Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto er nyheten som gir ansatte med innskuddspensjon i private bedrifter bedre oversikt og lavere kostnader.

Av Kristian Skalland Moen
ARTIKKEL ·

Egen pensjonskonto ble innført fra 2021. I løpet av året blir innskuddspensjonen du har opptjent hos tidligere arbeidsgivere automatisk flyttet inn i ordningen du har hos nåværende arbeidsgiver.

Dermed samles alle midlene dine på ett sted, noe som gir deg lavere kostnader. Du trenger ikke foreta deg noe som helst for å få fordelene dette gir, men du kan reservere deg fra det - hvis du ønsker det. 

Når alle pensjonspengene dine samles på ett sted, blir det også enklere å følge med på hvor mye pensjon du har spart opp. Samtidig blir det lettere for deg å ta egne valg, for å påvirke hvor mye avkastning du kan forvente på pensjonen din.


Vil du vite mer om egen pensjonskonto?


– Stor del av pensjonsutbetalingen er avkastning

Pensjonen du får utbetalt når du slutter å jobbe, består nemlig ikke bare av beløpet arbeidsgiverne dine har satt av til deg hver måned gjennom yrkeskarrieren. Mye kommer fra folketrygden, basert på hvor mange år du har vært yrkesaktiv. Men noe mange glemmer, er at en stor del av sluttpensjonen avhenger av hvordan pensjonspengene har blitt investert underveis.

- Er du 40 år, kommer nesten halvparten av pensjonsutbetalingen din fra avkastningen på sparingen din. Derfor er det mye å hente på å ta gode investeringsvalg. Når du får samlet all innskuddspensjonen din på én konto, blir det enklere å tilpasse investeringsvalg og risikoprofil, sier Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver i Storebrand.

ØYVINDS BENDZ STRØM: pensjonsrådgiver i Storebrand. Foto: Storebrand

Egen pensjonskonto forfølger deg

Egen pensjonskonto forfølger deg hvis du skifter jobb. Det betyr at pensjonspengene dine blir flyttet til den pensjonsleverandøren den nye arbeidsgiveren din har valgt for bedriftens pensjonsordning.

Hvis du ønsker det, har du mulighet for å velge pensjonsleverandør på egenhånd. Men velger du å sitte stille i båten, blir din egen pensjonskonto flyttet automatisk.

Egen pensjonskonto er også en god nyhet for unge og arbeidstakere med korttidskontrakter. Tidligere måtte man ha vært ansatt i 12 måneder for å beholde pensjonsopptjeningen når man byttet jobb. Denne ordningen forsvinner når egen pensjonskonto blir innført. Det betyr at all pensjon du har oppspart blir med deg videre, selv om du bare har vært ansatt i noen få måneder.

Enklere å påvirke egen pensjon

Egen pensjonskonto berører bare ansatte som har innskuddspensjon i privat sektor. Dette er den vanligste ordningen i det private næringsliv. Har du denne ordningen, får du nå en god mulighet til å ta ordentlig tak i egen pensjon.

Når du får alle pensjonspengene på én og samme konto, får du bedre oversikt og kan tilpasse måten pensjonspengene dine investeres på – hvis du ønsker det. De aller fleste som får egen pensjonskonto i Storebrand får pensjonspengene plassert i spareløsningen Anbefalt pensjon.

I tråd med Storebrands anbefaling, vil aksjeandelen i Anbefalt pensjon være høy mens du er ung. Etter hvert som årene går, vil stadig mer av pengene flyttes over i rentepapirer.

Det vil si at du til enhver tid har en fordeling mellom aksjer og rentepapirer som er tilpasset alderen din. Du slipper dermed å tenke på hvilke fond som er smartest – vi tar hånd om dette for deg.

«
Å sikre en god økonomi som pensjonist er en miks mellom gode løsninger for pensjonssparingen og en godt planlagt privatøkonomi.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

Han mener at et eksempel på god planlegging er å ha et bevisst forhold til hvor mye gjeld du kan betjene som pensjonist og nedbetale gjeld deretter.

Pensjonsinntekten er som regel lavere enn den du er vant til som yrkesaktiv – kanskje helt ned mot halvparten, avslutter Strøm.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?