oss om du ikke allerede har gjort det?

Av Ingeborg F. Skaug
TIPS ·

1. Du får full oversikt over pensjonen din

Med egen pensjonskonto i Storebrand får du tilgang på bransjeledende digitale løsninger for din sparing og pensjon.

Appen Mine Penger har lenge vært til stor nytte for kundene våre, men med egen pensjonskonto er den gull verdt. I appen får du innblikk i den fremtidige pensjonsøkonomien din, og hvor mye du ligger an til å få utbetalt. Dette gjelder både oppspart pensjon fra arbeidsgivere og pensjon fra folketrygden.

Last ned appen Mine Penger

2. Du får gode betingelser og attraktive fordeler

Når du har sparepengene dine hos oss, kan du være trygg på at du finner en løsning som passer for deg.

Vi tilbyr rimelige indeksfond, som i kombinasjon med at vi ikke har administrasjonskostnader, sikrer deg gode betingelser. Mange foretrekker våre bredt sammensatte pensjonsfond. Disse kombinerer aksjer, eiendom, private equity og renter – for å gi deg god avkastning i kombinasjon med spredning av risiko.

Når du har egen pensjonskonto hos oss, blir du medlem i «Storebrand fordel». Det sikrer deg svært gode betingelser på mange av våre produkter innenfor sparing og forsikring – blant annet 20 prosent lavere pris sammenlignet med ordinær pris på alle skadeforsikringer. Dette kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

3. Du får eksperthjelp

Har du spørsmål om pensjon? Da får du hjelpen du trenger hos oss.

– Vi forvalter pensjonen for mer enn én million nordmenn. Vi har eksistert i mer enn 250 år, og i dag forvalter vi over 1000 milliarder kroner. Dette gjør oss til Norges største private kapitalforvalter, sier Lars-Erik Eriksen, Storebrands leder for salg i bedriftsmarkedet.

– Vi har med andre ord et stort ansvar for folks fremtidige pensjonsøkonomi, og dette samfunnsansvaret tar vi på alvor. Hos oss er ingen spørsmål om pensjon for dumme – vi har mange kunnskapsrike medarbeidere som sitter klar til å svare på spørsmålene dine.

Dette lurer kundene våre på

4. Pensjonen din er ikke tilfeldig investert

Vi vurderer etiske, miljømessige og sosiale forhold i alle selskapene vi investerer i. Vi styrer unna selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner eller på andre måter er involvert i uakseptabel virksomhet. Vi investerer heller mer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Og vi påvirker selskapene vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller krav.

I 2020 gikk vi helt til topps i Framtiden i våre hender og Forbrukerrådets etiske pensjonsguide.

5. Du får god avkastning over tid

Som Norges største private pensjonsleverandør har vi ett oppdrag; å skape god langsiktig avkastning for kundene våre.

Avkastningen du får på pensjonspengene dine har mye å si for hva du får utbetalt i pensjon. Det er faktisk sånn at for de som er rundt førti år i dag, kommer nesten halvparten av pensjonsutbetalingen fra avkastningen.

De fleste som har egen pensjonskonto i Storebrand får pensjonen plassert i spareløsningen Anbefalt pensjon – fordi det er denne løsningen mange arbeidsgivere har valgt for sine ansatte. I Anbefalt pensjon er det alderen din som bestemmer hvordan pengene plasseres.

Egen pensjonskonto fleksibel – når du vil ha det største fondsutvalget

- På pensjonskontoen din har du i utgangspunktet tilgang til de fondene arbeidsgiveren din har valgt å gjøre tilgjengelig. For mange vil dette være begrenset til et utvalg av spareprofiler med varierende aksjeandel. Alle som ønsker flere fond å velge blant enn det arbeidsgiver har åpnet for, bør vurdere det Storebrand kaller Egen pensjonskonto fleksibel, forklarer Lars-Erik Eriksen.

– Med Egen pensjonskonto fleksibel har du muligheten til å investere pensjonen din akkurat sånn du måtte ønske det, enten du ønsker deg indeksfond eller mer spesialiserte aksjefond. Ved å velge dette, kan du også flytte pensjonskontoen din til Storebrand – selv om arbeidsgiveren har valgt en annen leverandør. Dette gir store muligheter for de som ønsker å engasjere seg og ta flere aktive valgt rundt egen pensjonssparing, avslutter Eriksen.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som "vårt mest bærekraftige fond" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?