Hva er egen pensjonskonto?

Jobber du i en privat bedrift med innskuddspensjon, har du en egen pensjonskonto. Men hva betyr egentlig det?

Av  Kristian Skalland Moen og Helene Røiseland Strømme
ARTIKKEL · PUBLISERT 15.01.2021
SIST OPPDATERT 17.01.2022

I 2021 ble egen pensjonskonto innført. Det innebar at du fikk en konto der innskuddspensjonen din, både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, ble samlet på ett sted.

På den måten ble det enklere å få oversikt og følge med på hvor mye pensjon du til enhver tid har spart opp. Det ble også enklere å ta egne valg, og dermed påvirke avkastningen på pensjonspengene.


Vil du vite mer om egen pensjonskonto?


– Stor del av pensjonsutbetalingen er avkastning 

Pensjonen du får utbetalt når du slutter å jobbe, består nemlig ikke bare av beløpet arbeidsgiverne dine har satt av til deg hver måned gjennom yrkeskarrieren. Mye kommer fra folketrygden, som baserer seg på hvor mange år du har vært yrkesaktiv.

Men noe mange glemmer, er at en stor del av sluttpensjonen avhenger av hvordan pensjonspengene har blitt investert underveis.

– Er du 40 år, kommer nesten halvparten av pensjonen din fra avkastningen på sparingen. Derfor er det mye å hente på å ta gode investeringsvalg. Ved å ha all innskuddspensjonen din på én konto, blir det enklere å tilpasse investeringsvalg og risikoprofil, sier Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver i Storebrand.

ØYVINDS BENDZ STRØM: Pensjonsrådgiver i Storebrand. Foto: Storebrand

Egen pensjonskonto forfølger deg

Egen pensjonskonto forfølger deg hvis du skifter jobb. Det betyr at pensjonspengene dine blir flyttet til den pensjonsleverandøren den nye arbeidsgiveren din har valgt for bedriftens pensjonsordning.

Enklere å påvirke egen pensjon

Egen pensjonskonto er kun for ansatte som har innskuddspensjon i privat sektor. Dette er den vanligste ordningen i det private næringsliv. Har du denne ordningen, har du med egen pensjonskonto en god mulighet til å ta ordentlig tak i egen pensjon.

Med alle pensjonspengene på én og samme konto, får du enkelt oversikt og kan tilpasse måten pensjonspengene dine investeres på – hvis du ønsker det. De aller fleste som har egen pensjonskonto i Storebrand, har pensjonspengene plassert i spareløsningen Anbefalt pensjon.

Å sikre en god økonomi som pensjonist er en miks mellom gode løsninger for pensjonssparingen og en godt planlagt privatøkonomi.
Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

I tråd med Storebrands anbefaling, er aksjeandelen i Anbefalt pensjon høy mens du er ung, og etter hvert som årene går, flyttes stadig mer av pengene over i rentepapirer.

Det vil si at du til enhver tid har en fordeling mellom aksjer og rentepapirer som er tilpasset alderen din. Du slipper dermed å tenke på hvilke fond som er smartest – Storebrand tar hånd om dette for deg.

– Å sikre en god økonomi som pensjonist er en miks mellom gode løsninger for pensjonssparingen og en godt planlagt privatøkonomi, forteller Bendz Strøm.

Han mener at et eksempel på god planlegging er å ha et bevisst forhold til hvor mye gjeld du kan betjene som pensjonist og nedbetale gjeld deretter.

Pensjonsinntekten er som regel lavere enn den du er vant til som yrkesaktiv – kanskje helt ned mot halvparten, avslutter Bendz Strøm.


Appen Mine penger gir deg oversikt


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?