Om selskapet

Storebrand jobber for en fremtid å glede seg til, gjennom å levere bedre pensjon - enkelt og bærekraftig.

Formål, visjon og drivkraft

Vi har vært til stede i folks liv i over 250 år. I dag er vi Norges største private kapitalforvalter, med over 1000 milliarder kroner investert i selskaper verden rundt. Når over 1,8 millioner nordmenn og svensker plasserer sine sparepenger hos oss , forplikter det. Vi skal forvalte pengene på en lønnsom måte, slik at drømmen om en god pensjonisttilværelse blir oppfylt. Men pengene skal også forvaltes bærekraftig, slik at fremtidens generasjoner har noe å glede seg til. Vi skal være en modig veiviser og et forbilde for andre investorer som er opptatt av bærekraft.

Vår visjon er enkel, og signaliserer at kundenes tilfredshet er aller viktigst: Våre kunder anbefaler oss.

Vi tilbyr produkter innen pensjon, sparing, forsikring og bank til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter.

Storebrands selskapsstruktur

En bærekraftig strategi

Storebrands ambisjon er å bygge et sparekonsern i verdensklasse, støttet av forsikring. Vi skal skape førsteklasses kundeopplevelser innen kjerneområdene sparing og pensjon. Vi skal hjelpe våre kunder å sikre liv og eiendeler slik at de kan bygge en fremtid å glede seg til.

Et genuint engasjement for et bærekraftig samfunn og sterk tro på bærekraftige investeringer ligger til grunn for strategien. Gjennom forvaltningen av over 1000 milliarder kroner skaper vi langsiktig avkastning for både eiere og kunder, og sørger for at vår virksomhet støtter opp under en mer bærekraftig verden.

For å sikre at vi har en helhetlig og langsiktig tilnærming til hvordan vi skaper verdier for aksjonærer, kunder, ansatte og samfunnet for øvrig har vi definerte satsningsområder med tilhørende temaer vi skal løse:

Våre tre viktigste satsningsområder med tilhørende temaer er:

Finanskapital og investeringsunivers

Vår kapital skal forvaltes bærekraftig og langsiktig og gi god avkastning for kundene våre

  • Levere avkastning til eiere
  • En pådriver for bærekraftige investeringer
  • En aktiv eier

Kunde- og samfunnsrelasjoner

Våre kunder anbefaler oss

  • Økonomisk frihet i ulike faser av livet
  • Engasjerende, relevant og ansvarlig kunderådgivning
  • Digital tillit

Enkle og digitale kundeopplevelser

 – mennesker først, alltid digital

  • En kultur for læring
  • Engasjerte og modige medarbeidere
  • Mangfold og like muligheter
  • Gode miljø- og arbeidsforhold i hele verdikjeden

Eierstyring og selskapsledelse

God selskapsledelse og eierstyring er viktig for at Storebrand skal nå sine fastsatte mål. Storebrand-konsernet arbeider kontinuerlig med å forbedre både de overordnede beslutningsprosessene og den daglige selskapsledelsen. 

Rapportering

Konsernet har hovedkontor på Lysaker i Bærum.

Den svenske delen av virksomheten har hovedkontor i Stockholm.Konsernet er delt inn i segmentene Sparing, Forsikring, Garantert pensjon og Øvrig. 

Sparing

Sparing består av produkter som omfatter sparing til pensjon uten rentegarantier. Her inngår innskuddspensjon i Norge og Sverige, kapitalforvaltning og bankprodukter til privatpersoner.

Forsikring

Forsikring har ansvar for konsernets risikoprodukter i Norge og Sverige og tilbyr helseforsikring i det norske og svenske bedrifts- og privatmarkedet, skadeforsikrings- og personrisikoprodukter til det norske privatmarkedet samt personalforsikring og pensjonsrelaterte forsikringer i det norske og svenske bedriftsmarkedet.

Garantert pensjon

Garantert pensjon består av produkter som omfatter langsiktig sparing til pensjon, hvor kundene har en garantert avkastning eller ytelse. Her inngår ytelsespensjon i Norge og Sverige, fripoliser og individuell kapital – og pensjonsforsikring.

Øvrig

Her rapporteres resultatet i Storebrand ASA, samt resultatet i selskapsporteføljene og mindre datterselskap i Storebrand Livsforsikring og SPP. I tillegg inngår resultatet knyttet til utlån til næringsvirksomhet i Storebrand Bank og virksomheten i BenCo. 

Etikk og anti-korrupsjon

Vi stiller tydelige forventninger og krav til bærekraft og etikk — både internt i selskapet og hos våre samarbeidspartnere. 

Kunstsamlingen vår

Storebrands kunstsamling har blitt bygget opp gjennom mange år, og er resultatet av innkjøp i de ulike selskapene som i dag inngår i Storebrand-konsernet. Samlingen ble modernisert og betydelig oppgradert i forbindelse med etableringen av vårt forrige hovedkontor på Filipstad Brygge på slutten av 1990-tallet. Det ble da foretatt en målrettet satsing på anskaffelser av norsk samtidskunst, samt enkelte viktige utenlandske verk.

Gjennom 2000-tallet har samlingen vært i stadig utvikling. Det har blitt tilført en rekke nye verk og i dag er det rundt 500 verk som inngår i hovedsamlingen. Samlingen har museumskvalitet og blir ofte omtalt som en av de mest anerkjente samlingene i Norge.


Fant du det du lette etter?