Om selskapet

Storebrand har vært en del av folks liv i mer enn 250 år. I dag er vi en av Nordens største private kapitalforvaltere med over 1000 milliarder kroner investert i mer enn 5 000 selskaper verden rundt. Over 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder har plassert sparepengene sine hos oss.

Formål og visjon

Vi skal forvalte pengene effektivt og forsvarlig slik at vi bidrar til å gi kundene større økonomisk frihet og trygghet. Midlene vi forvalter skal investeres slik at de både gir god avkastning for kundene og positive ringvirkninger i samfunnet. Vi skal gjøre det enkelt for kundene å ta gode valg, både for seg selv og samfunnet.

Formålet vårt sier klart og enkelt hva som er viktigst for oss: Skape en fremtid å glede seg til

Storebrands kjernevirksomhet

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer pensjons-, spare-, forsikrings- og bankprodukter til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter.

Eierstyring og selskapsledelse

God selskapsledelse og eierstyring er viktig for at Storebrand skal nå sine fastsatte mål. Storebrand-konsernet arbeider kontinuerlig med å forbedre både de overordnede beslutningsprosessene og den daglige selskapsledelsen. 

Veiviser innen bærekraftig verdiskaping

Storebrand følger en strategi som gir en attraktiv kombinasjon av kapitaleffektiv vekst innenfor det vi kaller “fremtidens Storebrand”, og kapitalfrigjøring fra garanterte pensjoner under avvikling.

Storebrand har som mål å: 

(A) være den ledende leverandøren av tjenestepensjon i både Norge og Sverige.

(B) utvikle et nordisk kraftsenter for kapitalforvaltning.

(C) sikre rask og lønnsom vekst som utfordrer i det norske personmarkedet for finansielle tjenester.

Vi tror den eneste måten å sikre en bedre fremtid på, er å ta del i å skape den. Vi bruker posisjonen vår til å være en veiviser innen bærekraftig verdiskaping, en aktiv eier og pådriver for bærekraftig utvikling, og for å differensiere oss fra konkurrentene. Vi mener at dette over tid også gir en bedre avkastning på kapitalen for våre kunder og eiere.

Kunstsamlingen vår

Storebrands kunstsamling har blitt bygget opp gjennom mange år, og er resultatet av innkjøp i de ulike selskapene som i dag inngår i Storebrand-konsernet. Samlingen ble modernisert og betydelig oppgradert i forbindelse med etableringen av vårt forrige hovedkontor på Filipstad Brygge på slutten av 1990-tallet. Det ble da foretatt en målrettet satsing på anskaffelser av norsk samtidskunst, samt enkelte viktige utenlandske verk.

Gjennom 2000-tallet har samlingen vært i stadig utvikling. Det har blitt tilført en rekke nye verk og i dag er det rundt 500 verk som inngår i hovedsamlingen. Samlingen har museumskvalitet og blir ofte omtalt som en av de mest anerkjente samlingene i Norge.