Om selskapet

Storebrand jobber for en fremtid å glede seg til, gjennom å levere bedre pensjon - enkelt og bærekraftig.

Formål og visjon

Storebrand er et nordisk finanskonsern med hovedkontor i Oslo. Vi tilbyr pensjons-, spare-, forsikrings- og bankprodukter til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter.

Storebrand har vært en del av folks liv i mer enn 250 år. I dag er vi en av Nordens største private kapitalforvaltere – med 1097 milliarder kroner investert i mer enn 5 000 selskaper verden rundt. Over 2 millioner personer i Norge og Sverige har plassert sparepengene sine hos oss.

Vi skal forvalte pengene effektivt og forsvarlig slik at vi bidrar til å gi kundene større økonomisk frihet og trygghet. Midlene vi forvalter skal investeres slik at de både gir god avkastning for kundene og positive ringvirkninger i samfunnet. Det er dette vi kaller Gode Penger. Vi skal gjøre det enkelt for kundene å ta gode valg, både for seg selv og samfunnet.

Formålet vårt sier klart og enkelt hva som er viktigst for oss: Skape en fremtid å glede seg til.

Storebrands selskapsstruktur

En bærekraftig strategi

Storebrands ambisjon er å bygge et sparekonsern i verdensklasse, støttet av forsikring. Vi skal skape førsteklasses kundeopplevelser innen kjerneområdene sparing og pensjon. Vi skal hjelpe våre kunder å sikre liv og eiendeler slik at de kan bygge en fremtid å glede seg til.

Et genuint engasjement for et bærekraftig samfunn og sterk tro på bærekraftige investeringer ligger til grunn for strategien. Gjennom forvaltningen av over 1000 milliarder kroner skaper vi langsiktig avkastning for både eiere og kunder, og sørger for at vår virksomhet støtter opp under en mer bærekraftig verden.

For å sikre at vi har en helhetlig og langsiktig tilnærming til hvordan vi skaper verdier for aksjonærer, kunder, ansatte og samfunnet for øvrig har vi definerte satsningsområder med tilhørende temaer vi skal løse:

Våre tre viktigste satsningsområder med tilhørende temaer er:

Finanskapital og investeringsunivers

Vår kapital skal forvaltes bærekraftig og langsiktig og gi god avkastning for kundene våre

  • Levere avkastning til eiere
  • En pådriver for bærekraftige investeringer
  • En aktiv eier

Kunde- og samfunnsrelasjoner

Våre kunder anbefaler oss

  • Økonomisk frihet i ulike faser av livet
  • Engasjerende, relevant og ansvarlig kunderådgivning
  • Digital tillit

Enkle og digitale kundeopplevelser

 – mennesker først, alltid digital

  • En kultur for læring
  • Engasjerte og modige medarbeidere
  • Mangfold og like muligheter
  • Gode miljø- og arbeidsforhold i hele verdikjeden

Storebrands kjernevirksomhet

Konsernets virksomhet er delt inn i fire områder: Sparing, Forsikring, Garantert pensjon og Øvrig virksomhet.

Sparing består av produkter som omfatter sparing til pensjon uten rentegarantier. Her inngår innskuddspensjon i Norge og Sverige, kapitalforvaltning og spare- og bankprodukter til privatpersoner.

Forsikring har ansvar for konsernets risikoprodukter i Norge og Sverige. Her inngår helseforsikring i bedrifts- og personmarkedet, personalforsikring og pensjonsrelatert forsikring i bedriftsmarkedet, og skadeforsikrings- og personrisikoprodukter i personmarkedet (kun Norge).

Garantert pensjon består av langsiktige pensjonsprodukter med garantert avkastning. Her inngår tjenestepensjonsordninger i Norge og Sverige, fripoliser og pensjonsforsikring.

Øvrig: Her inngår andre selskaper i konsernet, inkludert mindre datterselskaper av Storebrand Livsforsikring og SPP.

Eierstyring og selskapsledelse

God selskapsledelse og eierstyring er viktig for at Storebrand skal nå sine fastsatte mål. Storebrand-konsernet arbeider kontinuerlig med å forbedre både de overordnede beslutningsprosessene og den daglige selskapsledelsen. 

Etikk og anti-korrupsjon

Vi stiller tydelige forventninger og krav til bærekraft og etikk — både internt i selskapet og hos våre samarbeidspartnere. 

Kunstsamlingen vår

Storebrands kunstsamling har blitt bygget opp gjennom mange år, og er resultatet av innkjøp i de ulike selskapene som i dag inngår i Storebrand-konsernet. Samlingen ble modernisert og betydelig oppgradert i forbindelse med etableringen av vårt forrige hovedkontor på Filipstad Brygge på slutten av 1990-tallet. Det ble da foretatt en målrettet satsing på anskaffelser av norsk samtidskunst, samt enkelte viktige utenlandske verk.

Gjennom 2000-tallet har samlingen vært i stadig utvikling. Det har blitt tilført en rekke nye verk og i dag er det rundt 500 verk som inngår i hovedsamlingen. Samlingen har museumskvalitet og blir ofte omtalt som en av de mest anerkjente samlingene i Norge.


Fant du det du lette etter?