Slik gikk det med pensjonspengene dine i 2023

Etter et nedgangsår i aksjemarkedet i 2022 har pilene snudd og pekt oppover i 2023. Det er godt nytt for pensjonspengene dine.

Av  Ida Anett Danielsen og Sondre Skarboe
ARTIKKEL · PUBLISERT 11.01.2024

Til tross for at 2023 var et år preget av uro, høy inflasjon og høyere renter, ble det et godt år for pensjonspengene. Både i Norge og i resten av verden hadde aksjeselskaper igjen god inntjening, og dette var hovedårsaken til oppgangen.

- I 2023 oppnådde vi 11,1 prosent avkastning for pensjonsprofilen Storebrand Balansert og 14,7 prosent avkastning for pensjonsprofilen Storebrand Offensiv , sier Lars-Erik Eriksen, leder for pensjon i Storebrand.


Lurer du på hva du fikk i avkastning i 2023?


Normalavkastningen for aksjer ligger på mellom 5 og 7 prosent i året, men i 2023 har oppgangen på verdens børser vært bedre enn normalt. Dette påvirker pensjonspengene fordi de aller fleste har en del av dem plassert i aksjemarkedet.

– De gode resultatene gjør at vi allerede har hentet inn igjen nedgangen vi så i 2022, sier Eriksen.

Lot du pensjonspengene forbli i aksjemarkedet under uroen i 2022, har du med andre ord gjort et godt valg.

– Det er helt normalt at aksjemarkedet svinger, så resultatene bekrefter at det er lurt å sitte stille i båten, sier Eriksen.

HENTET INN DET TAPTE: Grafen viser pensjonsprofilen Storebrand Balansert sammenlignet med referanseindeks de siste fem årene.

Storebrands pensjonsprofiler på avkastningstoppen

Ettersom sparing til pensjon er langsiktig for de fleste, er det viktig å se på avkastningen over tid, og nettopp her er Storebrand blant de beste i klassen. 

Både Storebrand Balansert og Storebrand Offensiv slår tilsvarende pensjonsprofiler hos konkurrentene når vi ser på gjennomsnittlig avkastning siste tre og fem år.

– Ser vi på de siste fem årene, har Storebrand Balansert og Storebrand Offensiv levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på henholdsvis 8 og 11 prosent, forteller Eriksen.

Han tror en viktig årsak til at Storebrand har gjort det bra over tid, er at pensjonsprofilene er bredt sammensatt. I tillegg til aksjer og rentepapirer, inneholder Storebrands pensjonsprofiler investeringer i eiendom, infrastruktur og aktive eierfond (ofte kalt private equity).

– Slike profiler står seg godt i urolige tider, og gir det beste grunnlaget for god, langsiktig avkastning, sier Eriksen.

Pensjonsprofiler – gjennomsnittlig avkastning siste 5 år
 

infografikk-pensjonsprofiler-avkastning-5-ar-31.12.2023.png

STOREBRAND LEVERER HØYEST AVKASTNING: Oversikten viser årlig gjennomsnittlig avkastning i pensjonsleverandørenes største pensjonsprofiler med moderat risiko. Tallene er per 31.12.2023, er oppgitt før kostnader og gjelder siste 5 år. Kilde: Norsk Pensjon.


Se hvordan det har gått med pensjonspengene dine


Hva kan vi forvente i 2024?

Leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen, tror på en positiv utvikling, men at vi etter et tiår med tosifret avkastning likevel må senke forventningene våre noe.

OLAV CHEN: Leder for allokering og globale renter i Storebrand. Foto: Anita Arntzen.

– Vi har ikke sett den fulle effekten av økte renter ennå. Det kan føre til lavere avkastning på børsen i årene som kommer.

– Kanskje må vi se oss fornøyde med 5-6 prosent avkastning fremover, sier Chen.

Dersom det er lenge til du skal pensjonere deg, er det likevel lurt å holde seg til planen, mener Eriksen.

– Ikke tenk for mye på om verdien på pensjonspengene dine går litt opp eller ned fra år til år. Den langsiktige avkastningen vil likevel være god, og det er det som betyr noe når det kommer til pensjonssparing.

De aller fleste av Storebrands pensjonskunder har spareløsningen Anbefalt pensjon. Fordelen med løsningen er at den gjør valgene for deg, ifølge Eriksen. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?