Om selskapet

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden.

Formål og visjon

Storebrand tilbyr pensjons-, spare-, forsikrings- og bankprodukter til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter.

Storebrand har vært en del av folks liv i mer enn 250 år. I dag er vi en av Nordens største private kapitalforvaltere med over 1000 milliarder kroner investert i mer enn 5 000 selskaper verden rundt. Over 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder har plassert sparepengene sine hos oss.

Vi skal forvalte pengene effektivt og forsvarlig slik at vi bidrar til å gi kundene større økonomisk frihet og trygghet. Midlene vi forvalter skal investeres slik at de både gir god avkastning for kundene og positive ringvirkninger i samfunnet. Vi skal gjøre det enkelt for kundene å ta gode valg, både for seg selv og samfunnet.

Formålet vårt sier klart og enkelt hva som er viktigst for oss: Skape en fremtid å glede seg til.

Veiviser innen bærekraftig verdiskaping

Vår ambisjon er å leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden ved å tilby bærekraftige løsninger: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til. Slik skaper vi verdi for kunder, eiere og samfunn.

Storebrand følger en strategi som gir en attraktiv kombinasjon av kapitaleffektiv vekst innenfor det vi kaller “fremtidens Storebrand”, og kapitalfrigjøring fra garanterte pensjoner under avvikling.

Storebrand har som mål å: 

(A) være den ledende leverandøren av tjenestepensjon i både Norge og Sverige.

(B) utvikle et nordisk kraftsenter for kapitalforvaltning.

(C) sikre rask og lønnsom vekst som utfordrer i det norske personmarkedet for finansielle tjenester.

Vi tror den eneste måten å sikre en bedre fremtid på, er å ta del i å skape den. Vi bruker posisjonen vår til å være en veiviser innen bærekraftig verdiskaping, en aktiv eier og pådriver for bærekraftig utvikling, og for å differensiere oss fra konkurrentene. Vi mener at dette over tid også gir en bedre avkastning på kapitalen for våre kunder og eiere.

Storebrands kjernevirksomhet

Konsernets virksomhet er delt inn i fire områder: Sparing, Forsikring, Garantert pensjon og Øvrig virksomhet.

Sparing består av produkter som omfatter sparing til pensjon uten rentegarantier. Her inngår innskuddspensjon i Norge og Sverige, kapitalforvaltning og spare- og bankprodukter til privatpersoner.

Forsikring har ansvar for konsernets risikoprodukter i Norge og Sverige. Her inngår helseforsikring i bedrifts- og personmarkedet, personalforsikring og pensjonsrelatert forsikring i bedriftsmarkedet, og skadeforsikrings- og personrisikoprodukter i personmarkedet (kun Norge).

Garantert pensjon består av langsiktige pensjonsprodukter med garantert avkastning. Her inngår tjenestepensjonsordninger i Norge og Sverige, fripoliser og pensjonsforsikring.

Øvrig: Her inngår andre selskaper i konsernet, inkludert mindre datterselskaper av Storebrand Livsforsikring og SPP.

Kunstsamlingen vår

Storebrands kunstsamling har blitt bygget opp gjennom mange år, og er resultatet av innkjøp i de ulike selskapene som i dag inngår i Storebrand-konsernet. Samlingen ble modernisert og betydelig oppgradert i forbindelse med etableringen av vårt forrige hovedkontor på Filipstad Brygge på slutten av 1990-tallet. Det ble da foretatt en målrettet satsing på anskaffelser av norsk samtidskunst, samt enkelte viktige utenlandske verk.

Gjennom 2000-tallet har samlingen vært i stadig utvikling. Det har blitt tilført en rekke nye verk og i dag er det rundt 500 verk som inngår i hovedsamlingen. Samlingen har museumskvalitet og blir ofte omtalt som en av de mest anerkjente samlingene i Norge.

 

Eierstyring og selskapsledelse

God selskapsledelse og eierstyring er viktig for at Storebrand skal nå sine fastsatte mål. Storebrand-konsernet arbeider kontinuerlig med å forbedre både de overordnede beslutningsprosessene og den daglige selskapsledelsen. 

 

Etikk og anti-korrupsjon

Vi stiller tydelige forventninger og krav til bærekraft og etikk — både internt i selskapet og hos våre samarbeidspartnere. 

 


Fant du det du lette etter?© Storebrand 2023